G. F. Bitnera (Buettner) krājums

Number
7
Title
G. F. Bitnera (Buettner) krājums
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 954 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
109-3Lai bēdaja vels par bēdu1.1.6. Dziesmas un jautrs gars spītē bēdām, nelaimei un ļaunai dienai.
143-0Kas upitei, ka netek?1.1.8. Bāreņu dziesmas.
152-0A Dieviņu! nu man bija1.1.9. Pēdējā, dziedamā vasara bāliņos, vaiņagā.
206-0Kad es augu brālišôs1.1.12. Līgsmās dziesmas apklust, tautās aizejot, grūtu mūžu dzīvojot, tautām un ļaunai dienai norājot.
250-1Aizsvelpàs sila irba1.2.1. Sadziedās no tālienes viens pret otru.
250-2Irbes svilpe siliņâ1.2.1. Sadziedās no tālienes viens pret otru.
322-2Dziedàt vien es māceju1.2.5. Dažāda balss skaņa, sīka un rupja, līgsma un sēra, un dažāda balss locīšana dziedot, līgojot un gavilējot.
455-0Dziedi, dziedi, dziedataja1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
456-0Dziedi, dziedi, tautu meita1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
469-1Stāvedama padziedaju1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
474-1Dziedadama ceļu gāju1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
481-1Ik vakarus dziedàt gāju1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
484-1Ik vakaru tautu meita1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
537-0Esi klusa, tautu meita1.2.9. Kur meitas dzied, tur puiša dvēsele. No dziedātājām izvēlas līgaviņu.
550-0Skaņi irbe nokliedzàs1.2.9. Kur meitas dzied, tur puiša dvēsele. No dziedātājām izvēlas līgaviņu.
564-2Dancataju zirgu pirku1.2.11. Tautu dēls vēlās un māsa tam ieteic (reti liedz) ņemt dziedātāju līgavu.
564-11Ziņģetaju sievu ņēmu1.2.11. Tautu dēls vēlās un māsa tam ieteic (reti liedz) ņemt dziedātāju līgavu.
572-4Dziedat, meitas, ar manim1.2.12. Puisis (precenieks) dzied ar meitām, dzied precībās, līgaviņu lūkodams, izdziedādams.
579-0Dziedait, meitiņas, es palīdzešu.1.2.12. Puisis (precenieks) dzied ar meitām, dzied precībās, līgaviņu lūkodams, izdziedādams.
636-0Pāriet linu plūcejiņas1.3.1. Dziedot iet pie darba (sevišķi lauka darba), dziedot atvieglina darba grūtumus, jo līgsmi dzied, darbu beiguši un mājās nākdami.
Showing 1-20 of 954 items.
View:
Showing 1-20 of 1,008 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-001443Manuscriptdaina-001443lvNoYesNo
daina-001836Manuscriptdaina-001836lvYesYesNo
daina-001864Manuscriptdaina-001864lvNoYesNo
daina-002357Manuscriptdaina-002357lvNoYesNo
daina-002846Manuscriptdaina-002846lvNoYesNo
daina-002860Manuscriptdaina-002860lvNoYesNo
daina-005885Manuscriptdaina-005885lvNoYesNo
daina-005894Manuscriptdaina-005894lvNoYesNo
daina-005958Manuscriptdaina-005958lvNoYesNo
daina-006045Manuscriptdaina-006045lvNoYesNo
daina-006173Manuscriptdaina-006173lvNoYesNo
daina-006207Manuscriptdaina-006207lvNoYesNo
daina-006754Manuscriptdaina-006754lvNoYesNo
daina-006755Manuscriptdaina-006755lvNoYesNo
daina-006845Manuscriptdaina-006845lvNoYesNo
daina-007076Manuscriptdaina-007076lvNoYesNo
daina-007130Manuscriptdaina-007130lvNoYesNo
daina-007290Manuscriptdaina-007290lvNoYesNo
daina-007519Manuscriptdaina-007519lvNoYesNo
daina-008218Manuscriptdaina-008218lvNoYesNo
Showing 1-20 of 1,008 items.

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.