Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija

Number
10
Title
Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 9,733 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
20-0Dziedat, meitas, ar manim1.1.3. Kas māca dziesmas?
20-1Dziedait, meitas, ar manim1.1.3. Kas māca dziesmas?
20-4Es staigaju tāļu zemi1.1.3. Kas māca dziesmas?
23-1Teic dziesmiņu, sērdienite1.1.3. Kas māca dziesmas?
25-0Visas manas labas dziesmas1.1.3. Kas māca dziesmas?
26-1To ziņģiti pabeidzàm;1.1.3. Kas māca dziesmas?
26-1Tàs ziņģites izziņģetas1.1.3. Kas māca dziesmas?
26-7Tairu, tairu, smuktairiti1.1.3. Kas māca dziesmas?
26-7Nu es saku trillu, trallu1.1.3. Kas māca dziesmas?
27-0Bāliņôs dzīvodama1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
28-0Pavasari (Pa vasaru) ganidama (ganôs gāju)1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
28-1Pavasar(i) ganidama1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
28-2Dziesmas, manas labas dziesmas1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
29-1Man bij dziesmu kamolits1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
30-0Bij man dziesmas trīs pūriņi1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
30-6Dziedat, meitas, ar manim1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
30-6Man dziesmiņu trīs pūriņi1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
31-01.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
31-2Bij mun dziesmu vácelíte1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
31-4Man bij (Bij man) dziesmu vācelite1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
Showing 1-20 of 9,733 items.
View:
Showing 1-20 of 11,103 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-000167Manuscriptdaina-000167lvNoYesNo
daina-000173Manuscriptdaina-000173lvNoYesNo
daina-000236Manuscriptdaina-000236lvNoYesNo
daina-000244Manuscriptdaina-000244lvNoYesNo
daina-000261Manuscriptdaina-000261lvNoYesNo
daina-000262Manuscriptdaina-000262lvNoYesNo
daina-000269Manuscriptdaina-000269lvNoYesNo
daina-000270Manuscriptdaina-000270lvNoYesNo
daina-000271Manuscriptdaina-000271lvNoYesNo
daina-000288Manuscriptdaina-000288lvNoYesNo
daina-000289Manuscriptdaina-000289lvNoYesNo
daina-000290Manuscriptdaina-000290lvNoYesNo
daina-000293Manuscriptdaina-000293lvNoYesNo
daina-000349Manuscriptdaina-000349lvNoYesNo
daina-000381Manuscriptdaina-000381lvNoYesNo
daina-000390aManuscriptdaina-000390alvNoYesNo
daina-000413Manuscriptdaina-000413lvNoYesNo
daina-000414Manuscriptdaina-000414lvNoYesNo
daina-000422Manuscriptdaina-000422lvNoYesNo
daina-000423Manuscriptdaina-000423lvNoYesNo
Showing 1-20 of 11,103 items.

Submitter

Collector

Map legendAtšifrētāji

Kolekcijas atšifrēšana joprojām turpinās.

Pie šīs kolekcijas atšifrēšanas strādājuši:

Showing 1-2 of 2 items.
#1 Ilze Amanda Zakrevska (559)
#2 bella (0)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.