Collection of Alma Ancelāne

Number
1757
Title
Collection of Alma Ancelāne
Description

1757-Alma-Ancelane-02-0005

Folkloriste Alma Ancelāne (23.03.1910. Seces Caunēs - 26.09.1991. Rīgā, apbedīta Sunākstes Zilkalnes kapos) mācījusies Sunākstes pamatskolā, beigusi Jelgavas II vidusskolu, kurā ķīmijas skolotājs Jānis Greste iesaistījis viņu jau 15 g.v. folkloras vākšanā, beigusi LU (1940) bijusi studentu biedrības un kora "Dziesmu vara" locekle, studiju laikā strādājusi pie ticējumu kārtošanas Pētera Šmita krājumam. Ancelāne uzsākusi darbu LFK (24.11.1941.), kur strādājusi līdz 1986. gadam. Kara gados viņa apsargājusi LFK rokrakstu krājumu, Dainu skapja mikrofilmas Džūkstē un Irlavā. Uz Irlavu viņa devusies arī II folkloristu zinātniskās ekspedīciijas [1835] laikā. Ancelānes zinātniskās intereses saistītas ar mīklām un teikām. Viņa piedalījusies vairāku fundamentālu tautasdziesmu krājumu sagatavošanā.

1946. gadā viņa sākusi veidot savu personīgo kolekciju [1757] ar savas jau mirušās mātes Minnas Ancelānes teiktajiem ticējumiem, nodeva nepieciešamajai padomju folklorai bijušas kara laika anekdotes, kas izsmēja Hitleru, kā arī krievu meiteņu stāsti par darbu pie vāciešiem Irlavā 1945. gadā. Vairākkārtīgi kolekcijā atrodami izraksti no kādas vārdā nesauktas 9 g.v. Sunākstes pamatskolas skolnieces albuma - vienviet albumpanti, tad revolucionārās dziesmas, tautasdziesmas, tad arī ziņģes. Tikai 70. gadu beigās Ancelāne iesniegusi savu bērnības albumiņu (LFK 1757, 653-731), ko viņai bija dāvinājušas māsas 1919. gadā Kalugā, bēgļu gaitās. Teicēju lokā bijuši arī kolēģi Jānis Niedre, kas pateicis laikmetīgu mīklu, Elza Lase ar Sēlpils dziesmām. 1950. gadā vairākas Ancelānes teicējas atbraukušas uz Rīgu, lai piedalītos atklātā Zinātniskās padomes sēdē un starptautiskā fokloristu konferences koncertā. Ancelāne atkārtoti pierakstījusi labāko padomju folkloras sacerētāju Elzu Šulci, kas bez dziesmām, kurās viņa pateicās Staļinam par pensiju, vēl izstāstijusi par tikšanos ar Ļeņinu. Rīgā satiktas un vēl pierakstītas izcilās teicējas Emīlija Celmiņa no Lielvārdes, Ilze Lukstiņa no Madlienas, Kristīne Lāce no Tirzas. 1953. gadā iegūtas no Seņas Jurkevicas Latgalē un PSRS noklausītas častuškas. 1954. gada Jāņos, kad folkloristi ekspedīcijas laikā līgojuši Piebalgā, Alma Ancelāne devusies komandējumā uz Lielvārdi, lai aprakstītu Jāņu atzīmēšanu kolhozā "Lāčplēsis". Līgošana pārāk labi neskanējusi, jo bija sasirgusi lielākā dziedātāja Etmane, bet orķestris šaurā repertuāra dēļ deju mūzikai vairākkārt atskaņojis "Biedri, nu celieties kājās", uz rīta pusi notikušas virves vilkšas sacensības, kurās balvas bijušas lielas lauku tortes. (LFK 1757, 455). Materiāliem pievienots 10 g.v. Daces Rātas (Bulas) pašrocīgi veidotais un ilustrētais mīklu krājumiņš pateicībā par uzdāvināto Ancelānes mīklu grāmatu. Ancelāne pirmā Latvijā uzsākusi jaunlaiku kāzu norišu aprakstu vākšanu, kas iegūti viņas vadītajā studentu folkloras prakses laikā. Ziņas par kāzām vēl snieguši kolēģi - Aina Blinkena un Vilis Bendorfs. Parodiju dziesmai "Zili lini" devusi krustmeita Lilita Freimane. Ziņas par Rīgas notikumiem un folkloru atsūtījis no Zviedrijas A. Platbārzdis. Kolekcijas noslēgumā ir sarakste ar teicējiem, kuri piesūtījuši teikas.


Sagatavoja Māra Vīksna.


Transcription progress
22% Complete
6% Complete
64% Complete
View:
Showing 1-20 of 41 items.
ThumbnailTitleTypeNumberYearAuthorAdditional information 
   
Riddle's illustrationImage1757-4931970Dace BulaMīklas ilustrācija. (Mīkla vienā lapas pusē, atminējums otrā).
Riddle's illustrationImage1757-4941970Dace BulaMīklas ilustrācija. (Mīkla vienā lapas pusē, atminējums otrā).
Riddle's illustrationImage1757-4951970Dace BulaMīklas ilustrācija. (Mīkla vienā lapas pusē, atminējums otrā).
Riddle's illustrationImage1757-4961970Dace BulaMīklas ilustrācija. (Mīkla vienā lapas pusē, atminējums otrā).
Riddle's illustrationImage1757-4971970Dace BulaMīklas ilustrācija. (Mīkla vienā lapas pusē, atminējums otrā).
Riddle's illustrationImage1757-4981970Dace BulaMīklas ilustrācija. (Mīkla vienā lapas pusē, atminējums otrā).
Riddle's illustrationImage1757-4991970Dace BulaMīklas ilustrācija. (Mīkla vienā lapas pusē, atminējums otrā).
Illustrations of a wedding descriptionImage1757-5231972Austra StrēleThe description of the wedding of Austra and Pēteris on 8 July 1972, submitted by Austra Strēle. "The Wedding Guidebook", the title page.
Illustrations of a wedding descriptionImage1757-523a1972Austra StrēleThe description of the wedding of Austra and Pēteris on 8 July 1972, submitted by Austra Strēle. "The Wedding Guidebook", the main road.
Illustrations of a wedding descriptionImage1757-523b1972Austra StrēleThe description of the wedding of Austra and Pēteris on 8 July 1972, submitted by Austra Strēle. "The Wedding Guidebook", bumpy road.
Illustrations of a wedding descriptionImage1757-523c1972Austra StrēleThe description of the wedding of Austra and Pēteris on 8 July 1972, submitted by Austra Strēle. "The Wedding Guidebook", a crossing.
Illustrations of a wedding descriptionImage1757-523d1972Austra StrēleThe description of the wedding of Austra and Pēteris on 8 July 1972, submitted by Austra Strēle. "The Wedding Guidebook", a parking.
Illustrations of a wedding descriptionImage1757-523e1972Austra StrēleThe description of the wedding of Austra and Pēteris on 8 July 1972, submitted by Austra Strēle. "The Wedding Guidebook", a narrowing of the passage.
Illustrations of a wedding descriptionImage1757-523f1972Austra StrēleThe description of the wedding of Austra and Pēteris on 8 July 1972, submitted by Austra Strēle. "The Wedding Guidebook", roundabout.
Illustrations of a wedding descriptionImage1757-523g1972Austra StrēleThe description of the wedding of Austra and Pēteris on 8 July 1972, submitted by Austra Strēle. "The Wedding Guidebook", two traffic.
Illustrations of a wedding descriptionImage1757-523h1972Austra StrēleThe description of the wedding of Austra and Pēteris on 8 July 1972, submitted by Austra Strēle. "The Wedding Guidebook", straight road.
Illustrations of a wedding descriptionImage1757-523i1972Austra StrēleThe description of the wedding of Austra and Pēteris on 8 July 1972, submitted by Austra Strēle. "The Wedding Guidebook", "Attention - children!"
Illustrations of a wedding descriptionImage1757-523j1972Austra StrēleThe description of the wedding of Austra and Pēteris on 8 July 1972, submitted by Austra Strēle. "The Wedding Guidebook", a speed limt.
Illustrations of a wedding descriptionImage1757-523k1972Austra StrēleThe description of the wedding of Austra and Pēteris on 8 July 1972, submitted by Austra Strēle. "The Wedding Guidebook", camping.
Illustrations of a wedding descriptionImage1757-523l1972Austra StrēleThe description of the wedding of Austra and Pēteris on 8 July 1972, submitted by Austra Strēle. "The Wedding Guidebook", do not overtake.
Showing 1-20 of 41 items.
View:
Showing 1-20 of 583 items.
ThumbnailTypeFolderNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
1757_493Image1757_493lvYesYesNo
1757_494Image1757_494lvYesYesNo
1757_495Image1757_495lvYesYesNo
1757_496Image1757_496lvYesYesNo
1757_497Image1757_497lvYesYesNo
1757_498Image1757_498lvYesYesNo
1757_499Image1757_499lvYesYesNo
1757_523Image1757_523lvYesYesNo
1757_523aImage1757_523alvYesYesNo
1757_523bImage1757_523blvYesYesNo
1757_523cImage1757_523clvYesYesNo
1757_523dImage1757_523dlvYesYesNo
1757_523eImage1757_523elvYesYesNo
1757_523fImage1757_523flvYesYesNo
1757_523gImage1757_523glvYesYesNo
1757_523hImage1757_523hlvYesYesNo
1757_523iImage1757_523ilvYesYesNo
1757_523jImage1757_523jlvYesYesNo
1757_523kImage1757_523klvYesYesNo
1757_523lImage1757_523llvYesYesNo
Showing 1-20 of 583 items.

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.