Viļa Altberga dainu vākums Kandavā un Lielaucē

Number
2220
Title
Viļa Altberga dainu vākums Kandavā un Lielaucē
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 49 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
161-1Dziedat, meitas, ko gaidat1.1.9. Pēdējā, dziedamā vasara bāliņos, vaiņagā.
206-21Kad es gāju tautiņas1.1.12. Līgsmās dziesmas apklust, tautās aizejot, grūtu mūžu dzīvojot, tautām un ļaunai dienai norājot.
739-0Klusiņam izganiju1.3.3. Dziedāšana ganos.
1317-0Kūmâs iedama trejadi ģērbos2.1.1.5.2. Kūmu rīkošanās, kūmās ejot; simboliski līdzekļi un zīmes.
1317-0Kūmàm iedama trejadi ģērbos2.1.1.5.2. Kūmu rīkošanās, kūmās ejot; simboliski līdzekļi un zīmes.
1391-2Kūmàm iedama par sliegsni lēcu;2.1.1.5.8. Nes pādi istabā un teic vārdu; - griež riņķī; - noliek bērnu gultā; - dod mātei dāvanu.
2111-0Velc, pelite, bērnam miegu2.1.2.1. Lolojamās jeb šūpuļa dziesmas.
2111-0Velc, pelite, bērnam miegu2.1.2.1. Lolojamās jeb šūpuļa dziesmas.
2197-0Tur ziedeja zelta ziedi2.1.2.2.1. Dažāda satura.
2568-0Es redzeju irbju pulku2.1.2.2.3. Par putniem: balodi, bezdelīgu, dzeguzi, dzērvi, dzeni, gaigalu, gaili un vistu, griezi, gulbi, irbi, kaiju, ķīvīti, ķikutu, kraukli, lakstīgalu, medni, paipalu, pūci, pupudzi, raudavu, žagatu, zīli, un žubi, sniedzi, zosi, strazdu, zvirbuli,
2672-0Kuŗš putniņš agri ceļas2.1.2.2.4. Par mežu, meža māti, putnu kāzām un dažādiem zvēriem un putniem kopā.
3198-1Laikâ mani mātes svārki2.2.1.3.1. Māte ģimenes sirds un dvēsele. (Mātes nerimstošā rīcība un gādība ģimenes un māju dzīvē; māte žēlotāja un patvērums; māte veca, bet gudra padomam; māte mīļa, cienīta un godāta; šķirtas, māte un meita viena pēc otras raud un i
4479-3Man' māsiņa sērdienite2.3.4. Augums, apģērbs un rota.
4569-1Kas laipiņas nolaipoja2.3.4. Augums, apģērbs un rota.
6766-4Miedziņš mani kaitinaja2.4.5.2. Agra celšanās rītos, vēla gulšanās vakaros; māte un gailis cēlēji; miegs un snaudas.
6844-0Piedod, Dievs, meitai grēkus2.4.5.4. Svētdienas un svētu vakaru nesvētīšana nevaļas dēļ.
6844-0Dievs piedod meitas grēkus2.4.5.4. Svētdienas un svētu vakaru nesvētīšana nevaļas dēļ.
7657-2Kaut man būtu avitiņa2.4.5.8.13. Pūrs un pūra darināšana.
8402-17Citas melšas samelojšas2.4.6.1. Ļaužu valodas, slava un neslava, paļas un nievāšana, nicināšana, mēlnesība.
8456-2Gulbis dodè (dūdo) ezerâ2.4.6.1. Ļaužu valodas, slava un neslava, paļas un nievāšana, nicināšana, mēlnesība.
Showing 1-20 of 49 items.
View:
Showing 1-20 of 49 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-001917Manuscriptdaina-001917lvNoYesNo
daina-002438Manuscriptdaina-002438lvNoYesNo
daina-002439Manuscriptdaina-002439lvNoYesNo
daina-008989Manuscriptdaina-008989lvNoYesNo
daina-013692Manuscriptdaina-013692lvNoYesNo
daina-013693Manuscriptdaina-013693lvNoYesNo
daina-014344Manuscriptdaina-014344lvNoYesNo
daina-014345Manuscriptdaina-014345lvNoYesNo
daina-014346Manuscriptdaina-014346lvNoYesNo
daina-019327Manuscriptdaina-019327lvNoYesNo
daina-019328Manuscriptdaina-019328lvNoYesNo
daina-020063Manuscriptdaina-020063lvNoYesNo
daina-023461Manuscriptdaina-023461lvNoYesNo
daina-024317Manuscriptdaina-024317lvNoYesNo
daina-028710Manuscriptdaina-028710lvNoYesNo
daina-036994Manuscriptdaina-036994lvNoYesNo
daina-037686Manuscriptdaina-037686lvNoYesNo
daina-053548Manuscriptdaina-053548lvNoYesNo
daina-054177Manuscriptdaina-054177lvNoYesNo
daina-054178Manuscriptdaina-054178lvNoYesNo
Showing 1-20 of 49 items.

Map legendAtšifrētāji

Kolekcijas atšifrēšana joprojām turpinās.

Pie šīs kolekcijas atšifrēšanas strādājuši:

No results found.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.