Ansabergu Marijas dainu vākums Dundagā

Number
2223
Title
Ansabergu Marijas dainu vākums Dundagā
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 152 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
244-3Gavilé, man' māsiņa1.2.1. Sadziedās no tālienes viens pret otru.
421-0Še dziedaju, gavileju1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
794-6Kad kalpam kāzas dzer1.4.1. Pie pilna kausa pieder jautra dziesma.
841-1Šî pusê dziedàt dzied1.4.2.3. Nedziedātājiem savas vainas, savi iemesli; kam tādu nav, tas dzied.
899-3Nevienam es nedevu1.4.3.2. Dziesmas turamas godā; dziesma, valoda nav mēdama; kā ieraduse, tā dzied, tā runā.
910-9Rītâ agri man jaiet1.4.3.3. Dziesma atņemta, aizmirsta, sajukuse; dziesma bez otras puses; dziesmu pietrūcis.
1024-0Nīde mani sila dzērve1.5. Par dziedāšanu dažādos sevišķos atgadījumos.
1232-1Es neņemtu ievas ziedus2.1.1.2.13. Apcere par sievu raizēm grūtniecībā un radībās; jaunā sieva vecu sievu kārtā.
1416-0Svētibiņa,gausibiņa2.1.1.5.9.1. Klāj galdu.
2803-4Viņpus upes kalniņâ2.1.2.2.8. Par kokiem: ābeli, alksni, apsi, bērzu un bērzu birzi, ievu (ar ābeli un lazdu), lazdu, liepu, ozolu, ozolu ar liepu, osi, priedi un egli, vītolu un dažādiem kokiem kopā.
3399-0Ozols auga uz akmiņa2.2.2.3. Daudz brāļu (bāleliņu).
4137-1Neviens bij tik sērdienis2.3.1. Sava māte un sveša māte (pamāte, saimniece, vīra māte); sērdienīšu, kalponīšu grūtais mūžs un asaras; vispārīgas raudu dziesmas.
4252-1Sita mani, kūla mani2.3.1. Sava māte un sveša māte (pamāte, saimniece, vīra māte); sērdienīšu, kalponīšu grūtais mūžs un asaras; vispārīgas raudu dziesmas.
4446-2Sveša māte to vien teica2.3.3. Barība.
4479-3Sērdienite man' māsiņa2.3.4. Augums, apģērbs un rota.
4840-2Tik ļaudim valodiņas2.3.6. Valodas, paļas, nicināšana.
5053-0Pūt, vējiņ, rāmi, rāmi2.3.8. Bāriņi un Laima (Māra, Dievs, Dieva dēli).
5455-1Paldies saku māmiņai2.4.2.2. Seja, vaiga sārtums, acis, skaistums un daiļums vispār.
6177-3Kur puisits godu ņem2.4.3.2. Vaiņags.
6306-0Laukâ liku uz akmeņa2.4.3.3. Gredzens.
Showing 1-20 of 152 items.
View:
Showing 1-20 of 182 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-002805Manuscriptdaina-002805lvNoYesNo
daina-005135Manuscriptdaina-005135lvNoYesNo
daina-009539Manuscriptdaina-009539lvNoYesNo
daina-009936Manuscriptdaina-009936lvNoYesNo
daina-010214Manuscriptdaina-010214lvNoYesNo
daina-010215Manuscriptdaina-010215lvNoYesNo
daina-010500Manuscriptdaina-010500lvNoYesNo
daina-011619Manuscriptdaina-011619lvNoYesNo
daina-011620Manuscriptdaina-011620lvNoYesNo
daina-011621Manuscriptdaina-011621lvNoYesNo
daina-011622Manuscriptdaina-011622lvNoYesNo
daina-011623Manuscriptdaina-011623lvNoYesNo
daina-013258Manuscriptdaina-013258lvNoYesNo
daina-013259Manuscriptdaina-013259lvNoYesNo
daina-013260Manuscriptdaina-013260lvNoYesNo
daina-013261Manuscriptdaina-013261lvNoYesNo
daina-014536Manuscriptdaina-014536lvNoYesNo
daina-026170Manuscriptdaina-026170lvNoYesNo
daina-029638Manuscriptdaina-029638lvNoYesNo
daina-034438Manuscriptdaina-034438lvNoYesNo
Showing 1-20 of 182 items.

Map legendAtšifrētāji

Kolekcijas atšifrēšana joprojām turpinās.

Pie šīs kolekcijas atšifrēšanas strādājuši:

No results found.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.