Ansberģu Jāņa dainu vākums

Number
2224
Title
Ansberģu Jāņa dainu vākums
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 459 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
167-3Lustigam man dzīgot1.1.9. Pēdējā, dziedamā vasara bāliņos, vaiņagā.
224-1Na tóļi man' nùvede1.1.13. Māte, brāļi klausās tautās aizvesto meitu dziedam, un šī dziedādama tiem sūta ziņu.
458-1Dziedi, dziedi, ganu meita1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
578-5Dziedat, meitas, pulciņâ1.2.12. Puisis (precenieks) dzied ar meitām, dzied precībās, līgaviņu lūkodams, izdziedādams.
589-1Dzerdams alu, dziedadams1.2.12. Puisis (precenieks) dzied ar meitām, dzied precībās, līgaviņu lūkodams, izdziedādams.
663-1Dziedu brāļa pagalmâ1.3.2.2. malējas,
703-5Taisat man siena gultu1.3.2.3. vērpējas,
743-2Kur gaisâ ciema gani1.3.3. Dziedāšana ganos.
794-3Vaj ta kāda kalpa kāza1.4.1. Pie pilna kausa pieder jautra dziesma.
924-1Kas ta tāda dziedataja1.4.3.3. Dziesma atņemta, aizmirsta, sajukuse; dziesma bez otras puses; dziesmu pietrūcis.
996-3Es nemaz neziņģetu1.5. Par dziedāšanu dažādos sevišķos atgadījumos.
1168-1Tēvs ar māti strīdejàs2.1.1.2.10. Dēls, vaj meita? Tēvam, vaj mātei palīgs?
1734-2Meklè kungi gudrus vīrus2.1.1.5.14.11. Iegulda šūpulī pādi.
2080-0Šūpajam, auklejam2.1.2.1. Lolojamās jeb šūpuļa dziesmas.
2120-1Pelit, pelit, atvelc miedzìn'2.1.2.1. Lolojamās jeb šūpuļa dziesmas.
2201-0Vecais tēvs, suņu piere2.1.2.2.1. Dažāda satura.
2201-0Vecais tēvs buļļa bārda2.1.2.2.1. Dažāda satura.
2201-1Vecais tēvs, bolbārdits2.1.2.2.1. Dažāda satura.
2201-1Vecais tēvs sirmu bārdu2.1.2.2.1. Dažāda satura.
2206-6Vecais tēvs līkâ bērzâ, 2.1.2.2.1. Dažāda satura.
Showing 1-20 of 459 items.
View:
Showing 1-20 of 552 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-001979Manuscriptdaina-001979lvNoYesNo
daina-002658Manuscriptdaina-002658lvNoYesNo
daina-005918Manuscriptdaina-005918lvNoYesNo
daina-007465Manuscriptdaina-007465lvNoYesNo
daina-007466Manuscriptdaina-007466lvNoYesNo
daina-007467Manuscriptdaina-007467lvNoYesNo
daina-007468Manuscriptdaina-007468lvNoYesNo
daina-007692Manuscriptdaina-007692lvNoYesNo
daina-008374Manuscriptdaina-008374lvNoYesNo
daina-008375Manuscriptdaina-008375lvNoYesNo
daina-008376Manuscriptdaina-008376lvNoYesNo
daina-008643Manuscriptdaina-008643lvNoYesNo
daina-009089Manuscriptdaina-009089lvNoYesNo
daina-009553Manuscriptdaina-009553lvNoYesNo
daina-010613Manuscriptdaina-010613lvNoYesNo
daina-011368Manuscriptdaina-011368lvNoYesNo
daina-012711Manuscriptdaina-012711lvNoYesNo
daina-016197Manuscriptdaina-016197lvNoYesNo
daina-019048Manuscriptdaina-019048lvNoYesNo
daina-019400Manuscriptdaina-019400lvNoYesNo
Showing 1-20 of 552 items.

Map legendAtšifrētāji

Kolekcijas atšifrēšana joprojām turpinās.

Pie šīs kolekcijas atšifrēšanas strādājuši:

No results found.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.