Antona Ariņa dainu vākums Vietalvā

Number
2228
Title
Antona Ariņa dainu vākums Vietalvā
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 196 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
2-1Viena māsa Cēsîs dzied1.1.1. Dziesmas visai Latvijai kopēja manta.
67-1Kas dziedaja rītâ agri1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
126-2Ne vis liela prieka dēļ1.1.7. Ne ikreiz aiz prieka dzied, dzied sirdi remdēdams, laiku kavēdams.
224-1Uz cintiņas dziedàt kāpu1.1.13. Māte, brāļi klausās tautās aizvesto meitu dziedam, un šī dziedādama tiem sūta ziņu.
224-1Dziedaj' tautu tīrumâ1.1.13. Māte, brāļi klausās tautās aizvesto meitu dziedam, un šī dziedādama tiem sūta ziņu.
224-2Lēni, lēni es dziedaju1.1.13. Māte, brāļi klausās tautās aizvesto meitu dziedam, un šī dziedādama tiem sūta ziņu.
224-2Ik vakara, ik vakara1.1.13. Māte, brāļi klausās tautās aizvesto meitu dziedam, un šī dziedādama tiem sūta ziņu.
258-1Kam dziedam divas vien1.2.2. Meitas pulcējās rotāt, vaj līgot, puiši klausīties un lūkoties.
431-1Trīcèt trīc ta zemite1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
431-1Kur meitiņas, kur māsiņas1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
529-3Aiz kalniņa meitas dzied1.2.9. Kur meitas dzied, tur puiša dvēsele. No dziedātājām izvēlas līgaviņu.
628-1Kas dziesmiņu nedziedaja1.3.1. Dziedot iet pie darba (sevišķi lauka darba), dziedot atvieglina darba grūtumus, jo līgsmi dzied, darbu beiguši un mājās nākdami.
910-2Bij manim vakar būt1.4.3.3. Dziesma atņemta, aizmirsta, sajukuse; dziesma bez otras puses; dziesmu pietrūcis.
910-2Rītu agri, rītu agri1.4.3.3. Dziesma atņemta, aizmirsta, sajukuse; dziesma bez otras puses; dziesmu pietrūcis.
1992-1Bēda, bēda tev, māmiņa2.1.1.5.16.11. Vecākiem rūpes par bērnu apgādāšanu, sevišķi mātei par meitas pūru.
2589-1Lai bij nagi, kam bij nagi2.1.2.2.3. Par putniem: balodi, bezdelīgu, dzeguzi, dzērvi, dzeni, gaigalu, gaili un vistu, griezi, gulbi, irbi, kaiju, ķīvīti, ķikutu, kraukli, lakstīgalu, medni, paipalu, pūci, pupudzi, raudavu, žagatu, zīli, un žubi, sniedzi, zosi, strazdu, zvirbuli,
2623-1Cīruliti mazputniņi2.1.2.2.3. Par putniem: balodi, bezdelīgu, dzeguzi, dzērvi, dzeni, gaigalu, gaili un vistu, griezi, gulbi, irbi, kaiju, ķīvīti, ķikutu, kraukli, lakstīgalu, medni, paipalu, pūci, pupudzi, raudavu, žagatu, zīli, un žubi, sniedzi, zosi, strazdu, zvirbuli,
2688-2Sīli, sīli, būs tev tiesa2.1.2.2.4. Par mežu, meža māti, putnu kāzām un dažādiem zvēriem un putniem kopā.
2825-1Gan gribeja ozoliņš2.1.2.2.8. Par kokiem: ābeli, alksni, apsi, bērzu un bērzu birzi, ievu (ar ābeli un lazdu), lazdu, liepu, ozolu, ozolu ar liepu, osi, priedi un egli, vītolu un dažādiem kokiem kopā.
2825-1Ozoliņš gan gribeja2.1.2.2.8. Par kokiem: ābeli, alksni, apsi, bērzu un bērzu birzi, ievu (ar ābeli un lazdu), lazdu, liepu, ozolu, ozolu ar liepu, osi, priedi un egli, vītolu un dažādiem kokiem kopā.
Showing 1-20 of 196 items.
View:
Showing 1-20 of 195 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-000011Manuscriptdaina-000011lvNoYesNo
daina-000974Manuscriptdaina-000974lvNoYesNo
daina-001656Manuscriptdaina-001656lvNoYesNo
daina-002624Manuscriptdaina-002624lvNoYesNo
daina-002625Manuscriptdaina-002625lvNoYesNo
daina-002654Manuscriptdaina-002654lvNoYesNo
daina-002655Manuscriptdaina-002655lvNoYesNo
daina-003016Manuscriptdaina-003016lvNoYesNo
daina-005441Manuscriptdaina-005441lvNoYesNo
daina-006690aManuscriptdaina-006690alvNoYesNo
daina-006691aManuscriptdaina-006691alvNoYesNo
daina-006692aManuscriptdaina-006692alvNoYesNo
daina-006693aManuscriptdaina-006693alvNoYesNo
daina-008168Manuscriptdaina-008168lvNoYesNo
daina-010478Manuscriptdaina-010478lvNoYesNo
daina-010519Manuscriptdaina-010519lvNoYesNo
daina-018459Manuscriptdaina-018459lvNoYesNo
daina-023590Manuscriptdaina-023590lvNoYesNo
daina-023602Manuscriptdaina-023602lvNoYesNo
daina-023815Manuscriptdaina-023815lvNoYesNo
Showing 1-20 of 195 items.

Map legendAtšifrētāji

Kolekcijas atšifrēšana joprojām turpinās.

Pie šīs kolekcijas atšifrēšanas strādājuši:

No results found.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.