Krišjāņa Kalniņa dainu vākums

Number
2414
Title
Krišjāņa Kalniņa dainu vākums
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 1,362 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
12-2Stāsti dziesmas, māmuliņa (māmuļiņa)1.1.3. Kas māca dziesmas?
23-2Saki dziesmas, bārenite1.1.3. Kas māca dziesmas?
43-0Man bij dziesmu vācelite1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
59-2Rāji, rāji, tautu dēls1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
98-2Kāda mana māte bija1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
113-0Kas pielēca man jaunai1.1.6. Dziesmas un jautrs gars spītē bēdām, nelaimei un ļaunai dienai.
126-0Dziedu, dziedu, ko es dziedu1.1.7. Ne ikreiz aiz prieka dzied, dzied sirdi remdēdams, laiku kavēdams.
132-1Man bij daudz gaudu dziesmu1.1.7. Ne ikreiz aiz prieka dzied, dzied sirdi remdēdams, laiku kavēdams.
133-1Kas dziedaja rītâ agri1.1.7. Ne ikreiz aiz prieka dzied, dzied sirdi remdēdams, laiku kavēdams.
161-3Dzied', meitiņa, ka tu gaidi1.1.9. Pēdējā, dziedamā vasara bāliņos, vaiņagā.
190-2Lustigu man' iedeva1.1.11. Liela dziedātāja aizvesta tautās, kur dziesmas nemīl.
194-1Es bij' liela dziedataja1.1.11. Liela dziedātāja aizvesta tautās, kur dziesmas nemīl.
197-1Aizsamirsa man dziesmiņas1.1.12. Līgsmās dziesmas apklust, tautās aizejot, grūtu mūžu dzīvojot, tautām un ļaunai dienai norājot.
206-2Kad es biju jauna meita1.1.12. Līgsmās dziesmas apklust, tautās aizejot, grūtu mūžu dzīvojot, tautām un ļaunai dienai norājot.
224-14Klusu dziedu vakarâ1.1.13. Māte, brāļi klausās tautās aizvesto meitu dziedam, un šī dziedādama tiem sūta ziņu.
265-0Pulciņš dzied jaunu meitu1.2.2. Meitas pulcējās rotāt, vaj līgot, puiši klausīties un lūkoties.
301-0Ai, māsiņa, ai, māsiņa1.2.4. Labprāt dzied ar savējiem, jeb meklējās tos, ar kuriem balsis sader.
303-0Dziedat, mazas meitenites1.2.4. Labprāt dzied ar savējiem, jeb meklējās tos, ar kuriem balsis sader.
376-0Vai, manu skaņu balsi1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
381-1Ai, ezer, ezeriņ1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
Showing 1-20 of 1,362 items.
View:
Showing 1-20 of 1,431 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-000073Manuscriptdaina-000073lvNoYesNo
daina-000234Manuscriptdaina-000234lvNoYesNo
daina-000686Manuscriptdaina-000686lvNoYesNo
daina-000844Manuscriptdaina-000844lvNoYesNo
daina-001368Manuscriptdaina-001368lvNoYesNo
daina-001486Manuscriptdaina-001486lvNoYesNo
daina-001583Manuscriptdaina-001583lvNoYesNo
daina-001701Manuscriptdaina-001701lvNoYesNo
daina-001714Manuscriptdaina-001714lvNoYesNo
daina-001715Manuscriptdaina-001715lvNoYesNo
daina-001716Manuscriptdaina-001716lvNoYesNo
daina-001720Manuscriptdaina-001720lvNoYesNo
daina-001923Manuscriptdaina-001923lvNoYesNo
daina-002137Manuscriptdaina-002137lvNoYesNo
daina-002183Manuscriptdaina-002183lvNoYesNo
daina-002268Manuscriptdaina-002268lvNoYesNo
daina-002371Manuscriptdaina-002371lvNoYesNo
daina-002608Manuscriptdaina-002608lvNoYesNo
daina-002609Manuscriptdaina-002609lvNoYesNo
daina-002610Manuscriptdaina-002610lvNoYesNo
Showing 1-20 of 1,431 items.

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.