Jēkaba Lauvas dainu vākums Ikšķilē

Number
2488
Title
Jēkaba Lauvas dainu vākums Ikšķilē
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 625 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
28-2Pavasar(i) ganôs gāju1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
66-6Nu dziedaju, nu lusteju1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
98-1Kāda mana māte bija1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
117-0Lai bēdaja, kas bēdaja1.1.6. Dziesmas un jautrs gars spītē bēdām, nelaimei un ļaunai dienai.
224-1Dziedaj' tautu tīrumâ1.1.13. Māte, brāļi klausās tautās aizvesto meitu dziedam, un šī dziedādama tiem sūta ziņu.
250-1Irbe svilpa eglajâ1.2.1. Sadziedās no tālienes viens pret otru.
279-0Divi pulki meitu gāja (nāca)1.2.2. Meitas pulcējās rotāt, vaj līgot, puiši klausīties un lūkoties.
281-0Lieli pulki meitu gāja1.2.2. Meitas pulcējās rotāt, vaj līgot, puiši klausīties un lūkoties.
282-6Trīs meitas sēdeja (strādaja) rozišu dārzâ.1.2.2. Meitas pulcējās rotāt, vaj līgot, puiši klausīties un lūkoties.
283-0Diezgan meitu dziedataju1.2.3. Pulkā dziedot, viens dziesmu sācējs, teicējs, pa priekšu dziedātājs, citi līdzētāji. Vismaz divi labprāt dzied kopā.
343-4Līgot man kà bitei1.2.5. Dažāda balss skaņa, sīka un rupja, līgsma un sēra, un dažāda balss locīšana dziedot, līgojot un gavilējot.
418-0Rīklit' mana ērģelite1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
428-7Trīcej' kalni, trīc ieleji1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
474-0Gāju ceļu dziedadama1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
474-2Eim' pa ceļu dziedadama1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
493-4Klausies, tautu neveikliti1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
531-1Ak, tu ciema cēruzite1.2.9. Kur meitas dzied, tur puiša dvēsele. No dziedātājām izvēlas līgaviņu.
537-0Esi klusa, tautu meita1.2.9. Kur meitas dzied, tur puiša dvēsele. No dziedātājām izvēlas līgaviņu.
598-5Mans bāliņis lustes dēļ1.2.12. Puisis (precenieks) dzied ar meitām, dzied precībās, līgaviņu lūkodams, izdziedādams.
600-3Tautiešam tāda mēle1.2.12. Puisis (precenieks) dzied ar meitām, dzied precībās, līgaviņu lūkodams, izdziedādams.
Showing 1-20 of 625 items.
View:
Showing 1-20 of 733 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-000395Manuscriptdaina-000395lvNoYesNo
daina-000936Manuscriptdaina-000936lvNoYesNo
daina-001358Manuscriptdaina-001358lvNoYesNo
daina-001509Manuscriptdaina-001509lvNoYesNo
daina-001510Manuscriptdaina-001510lvNoYesNo
daina-001511Manuscriptdaina-001511lvNoYesNo
daina-002622Manuscriptdaina-002622lvNoYesNo
daina-002623Manuscriptdaina-002623lvNoYesNo
daina-002835Manuscriptdaina-002835lvNoYesNo
daina-002836Manuscriptdaina-002836lvNoYesNo
daina-003517Manuscriptdaina-003517lvNoYesNo
daina-003571Manuscriptdaina-003571lvNoYesNo
daina-003572Manuscriptdaina-003572lvNoYesNo
daina-003723Manuscriptdaina-003723lvNoYesNo
daina-003724Manuscriptdaina-003724lvNoYesNo
daina-003734Manuscriptdaina-003734lvNoYesNo
daina-005094Manuscriptdaina-005094lvNoYesNo
daina-005364Manuscriptdaina-005364lvNoYesNo
daina-006039Manuscriptdaina-006039lvNoYesNo
daina-006064Manuscriptdaina-006064lvNoYesNo
Showing 1-20 of 733 items.

Map legendAtšifrētāji

Kolekcijas atšifrēšana joprojām turpinās.

Pie šīs kolekcijas atšifrēšanas strādājuši:

No results found.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.