Tūbu Annas dainu vākums Svitenē

Number
2739
Title
Tūbu Annas dainu vākums Svitenē
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 72 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
183-1Bāliņ, tava līgaviņa1.1.10. Daudzina (kāzās) brāļa līgavu līgsmas dabas un dziesmu dēļ.
437-2Lēni, lēni padziedaju1.2.7. Aizsmakuse balss. Balss jāsargā no maitāšanas.
630-0Linu dziesmas nidziediet1.3.1. Dziedot iet pie darba (sevišķi lauka darba), dziedot atvieglina darba grūtumus, jo līgsmi dzied, darbu beiguši un mājās nākdami.
1180-0Silta saule man dzemot2.1.1.2.11. Kad un kur dzimis? Kāds cerams iespaids uz bērnu?
1180-0Silta saule man dzimstot2.1.1.2.11. Kad un kur dzimis? Kāds cerams iespaids uz bērnu?
1193-2Es uzaugu daiļa meita2.1.1.2.11. Kad un kur dzimis? Kāds cerams iespaids uz bērnu?
2426-1Cīruliti, baloditi2.1.2.2.3. Par putniem: balodi, bezdelīgu, dzeguzi, dzērvi, dzeni, gaigalu, gaili un vistu, griezi, gulbi, irbi, kaiju, ķīvīti, ķikutu, kraukli, lakstīgalu, medni, paipalu, pūci, pupudzi, raudavu, žagatu, zīli, un žubi, sniedzi, zosi, strazdu, zvirbuli,
2811-0Vai, priedite, vai, eglite2.1.2.2.8. Par kokiem: ābeli, alksni, apsi, bērzu un bērzu birzi, ievu (ar ābeli un lazdu), lazdu, liepu, ozolu, ozolu ar liepu, osi, priedi un egli, vītolu un dažādiem kokiem kopā.
3573-1Tēvam lini, mātei lini2.2.2.9.1. Māsa skund par brāļa skopumu.
4172-1Pried' ar egli kalnâ auga2.3.1. Sava māte un sveša māte (pamāte, saimniece, vīra māte); sērdienīšu, kalponīšu grūtais mūžs un asaras; vispārīgas raudu dziesmas.
4429-0Sveša māte, ne māmiņa2.3.3. Barība.
4574-3Kur tu teci, sērdienite2.3.4. Augums, apģērbs un rota.
4574-3Kur tu teci, sērdienite?2.3.4. Augums, apģērbs un rota.
5119-1Jātnieciņa dēliņš biju2.3.9. Lūkošanās, precības, kāzas un dzīve tautās.
5154-0Man sajāja precinieki2.3.9. Lūkošanās, precības, kāzas un dzīve tautās.
5453-0Ozols auga kalniņâ(i)2.4.2.2. Seja, vaiga sārtums, acis, skaistums un daiļums vispār.
6956-0Nāciet, meitas, pie manim2.4.5.8.1. Vakarēšana, suprags. Kopvērpšana muižā.
7563-0Aitiņ manu ūzainiti2.4.5.8.13. Pūrs un pūra darināšana.
8704-0Nev saulite nogājuse (nogājusi)2.4.6.1. Ļaužu valodas, slava un neslava, paļas un nievāšana, nicināšana, mēlnesība.
10290-10Maza, maza man muižiņa2.4.7.1. Meitu dziesmas.
Showing 1-20 of 72 items.
View:
Showing 1-20 of 127 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-002070Manuscriptdaina-002070lvNoYesNo
daina-005556Manuscriptdaina-005556lvNoYesNo
daina-005557Manuscriptdaina-005557lvNoYesNo
daina-008186Manuscriptdaina-008186lvNoYesNo
daina-012870Manuscriptdaina-012870lvNoYesNo
daina-012872Manuscriptdaina-012872lvNoYesNo
daina-012964Manuscriptdaina-012964lvNoYesNo
daina-022338Manuscriptdaina-022338lvNoYesNo
daina-026326Manuscriptdaina-026326lvNoYesNo
daina-030749Manuscriptdaina-030749lvNoYesNo
daina-030750Manuscriptdaina-030750lvNoYesNo
daina-034765Manuscriptdaina-034765lvNoYesNo
daina-034800Manuscriptdaina-034800lvNoYesNo
daina-034808Manuscriptdaina-034808lvNoYesNo
daina-034809Manuscriptdaina-034809lvNoYesNo
daina-034810Manuscriptdaina-034810lvNoYesNo
daina-034811Manuscriptdaina-034811lvNoYesNo
daina-036680Manuscriptdaina-036680lvNoYesNo
daina-037770Manuscriptdaina-037770lvNoYesNo
daina-037771Manuscriptdaina-037771lvNoYesNo
Showing 1-20 of 127 items.

Map legendAtšifrētāji

Kolekcijas atšifrēšana joprojām turpinās.

Pie šīs kolekcijas atšifrēšanas strādājuši:

No results found.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.