K. Vītola dainu vākums Lestenē un Džūkstē

Number
2778
Title
K. Vītola dainu vākums Lestenē un Džūkstē
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 217 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
166-1Prieki, mani lieli prieki1.1.9. Pēdējā, dziedamā vasara bāliņos, vaiņagā.
189-0Dziedataju māsu devu1.1.11. Liela dziedātāja aizvesta tautās, kur dziesmas nemīl.
189-0Dziedataju māsu devu1.1.11. Liela dziedātāja aizvesta tautās, kur dziesmas nemīl.
318-5No tālienes es pazinu1.2.5. Dažāda balss skaņa, sīka un rupja, līgsma un sēra, un dažāda balss locīšana dziedot, līgojot un gavilējot.
320-2Uzvilkdama es dziedaju1.2.5. Dažāda balss skaņa, sīka un rupja, līgsma un sēra, un dažāda balss locīšana dziedot, līgojot un gavilējot.
382-0Ak tu krupi lakstigala1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
382-0Ak tu krupi lakstigala1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
437-0Lēni, lēni padziedaju1.2.7. Aizsmakuse balss. Balss jāsargā no maitāšanas.
779-0Ko, dunduri, tu dziedaji1.4.1. Pie pilna kausa pieder jautra dziesma.
892-2Ciema meitas man' gribeja1.4.3.1. Liela savu, peļ pretinieku dziedāšanu.
896-0Ciema meitas tà dziedaja1.4.3.1. Liela savu, peļ pretinieku dziedāšanu.
916-1Ko gaidat, kaimenieces1.4.3.3. Dziesma atņemta, aizmirsta, sajukuse; dziesma bez otras puses; dziesmu pietrūcis.
1073-7Jauni puiši, jaunas meitas2.1.1.2.1. Allažin jāgodā Laima, jātīra Laimai ceļš, sevišķi jākopj pirtstaks un pirts jeb dzemdēšanas vieta.
1247-1Jauni vīri nezinaja2.1.1.2.13. Apcere par sievu raizēm grūtniecībā un radībās; jaunā sieva vecu sievu kārtā.
1310-1Šorīt kūmas mazgajàs2.1.1.5.2. Kūmu rīkošanās, kūmās ejot; simboliski līdzekļi un zīmes.
1318-3Kūmiņâs ģērbdamàs2.1.1.5.2. Kūmu rīkošanās, kūmās ejot; simboliski līdzekļi un zīmes.
1344-2Krusta tēvs, krusta māte2.1.1.5.4. Ģērbj un tīsta pādi, un ved pie kristības.
1844-0Krusta tēvs man solija2.1.1.5.15.6. Dod, vaj sola lietišķas dāvanas: krekliņus, micītes, jostiņu, palagu, vilnani u.c.; zirgu, govis, aitas; bites.
2036-8Māte (Māmiņ') mani atstājuse2.1.1.6. Atšķirības.
2036-8Māte (Māmiņ') mani pametusi2.1.1.6. Atšķirības.
Showing 1-20 of 217 items.
View:
Showing 1-20 of 279 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-001960Manuscriptdaina-001960lvNoYesNo
daina-002104Manuscriptdaina-002104lvNoYesNo
daina-002105Manuscriptdaina-002105lvNoYesNo
daina-002109Manuscriptdaina-002109lvNoYesNo
daina-002110Manuscriptdaina-002110lvNoYesNo
daina-004084Manuscriptdaina-004084lvNoYesNo
daina-004116Manuscriptdaina-004116lvNoYesNo
daina-004544Manuscriptdaina-004544lvNoYesNo
daina-004545Manuscriptdaina-004545lvNoYesNo
daina-005537Manuscriptdaina-005537lvNoYesNo
daina-005538Manuscriptdaina-005538lvNoYesNo
daina-009418Manuscriptdaina-009418lvNoYesNo
daina-010179Manuscriptdaina-010179lvNoYesNo
daina-010534Manuscriptdaina-010534lvNoYesNo
daina-010535Manuscriptdaina-010535lvNoYesNo
daina-012044Manuscriptdaina-012044lvNoYesNo
daina-012045Manuscriptdaina-012045lvNoYesNo
daina-013311Manuscriptdaina-013311lvNoYesNo
daina-013658Manuscriptdaina-013658lvNoYesNo
daina-013744Manuscriptdaina-013744lvNoYesNo
Showing 1-20 of 279 items.

Map legendAtšifrētāji

Kolekcijas atšifrēšana joprojām turpinās.

Pie šīs kolekcijas atšifrēšanas strādājuši:

No results found.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.