Viļa Zemnieka dainu vākums Padurē

Number
2794
Title
Viļa Zemnieka dainu vākums Padurē
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 59 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
30-8Man bij dziesmu (Man dziesmiņu) trīs pūriņi1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
437-4Koši rāmi padziedaju1.2.7. Aizsmakuse balss. Balss jāsargā no maitāšanas.
437-4Lēni, lēni padziedaju1.2.7. Aizsmakuse balss. Balss jāsargā no maitāšanas.
515-1Skaļi dziedu, skaļi kliedzu1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
515-1Uz robeža es dziedaju1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
592-6Patīkamu dziesmu dziedu1.2.12. Puisis (precenieks) dzied ar meitām, dzied precībās, līgaviņu lūkodams, izdziedādams.
2769-02.1.2.2.8. Par kokiem: ābeli, alksni, apsi, bērzu un bērzu birzi, ievu (ar ābeli un lazdu), lazdu, liepu, ozolu, ozolu ar liepu, osi, priedi un egli, vītolu un dažādiem kokiem kopā.
2769-2Kas, bērziņi, tev apsedza2.1.2.2.8. Par kokiem: ābeli, alksni, apsi, bērzu un bērzu birzi, ievu (ar ābeli un lazdu), lazdu, liepu, ozolu, ozolu ar liepu, osi, priedi un egli, vītolu un dažādiem kokiem kopā.
4036-0Gŗūti pūta sila priede2.3.1. Sava māte un sveša māte (pamāte, saimniece, vīra māte); sērdienīšu, kalponīšu grūtais mūžs un asaras; vispārīgas raudu dziesmas.
4036-0Grūti šņāc sila priede;2.3.1. Sava māte un sveša māte (pamāte, saimniece, vīra māte); sērdienīšu, kalponīšu grūtais mūžs un asaras; vispārīgas raudu dziesmas.
4036-0Grūti pūta sila priede2.3.1. Sava māte un sveša māte (pamāte, saimniece, vīra māte); sērdienīšu, kalponīšu grūtais mūžs un asaras; vispārīgas raudu dziesmas.
4156-0Neviens mani neredzeja2.3.1. Sava māte un sveša māte (pamāte, saimniece, vīra māte); sērdienīšu, kalponīšu grūtais mūžs un asaras; vispārīgas raudu dziesmas.
4484-4Sērdienite gŗūtdienite2.3.4. Augums, apģērbs un rota.
4484-4Kalponite nabadzite2.3.4. Augums, apģērbs un rota.
4484-4Sērdienite nabadzite2.3.4. Augums, apģērbs un rota.
4653-7Koša puķe kalnâ auga2.3.4. Augums, apģērbs un rota.
4653-7Koša roze kalnâ auga2.3.4. Augums, apģērbs un rota.
8381-0Droši bridu to upiti2.4.6.1. Ļaužu valodas, slava un neslava, paļas un nievāšana, nicināšana, mēlnesība.
8381-0Droši bridu to upiti2.4.6.1. Ļaužu valodas, slava un neslava, paļas un nievāšana, nicināšana, mēlnesība.
8381-0Droši bridu to upiti2.4.6.1. Ļaužu valodas, slava un neslava, paļas un nievāšana, nicināšana, mēlnesība.
Showing 1-20 of 59 items.
View:
Showing 1-20 of 124 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-000462Manuscriptdaina-000462lvNoYesNo
daina-000463Manuscriptdaina-000463lvNoYesNo
daina-005563Manuscriptdaina-005563lvNoYesNo
daina-005564Manuscriptdaina-005564lvNoYesNo
daina-005582Manuscriptdaina-005582lvNoYesNo
daina-006506Manuscriptdaina-006506lvNoYesNo
daina-006507Manuscriptdaina-006507lvNoYesNo
daina-006541Manuscriptdaina-006541lvNoYesNo
daina-007758Manuscriptdaina-007758lvNoYesNo
daina-007759Manuscriptdaina-007759lvNoYesNo
daina-007760Manuscriptdaina-007760lvNoYesNo
daina-007761Manuscriptdaina-007761lvNoYesNo
daina-025599Manuscriptdaina-025599lvNoYesNo
daina-033765Manuscriptdaina-033765lvNoYesNo
daina-033766Manuscriptdaina-033766lvNoYesNo
daina-033769Manuscriptdaina-033769lvNoYesNo
daina-033770Manuscriptdaina-033770lvNoYesNo
daina-037092Manuscriptdaina-037092lvNoYesNo
daina-037093Manuscriptdaina-037093lvNoYesNo
daina-037094Manuscriptdaina-037094lvNoYesNo
Showing 1-20 of 124 items.

Map legendAtšifrētāji

Kolekcijas atšifrēšana joprojām turpinās.

Pie šīs kolekcijas atšifrēšanas strādājuši:

No results found.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.