Ziedaiša dainu vākums Līvbērzē

Number
2795
Title
Ziedaiša dainu vākums Līvbērzē
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 42 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
437-0Klusi, lēni padziedaju1.2.7. Aizsmakuse balss. Balss jāsargā no maitāšanas.
437-0Tumsâi teku vakarâi1.2.7. Aizsmakuse balss. Balss jāsargā no maitāšanas.
2335-1Vāverite gudra sieva2.1.2.2.2. Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
2335-1Vāverite gudra sieva2.1.2.2.2. Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
2438-0Kūko birzê, dzeguzite2.1.2.2.3. Par putniem: balodi, bezdelīgu, dzeguzi, dzērvi, dzeni, gaigalu, gaili un vistu, griezi, gulbi, irbi, kaiju, ķīvīti, ķikutu, kraukli, lakstīgalu, medni, paipalu, pūci, pupudzi, raudavu, žagatu, zīli, un žubi, sniedzi, zosi, strazdu, zvirbuli,
2839-1Labi, labi tai mātei2.1.2.2.9. Par stādiem un augļiem: zirņi un pupas; ogas, rieksti, āboli; sēnes; āboliņš, kaņepes.
2839-1Tai māmiņai laba laime2.1.2.2.9. Par stādiem un augļiem: zirņi un pupas; ogas, rieksti, āboli; sēnes; āboliņš, kaņepes.
3783-0Ko, māsiņas, baraties2.2.3.3. Mantas un zemes dalīšana un tēvu zemes sargāšana.
4082-0Kuko, mana dzeguzite2.3.1. Sava māte un sveša māte (pamāte, saimniece, vīra māte); sērdienīšu, kalponīšu grūtais mūžs un asaras; vispārīgas raudu dziesmas.
6587-2Puiši meklè meitàm godu2.4.4.2.1. Meita tura godu, sargā vaiņagu, netura godu, zaudē vaiņagu.
7121-0Ābelite Dievu lūdza2.4.5.8.3. Dzīparu krāsošana. Krāsošanai lietā madaras, dzeltes, mēles.
8450-0Gana viegli es staigaju2.4.6.1. Ļaužu valodas, slava un neslava, paļas un nievāšana, nicināšana, mēlnesība.
8569-1Kur saulite miglu ņēma2.4.6.1. Ļaužu valodas, slava un neslava, paļas un nievāšana, nicināšana, mēlnesība.
9118-0Ļauni ļaudis, ļauna diena2.4.6.2. Ļauni ļaudis, nelabvēļi, skauģi, burvji, naidnieki; Dieva un Laimes palīgs.
9118-1Ļauni ļaudis, ļauna diena2.4.6.2. Ļauni ļaudis, nelabvēļi, skauģi, burvji, naidnieki; Dieva un Laimes palīgs.
9289-1Vai, Dieviņi, ko darišu2.4.7.1. Meitu dziesmas.
10290-6Maza, maza ābelite2.4.7.1. Meitu dziesmas.
10557-4Puiši lēca manis dēļ2.4.7.1. Meitu dziesmas.
10980-0Caur ābeļu birzi jāju2.4.7.1. Meitu dziesmas.
10980-0Caur ābeļu birzi jāju2.4.7.1. Meitu dziesmas.
Showing 1-20 of 42 items.
View:
Showing 1-20 of 72 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-005530Manuscriptdaina-005530lvNoYesNo
daina-005532Manuscriptdaina-005532lvNoYesNo
daina-021698Manuscriptdaina-021698lvNoYesNo
daina-021699Manuscriptdaina-021699lvNoYesNo
daina-021712Manuscriptdaina-021712lvNoYesNo
daina-022458Manuscriptdaina-022458lvNoYesNo
daina-026531Manuscriptdaina-026531lvNoYesNo
daina-026532Manuscriptdaina-026532lvNoYesNo
daina-031922Manuscriptdaina-031922lvNoYesNo
daina-034093Manuscriptdaina-034093lvNoYesNo
daina-034094Manuscriptdaina-034094lvNoYesNo
daina-034095Manuscriptdaina-034095lvNoYesNo
daina-052175Manuscriptdaina-052175lvNoYesNo
daina-063129Manuscriptdaina-063129lvNoYesNo
daina-064497Manuscriptdaina-064497lvNoYesNo
daina-068256Manuscriptdaina-068256lvNoYesNo
daina-069129Manuscriptdaina-069129lvNoYesNo
daina-069130Manuscriptdaina-069130lvNoYesNo
daina-075738Manuscriptdaina-075738lvNoYesNo
daina-075739Manuscriptdaina-075739lvNoYesNo
Showing 1-20 of 72 items.

Map legendAtšifrētāji

Kolekcijas atšifrēšana joprojām turpinās.

Pie šīs kolekcijas atšifrēšanas strādājuši:

Showing 1-1 of 1 item.
#1 natablue (0)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.