Zvaigžņu Andža dainu vākums Ērgļos

Number
2811
Title
Zvaigžņu Andža dainu vākums Ērgļos
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 164 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
13-1Stāsti dziesmas, māmuliņa1.1.3. Kas māca dziesmas?
27-0Kad es biju jauna meita1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
121-0Skauģits man nevēleja1.1.6. Dziesmas un jautrs gars spītē bēdām, nelaimei un ļaunai dienai.
128-3Ne no prieka es dziedaju1.1.7. Ne ikreiz aiz prieka dzied, dzied sirdi remdēdams, laiku kavēdams.
234-2Prieki, prieki jaunajiem!1.1.14. Sievām un veciem ļaudīm jaunības lustes un īstie sirsnīgie dziesmu prieki aizgājuši.
234-2Luste, luste man jaunam1.1.14. Sievām un veciem ļaudīm jaunības lustes un īstie sirsnīgie dziesmu prieki aizgājuši.
280-0Liela pulka meitu gāja1.2.2. Meitas pulcējās rotāt, vaj līgot, puiši klausīties un lūkoties.
280-0Liela pulka meitu gāja1.2.2. Meitas pulcējās rotāt, vaj līgot, puiši klausīties un lūkoties.
382-13Kuŗ no elles tu cēlies1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
417-1Citas meitas Rigâ brauca1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
563-0Daiļu dziesmu es dziedaju1.2.11. Tautu dēls vēlās un māsa tam ieteic (reti liedz) ņemt dziedātāju līgavu.
591-0Kādu dziesmu dziedasim?1.2.12. Puisis (precenieks) dzied ar meitām, dzied precībās, līgaviņu lūkodams, izdziedādams.
591-0Kuru dziesmu dziedasim?1.2.12. Puisis (precenieks) dzied ar meitām, dzied precībās, līgaviņu lūkodams, izdziedādams.
740-6No rītiņa celdamies1.3.3. Dziedāšana ganos.
2201-0Vecais tēvs sirmu bārdu2.1.2.2.1. Dažāda satura.
2221-8Āziti, buciti, kur liki bārdiņu?2.1.2.2.2. Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
2240-0Inciti kaķiti, daram vīzites2.1.2.2.2. Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
2240-0Pinciti kaķiti, pinam vīzites2.1.2.2.2. Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
2258-3Kaķišam bērns nomira2.1.2.2.2. Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
2258-3Kaķišam bērns nomira2.1.2.2.2. Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
Showing 1-20 of 164 items.
View:
Showing 1-20 of 267 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-000105Manuscriptdaina-000105lvNoYesNo
daina-000106Manuscriptdaina-000106lvNoYesNo
daina-000107Manuscriptdaina-000107lvNoYesNo
daina-000112Manuscriptdaina-000112lvNoYesNo
daina-000305Manuscriptdaina-000305lvNoYesNo
daina-000306Manuscriptdaina-000306lvNoYesNo
daina-000307Manuscriptdaina-000307lvNoYesNo
daina-001537Manuscriptdaina-001537lvNoYesNo
daina-001693Manuscriptdaina-001693lvNoYesNo
daina-002746Manuscriptdaina-002746lvNoYesNo
daina-002747Manuscriptdaina-002747lvNoYesNo
daina-002762Manuscriptdaina-002762lvNoYesNo
daina-003559Manuscriptdaina-003559lvNoYesNo
daina-003560Manuscriptdaina-003560lvNoYesNo
daina-003561Manuscriptdaina-003561lvNoYesNo
daina-003562Manuscriptdaina-003562lvNoYesNo
daina-003563Manuscriptdaina-003563lvNoYesNo
daina-003564Manuscriptdaina-003564lvNoYesNo
daina-003565Manuscriptdaina-003565lvNoYesNo
daina-004608Manuscriptdaina-004608lvNoYesNo
Showing 1-20 of 267 items.

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.