Collections

View:
Showing 1-14 of 14 items.
ThumbnailNumberRepositoryOrganisationLanguagesYearTitleShort descriptionSubmitted byFilesTranscription progress 
    
23LFKlv, ru1925-1927Collection of Kārlis Bukums

Kārlis Bukums (1884–1979) of Valmiera is one of the most prominent Latvian local history researchers.

Kārlis Bukums2049
8% Complete
19% Complete
72% Complete
4DSlvBarona un Brīvzemnieka krājumsK. Pētersonu, Pēteris Blaus, M. Celmiņu, P. Dreimaņu, Sk. Heniņš J. Pūņi, K. Blaubergs, J. Ozols, M. Freimane, J. Matisons, ņa D. krāj. Bruniņu J., J. Mislņš, A. Jansons, K. Šmitu, J. llsters, J. Akmentiņu, Augusts Bīlenšteins, J. Vulfs, Buclers, A. Strādnieks, J. Mūrnieks, 1. Jansons, J. Girgensons, E. Kārkliņu, A. Miķelsonu, K. Treiliba, P. Lašu, A. Peitāns, J. Grestes, M. Eihe, J. Steinbergs, J. Kļaviņš, Sk. Saržants J. Garlene (Vandzenē), R. Zīle, N. Kalniņš, Konrads J., V. Gaile, J. Kalniņš, K. Šmits, A. Šķerbergs, J. Skurbe, J. Ozolu, A. Šteinberga, J. Paeglis, Jānis Avens, J. Sproģis, K. Dauguls, M. Siliņš, J. Ģirģens, Bredenfelds, E. Klintskalns, A. Putniņš, Jānis Baumanis, J. Ezers, K. Kundziņš, Karpu J., Kārlis Ports, Ansis Bandrevičs, K. G. Freidenfelds, P. Zievalds, Hartmanis, Teters, Zunte, K. Graudiņu, F. Fišers, F. Mierkalns, Paegļu Mārtiņš, Tomans., J. Graudiņu, Boks, K. Ķesteris, J. Bergmans, A. Ūdru, Blumbergs., K. Šteinbergs, M. Klusiņš, Kristaps Bahmanis, J. Kauliņš, J. Gailīts, Ansabergs, Bertelsons, Ieviņš, J. Graudiņu, Reinis Ebelis, J. Palevičs, Mikus Skruzītis, J. Jansonu, J. Plaudis, L. Kukule, P. Pētersons, Bērziņs, Vagners, F. Galke, A. Vītoliņš, M. Dreimane, J. Mazvērsīts, A. Šmitu, Lienevalds, Valdovska., J. Grīnberģis, J. Alkšņu, K. Arāju, A. Boze, P. Blaubergs, Ansons J., Zaļenieks, E. Letermans, K. Graudiņš, Šepskis, Jānis S., A. Ezeriņš, P. Stūls, A. Jass, J. Liepiņu, K. Krūmiņš, K. Liecnieks, L. Fišere, Naprovska., Bērziņš, O. Mačiņš, J. Rencs, E. Stukuļu, M. Grigale, Kristaps Alksnis-Zundulis, J. Vīksne, F. Pakalnu, Taupmans, K. Lerhe, J. Matuts, J. Graudiņš, P. Švanbergs, A. Zivarte, E. Kjaviņš, A. Virpis, A. Kadeģis, Jānis Pārstrauts, A. Rēvalde, Becenbergs, A. Kalnvārnu, I. Poriete, E. Birznieks, A. Briedis, K. Elverfelda, A. Kromšu, M. Studane, Bīlenšteina māte, J. Knostenbergs P., J. Krumiņa, M. Pumpure, Auseklis, J. Purņa, J. Rozentals, K. Liepiņu, Jēkabs Kurpnieks, I. Ļūļe, J. Bifners, J. Dreimane, K. Brīvnieks, P. Sebešs, Šēfers., Bērziņš, A. Piperu, H. Visendorfs, J. Kalniņu, A. Burkinu, I. Grauziņa, Mačulans, Jaunroze Kuģa Ozoliņu J., J, Kalniņu, N. Virpis, J. Kadeģis, R. Tomsons, J. Saulīts, Ozols, E. Žiglevics, R. Vītols, Baumans, Ozols, L. Griens, Kleinhofs-Mazmuižnieks, I. Lundmane, Mednis, E. Ciemīšu, F. Jansons, Miķelsons., M. Sīlis, J. Grīva, Viesturs., L. Ziednere, Kārlis Ābele, Lība Zidnere19506
0% Complete
0% Complete
100% Complete
8DSlvH. Visendorfa krājumsReinis Ebelis, J. Kauliņš, Becenbergs, J. Rencs, J. Mazvērsīts, O. Mačiņš, J. Grīnberģis, A. Kromšu, Augusts Bīlenšteins, Taupmans, K. Arāju, E. Kārkliņu, J. Mislņš, K. Pētersonu, Auseklis, H. Visendorfs, P. Dreimaņu, I. Ļūļe, I. Poriete, M. Freimane, K. Blaubergs, A. Peitāns, J. Steinbergs, J. Ozols, F. Fišers, J. Ezers, Pēteris Blaus, ņa D. krāj. Bruniņu J., J. Akmentiņu, M. Celmiņu, M. Studane, I. Grauziņa, Sk. Heniņš J. Pūņi, A. Šķerbergs, J. llsters, K. Dauguls, Karpu J., J. Ģirģens, M. Grigale, A. Jass, J. Vīksne, Buclers, Mačulans, A. Ūdru, K. Šmitu, A. Jansons, J. Vulfs, K. G. Freidenfelds, E. Klintskalns, P. Zievalds, J. Palevičs, J. Grestes, J. Mūrnieks, Blumbergs., J. Purņa, Bīlenšteina māte, Kristaps Bahmanis, Bērziņš, Ozols, A. Strādnieks, Kārlis Ports, J. Alkšņu, P. Lašu, Bertelsons, Baumans, Ozols, Kristaps Alksnis-Zundulis, 1. Jansons, J. Matisons, J. Girgensons, A. Miķelsonu, Pinne., A. Kalnvārnu, N. Kalniņš, Šepskis, A. Vītoliņš, J. Graudiņu, Lienevalds, Tomans., Jānis Avens, K. Graudiņš, J. Plaudis, Vagners, Bredenfelds, Jānis Baumanis, A. Boze, J. Gailīts, F. Mierkalns, Valdovska., V. Gaile, A. Šmitu, Konrads J., K. Treiliba, K. Liepiņu, K. Šteinbergs, Zunte, J. Liepiņu, Jānis S., Z. Vītola, K. Kundziņš, F. Pakalnu, Ansabergs, E. Letermans, R. Zīle, J. Graudiņu, E. Birznieks, K. Šmits, J. Ozolu, M. Siliņš, M. Eihe, L. Griens, Ozols., A. Šteinberga, Jānis Pārstrauts, Bērziņs, Ieviņš, Paegļu Mārtiņš, A. Putniņš, J. Jansonu, J. Saržanfs, A. Piperu, Zaļenieks, J. Kļaviņš, J. Skurbe, J. Kalniņš, R. Kalniņš, A. Burkinu, Sk. Saržants J. Garlene (Vandzenē), Jēkabs Kurpnieks, J. Paeglis, K. Krūmiņš, Teters, E. Stukuļu, J, Kalniņu, J. Matuts, Naprovska., Mednis, J. Ģirģenu, P. Švanbergs, F. Jansons, A. Zivarte, P. Pētersons, Boks, J. Knostenbergs P., J. Kreicmans, K. Balodis, K. Gangnus, P. Sebešs, A. Rēvalde, Viesturs., Ansis Bandrevičs, Mikus Skruzītis, J. Bergmans3764
0% Complete
0% Complete
100% Complete
10DSlvRīgas Latviešu biedrības Zinību komisijaE. Klintskalns, J. Steinbergs, J. Ģirģens, M. Celmiņu, Jānis Avens, F. Fišers, J. Ozols, Jānis Baumanis, K. G. Freidenfelds, Augusts Bīlenšteins, Kārlis Ports, J. Plaudis, Bērziņš, Pēteris Blaus, K. Pētersonu, A. Šmitu, P. Dreimaņu, J. Mūrnieks, J. Liepiņu, P. Lašu, A. Boze, A. Ūdru, Mikus Skruzītis, J. Graudiņu, A. Piperu, J. Matisons, K. Blaubergs, E. Kārkliņu, P. Blaubergs, J. Purņa, E. Letermans, K. Šmitu, A. Kalnvārnu, J. llsters, K. Krūmiņš, Kristaps Alksnis-Zundulis, J. Akmentiņu, Jānis S., A. Peitāns, J. Mislņš, J. Kalniņu, Mednis, Karpu J., K. Dauguls, K. Graudiņš, Buclers, J. Graudiņš, J. Ezers, A. Šķerbergs, M. Freimane, ņa D. krāj. Bruniņu J., K. J., P. Zievalds, Sk. Heniņš J. Pūņi, R. Kalniņš, Lapiņš, Paegļu Mārtiņš, A. Jansons, J. Graudiņu, K. Balodis, Zaļenieks, A. Miķelsonu, F. Jansons, J. Kauliņš, Reinis Ebelis, Tomans., Zunte, J. Vulfs, E. Kjaviņš, Blumbergs., K. Šmits, J. Ģirģenu, J. Palevičs, Vagners, J. Rencs, J. Paeglis, A. Vītoliņš, A. Burkinu, J. Grīva, J. Grestes, J. Gailīts, E. Ciemīšu, F. Mierkalns, A. Kromšu, Lienevalds, J. Sproģis, J. Alkšņu, Bertelsons, Sk. Saržants J. Garlene (Vandzenē), Taupmans, 1. Jansons, F. Pakalnu, J. Kalniņš, Mačulans, Jaunroze Kuģa Ozoliņu J., A. Strādnieks, Valdovska., Ansabergs, J. Girgensons, K. Graudiņu, K. Lerhe, Ieviņš, Kristaps Bahmanis, J. Kļaviņš, K. Treiliba, K. Šteinbergs, M. Eihe, I. Ļūļe, M. Grigale, P. Sebešs, J. Bergmans, Konrads J., K. Arāju, R. Zīle, N. Kalniņš, J. Ozolu, M. Studane, A. Putniņš, K. Kundziņš, J. Mazvērsīts, J. Grīnberģis, K. Liepiņu, Bredenfelds, Jēkabs Kurpnieks, K. Ķesteris, E. Stukuļu, Boks, J. Knostenbergs P., A. Šteinberga, Becenbergs, Bērziņs, Bērziņš, J. Niedres, V. Gaile, E. Žiglevics, J. Saržanfs, J. Skurbe, Šepskis, I. Poriete, O. Mačiņš, Bīlenšteina māte, L. Griens, Kleinhofs-Mazmuižnieks, Naprovska., M. Klusiņš, V. Strautiņš, A. Ezeriņš, Auseklis, Ozols, J. Vīksne, H. Visendorfs, J. Rozentals, A. Briedis, M. Siliņš, A. Jass, I. Grauziņa, L. Kukule, J, Kalniņu, J. Matuts, P. Švanbergs, Žiglevics, J. Mezevskis, P. Pētersons, M. Dreimane, J. Kreicmans, A. Virpis, K. Brīvnieks, Jānis Pārstrauts, Viesturs., Kārlis Ābele11103
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2224DSlvAnsberģu Jāņa dainu vākumsJānis Ansabergs, Reinis Alauns, E. Aboliņš, A. Ūdru, Augusts Bīlenšteins, Pēteris Blaus, E. Kārkliņu, Karpu J., J. Purņa, M. Ansabergu, Ozols, Lapiņš, A. Strādnieks, K. Šmitu, J. llsters, 1. Jansons, J. Akmentiņu, K. Pētersonu, P. Dreimaņu, J. Grestes, J. Mūrnieks, K. Dauguls, E. Klintskalns, J. Vulfs, P. Zievalds, Buclers, A. Piperu, J. Mislņš, J. Kļaviņš, K. Treiliba, N. Kalniņš, K. Blaubergs, J. Ezers, K. J., J. Palevičs, J. Gailīts, Kristaps Bahmanis, Reinis Ebelis, J. Bergmans552
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2252DSlvRoberta Bērziņa dainu vākumsR. Bērziņš, J. Vulfs, Sk. Heniņš J. Pūņi, Reinis Alauns, K. Pētersonu, E. Letermans, Matīss Ārons, M. Celmiņu, Karpu J., J. Ozols, J. Mislņš, Pēteris Balsts, K. Kundziņš, J. Matisons, K. G. Freidenfelds, M. Freimane, Šepskis, Jānis Baumanis, A. Kromšu, J. Rencs, Pēteris Blaus, E. Kārkliņu, K. Šmitu, J. Mazvērsīts, P. Dreimaņu, J. Grīnberģis, P. Akmens, K. Blaubergs, J. Ezers, Kristaps Alksnis-Zundulis, Paegļu Mārtiņš, D. Balods, Bērziņš, Ozols, A. Strādnieks, Jānis Bajars, M. Baumans, J. Akmentiņu, Jānis Ansabergs, J. Niedres, A. Jansons, A. Ariņš, E. Žiglevics, Blumbergs., P. Zievalds, J. Alkšņu, ņa D. krāj. Bruniņu J., K. Treiliba, J. Steinbergs, J. Skurbe, K. Arāju, J. Graudiņu, F. Fišers, O. Mačiņš, J. Ozolu, K. Šteinbergs, A. Boze, J. Ģirģens, Vilis Altbergs, J. Liepiņu, Jaunroze Kuģa Ozoliņu J., Emīlija Baginska, J, Kalniņu, P. Švanbergs, J. Mezevskis, P. Pētersons, J. Knostenbergs P., Kristaps Bahmanis, Ansis Bandrevičs, Augusts Bīlenšteins944
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2272DSlvKrista Blūma dainu vākums KuldīgāK. Blūms, R. Bērziņš, Jānis Avens, K. G. Freidenfelds, M. Celmiņu, J. Ozols, F. Jansons, K. Šmitu, A. Miķelsonu, Augusts Bīlenšteins, Ozols, Matīss Ārons, J. Akmentiņu, Reinis Alauns, J. Mislņš, P. Akmens, ņa D. krāj. Bruniņu J., K. Blaubergs, Jānis Baumanis, A. Boze, Andrejs Bērziņš, J. llsters, Jānis Bajars, K. Pētersonu, Jānis Ansabergs, A. Ūdru, P. Dreimaņu, K. Dauguls, E. Klintskalns, Karpu J., Blumbergs., Ansabergs, Buclers, R. V. Bērziņš, J. Girgensons, Zaļenieks, K. Arāju, J. Kalniņš, Kārlis Bike, J. Graudiņu, O. Mačiņš, J. Ģirģens, J. Palevičs, Žiglevics, Ieviņš, F. Mierkalns, Ludis Bērziņš, D. Balods299
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2631DSlvJura Rubeņa dainu vākums ĒrgļosJ. Rubenis, Taupmans, F. Puķīts, P. Poriteru, Pēteris Blaus, Eliass V., Rīgas semināristi, J. Matisons, Matīss Ārons, Jānis Punka, J. Neimans, J. Priedīts, J. Riteris, Branks, K. Šmitu, Jānis Bajars, J. Davids, F. Indriksons, Augusts Bīlenšteins, J. llsters, A. Miķelsonu, A. Boze, Reinis Alauns, K. Kalniņš, P. Caunīts, Rode, Bērziņš, Hermansonu A., A. Lābanu, J. Mūrnieks, Karpu J., J. Ozols, J. Mislņš, K. Pavars, P. Dambītis, Kārlis Bike, P. Lašu, P. Ķipars, K. Blaubergs, K. Jaunzems, J. Ezers, A. Nesaules, Zunte, P. Dreimaņu, P. Manguls, Gelings, E. Klintskalns, R. Bērziņš, P. Akmens, Pāvils Jansons, Eglītes N., I. Kaminsku, J. Krūmiņu, K. Liepiņu, J. Dīriķis, P. Lodziņš, A. Druķerts, J. Liepiņu, J. Ņidre, Emīlija Baginska, Jānis Avens, Ozols, A. Pločkalne, E. Kārkliņu, Sk. Heniņš J. Pūņi, Miks Gusts Dandens, J. Akmentiņu, K. Pētersonu, Jānis Ansabergs, A. Ūdru, M. Celmiņu, J. Ramans, A. Ariņš, A. Paeglis, A. Kalniņš, Kārlis Ports, J. Līdaku, P. Ragovsks, M. Freimane, J. Gailis, Melperts, A. Peitāns, Karps J., A. Maturs, J. Vulfs, Buclers, J. Purņa, J. Kļaviņš, J. Lašu, Jānis Jātnieks, ņa D. krāj. Bruniņu J., K. Krieviņu, J. Ķemers, K. Blūms, Jānis Čakars, E. Jaunzems, Matiņš M., A. Dzelzkalnu, P. Ozolu, J. Plikausis, B. Krumbergs, J. Laiviņu, F. Fišers, J. Melders, J. Plāķu, K. Ozoliņš, Palejs J., O. Krēgers, V. Rempu, Jānis Baumanis, A. Meija, A. Kromšu, G. Dambergs, J. Kauliņš, M. Studane, Katrine Brežinska, J. Ģirģens, Jānis Bitaku, K. Mieriņš, B. Oltiņš, Jūlijs Gobziņš, R. Jirjens, Helene Brunava, Teters, A. Rodes, M. Kažoku, Pēteris Balsts, P. Ķerku, Jānis Pločkalns, A. Ramanu, Are E., Indriksone K., Padegs M., Kristaps Alksnis-Zundulis, Kristaps Bahmanis, Reinis Ebelis, Nikolajs Puriņš, Lavīze Ķemere772
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2646DSlvAugusta Saulīša dainu vākums SidgundāA. Saulīts, Rīgas semināristi, J. Ozols, P. Lodziņš, Matīss Ārons, P. Dreimaņu, J. Davids, J. Riteris, K. Blaubergs, Jānis Bajars, Jānis Punka, K. Kalniņš, J. Ņidre, M. Celmiņu, K. Ozoliņš, Jānis Baumanis, Augusts Bīlenšteins, Pēteris Blaus, Rundels, J. Līdaku, Buclers, K. Pavars, K. Blūms, J. Ģirģens, Paegļu Mārtiņš, K. Šmitu, Eliass V., J. Priedīts, E. Klintskalns, R. Bērziņš, K. Krieviņu, J. Krūmiņu, Reinis Alauns, J. Lauva, A. Paeglis, J. Neimans, K. G. Freidenfelds, J. Mislņš, A. Miķelsonu, A. Boze, Are E., Indriksone K., Ludis Bērziņš, K. Mežaka, P. Zievalds, P. Akmens, J. Steinbergs, Ansis Lerhis-Puškaitis, Kārlis Bike, D. Jostiņu, P. Caunīts, J. Ozolu, V. Rempu, Dambe, J. llsters, K. Kundziņš, J. Akmentiņu, J. Matisons, Otis Kirsteins, A. Lābanu, J. Mūrnieks, A. Peitāns, Karps J., J. Lašu, P. Dambītis, Jānis Kovaļevskis, K. Graudiņš, P. Poriteru, I. Kaminsku, F. Indriksons, A. Dzelzkalnu, K. Jaunzems, A. Nesaules, P. Pakalns, J. Kauliņš, Taupmans, Rode, A. Pločkalne, K. Pētersonu, Jānis Ansabergs, J. Saržanfs, Krauze, R. V. Bērziņš, J. Saržants, A. Kreicbergs, A. Klaustiņš, F. Ruiga, V. Ķužu, A. Purpeteru, J. Graudiņu, P. Ozolu, J. Rubenis, Alberts J., B. Rušinu, Vagners, O. Plačs, Kortans, K. Mieriņš, Pērsiets, Emīlija Baginska, Mednis, J. Graudiņš, Jānis S., P. Ķaulena, N. Pluce, Jānis Pločkalns, Teodors Kārkluvalks, Georgs Frīdrihs Bitners, Ilze Lejniece, Kārlis Reiznieks, Anna Saliņa, Trīne Saulīte, Jānis Sīlis, Minna Vaska, Kārlis Apsītis, Alvīne Cirīte, Elīze Gūtmane, Bērziņš, Ozols, J. Sproģis, E. Kārkliņu, Sk. Heniņš J. Pūņi, K. Dinsbergs, J. Mežmalu, M. Baumans, J. Dziedātājs, A. Ūdru, J. Jansons, J. Ramans, A. Šķerbergs, Jānis Kungs, Gelings, A. Kalnvārnu, J. Hollanders, A. Kalniņš, Karpu J., J. Gailis, F. Kleinhofs, I. Legzdu, Mārtiņš Šimiņš, Ansabergs, K. Ezeriņš, T. Ērenstreits, P. Rubens, P. Lielups, J. Purņa, J. Kļaviņš, Jānis Jātnieks, A. Kope, Retlings, Pāvils Jansons, Eglītes N., K. Saržants, Kantors, P. Rozentals, J. Ķemers, E. Jaunzems, E. Jakobsonu, I. Poriete, J. Drīzuls, F. Osis, J. Plikausis, B. Krumbergs, J. Laiviņu, J. V. Gudža, Krausurbis, J. Dīriķis, Heidena J., J. Plaudis, K-ns J., J. Melders, T. Kiesners, J. Breikšs, J. Plāķu, K. Šmits, Palejs J., M. Leitis, Bredenfelds, J. Graudiņu, A. Meija, A. Kromšu, J. Brimmerbergs, A. Redlihs, Mūrnieks M., Andrejs Bērziņš, Katrine Brežinska, K. Graudiņu, Baumans, I. Grauziņa, J. Rausmans, J. Mateusu, B. Oltiņš, M. Eihe, F. Puķīts, A. Rempu, I. Ļūļe, J. Paeglis, Jūlijs Gobziņš, T. Ragovsks, P. Loze, Jānis Balods, J. Brieze, P. Kalniņš, Tomans., J. Ģirģenu, A. Rodes, P. Plavinskis, Panks., K. Kuznecova, M. Milzoņu, A. Ezeriņš, Pēteris Balsts, Romans Banka, A. Gulbe, K. Balodis, Nezināmi teicēji (skolasbērni), Becenbergs, Bērziņs, Ieviņš, F. Mierkalns, Padegs M., Jānis Kleinbergs, Kleinbergu Ž., Kristaps Alksnis-Zundulis, Reinis Ebelis, Nikolajs Puriņš, Jānis Avens, Medarnieks, J. Bergmans1273
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2656DSlvSiliņu Voldemāra dainu vākums InčukalnāV. Siliņu, K. Blūms, Krauze, M. Freimane, J. Priedīts, J. Davids, K. G. Freidenfelds, Karps J., K. Pavars, Jānis Avens, Rundels, P. Dreimaņu, J. Riteris, Kantors, K. Ozoliņš, Rīgas semināristi, Matīss Ārons, K. Šmitu, J. Mežmalu, Reinis Alauns, A. Saulīts, J. Kļaviņš, P. Poriteru, Jānis Čakars, Matiņš M., J. Rubenis, D. Jostiņu, A. Boze, Rode, Pēteris Blaus, Bērziņš, Ozols, J. llsters, Jānis Bajars, J. Dziedātājs, J. Akmentiņu, Otis Kirsteins, A. Ūdru, J. Ramans, B. Liepiņš, J. Grestes, A. Jansons, A. Lābanu, A. Ariņš, J. Lauva, J. Neimans, Kārlis Ports, Karpu J., R. Bērziņš, K. Kalniņš, A. Peitāns, A. Maturs, J. Mislņš, R. V. Bērziņš, J. Steinbergs, A. Seibe, V. Ķužu, J. Krūmiņu, P. Ķipars, F. Osis, F. Fišers, K. Jaunzems, J. Melders, A. Briedis, P. Lodziņš, J. Plāķu, J. Ozolu, A. Nesaules, Bredenfelds, J. Graudiņu, A. Kromšu, E. Aizderdzis, L. Priedīte, Kortans, Katrine Brežinska, J. Ģirģens, J. Liepiņu, L. Griens, E. Jurkovsku, R. Jirjens, P. Kalniņš, Lamsters, F. Jansons, P. Ķaulena, E. Kjaviņš, Nezināmi teicēji (skolasbērni), Ziemans J., Teodors Kārkluvalks, Augusts Bīlenšteins, Paegļu Mārtiņš, Reinis Ebelis, Bangpūtis, Ilze Lejniece, Kārlis Reiznieks, Anna Saliņa, Trīne Saulīte, Jānis Sīlis, Minna Vaska, Kārlis Apsītis, Alvīne Cirīte, Elīze Gūtmane, Medarnieks378
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2687DSlvŠmitu Augusta dainu vākumsA. Šmits, P. Dreimaņu, A. Putniņš, J. Steinbergs, K. Ozoliņš, Augusts Bīlenšteins, P. Lodziņš, 0. Kārkliņš, J. Priedīts, K. Kalniņš, Paegļu Mārtiņš, A. Paeglis, K. Dauguls, A. Boze, Are E., Indriksone K., Rode, Rīgas semināristi, Matīss Ārons, Šķobe, P. Akmens, Kārlis Bike, M. Leitis, Rundels, Reinis Alauns, J. Davids, J. Neimans, Eglītes N., J. Melders, A. Druķerts, P. Caunīts, M. Celmiņu, Jānis Punka, J. Ozols, Krauze, F. Ruiga, F. Indriksons, B. Rušinu, Branks, K. Šmitu, J. Matisons, K. Pētersonu, A. Peitāns, Buclers, J. Riteris, A. Seibe, K. Krieviņu, J. Krūmiņu, D. Jostiņu, Palejs J., V. Rempu, J. Ņidre, K. Krūmiņš, J. Rūķu, Padegs M., Dāvis Ozoliņš, Pēteris Blaus, Ozols, A. Pločkalne, D. Lauciņš, J. Mežmalu, B. Liepiņš, A. Jansons, A. Lābanu, A. Saulīts, A. Kalnvārnu, A. Kalniņš, E. Klintskalns, Karpu J., J. Līdaku, R. Bērziņš, K. Arnīts, A. Šmitu, R. Simanovičs, K. Ezeriņš, K. Pavars, K. Kleķeru, P. Lielups, J. Purņa, J. Lašu, A. Kope, P. Poriteru, Kantors, V. Ķužu, J. Ķemers, I. Kaminsku, Skreija, Jānis Čakars, E. Jakobsonu, B. Laizans, P. Ķipars, J. Drīzuls, P. Ozolu, J. Plikausis, K. Blaubergs, J. Rubenis, J. Plaudis, Kārlis Tarziers, Alberts J., Bertelsons, Pēteris Smelters, J. Ozolu, A. Nesaules, J. Brimmerbergs, J. Kauliņš, A. Jass, Kortans, Mengels, J. Ģirģens, B. Oltiņš, F. Puķīts, E. Stukuļu, A. Blusa, Emīlija Baginska, A. Jurka, A. Rodes, P. Plavinskis, P. Ķaulena, M. Grigale, Ticāns., Jānis Pločkalns, Becenbergs, Ziemans J., A. Ancāns, Auseklis, Ludis Bērziņš, Georgs Frīdrihs Bitners, Jānis Avens, Lavīze Ķemere574
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2694DSlvP. Sprinča dainu vākums SinolēP. Sprinčs, Rundels, J. Mislņš, F. Ruiga, Rīgas semināristi, Augusts Bīlenšteins, Reinis Alauns, J. Neimans, M. Celmiņu, J. Ramans, Pēteris Blaus, J. Mūrnieks, J. Priedīts, Kārlis Bike, Matīss Ārons, Jānis Punka, K. Pavars, K. Blaubergs, Mengels, Branks, J. llsters, J. Akmentiņu, P. Dreimaņu, A. Lābanu, J. Riteris, A. Seibe, Fricis Mūrnieks, Kārlis Tarziers, A. Boze, A. Ramanu, Reinis Ebelis, A. Ūdru, J. Davids, Karps J., Krauze, P. Akmens, ņa D. krāj. Bruniņu J., I. Kaminsku, J. Drīzuls, A. Dzelzkalnu, M. Leitis, Rode, Jānis Bajars, J. Matisons, J. Lauva, Karpu J., A. Peitāns, J. Steinbergs, P. Poriteru, K. Blūms, J. Krūmiņu, P. Ķipars, F. Indriksons, J. Laiviņu, J. Dīriķis, J. Melders, P. Lodziņš, Bredenfelds, Kortans, J. Rencs, P. Loze, Nikolajs Puriņš, Bērziņš, K. Pētersonu, Jānis Ansabergs, P. Manguls, A. Paeglis, Eliass V., Kārlis Kreims, Kārlis Ports, E. Klintskalns, J. Ozols, A. Maturs, P. Rubens, Jānis Jātnieks, Jānis Kovaļevskis, Ansis Lerhis-Puškaitis, K. Krieviņu, K. Graudiņš, J. Kalniņš, A. Klaustiņš, Kantors, V. Ķužu, P. Lašu, P. Spalis, B. Krumbergs, J. Rubenis, P. Galiņš, Alberts J., B. Rušinu, A. Nesaules, J. Brimmerbergs, P. Pakalns, A. Jass, Zunte, J. Ņidre, R. Eglīts, Jānis Balods, Taupmans, Hollanderu A., P. Plavinskis, J. Rūķu, J. Knostenbergs P., J. Rozītes, Are E., Indriksone K., Teodors Kārkluvalks, Kristaps Alksnis-Zundulis, Dāvis Ozoliņš, Ilze Lejniece, Kārlis Reiznieks, Anna Saliņa, Trīne Saulīte, Jānis Sīlis, Minna Vaska, Kārlis Apsītis, Alvīne Cirīte, Elīze Gūtmane, Ozols, D. Lauciņš, Miks Gusts Dandens, K. Šmitu, K. Dinsbergs, Hermansonu A., J. Dziedātājs, J. Niedres, J. Mazvērsīts, J. Jansons, J. Sprangels, B. Liepiņš, A. Jansons, A. Saulīts, A. Ariņš, A. Šķerbergs, K. Dauguls, J. Smerla, A. Kalnvārnu, J. P., E. Gūža, R. Bērziņš, F. Kleinhofs, K. Kalniņš, Mārtiņš Šimiņš, P. Zievalds, Buclers, K. Bankers, J. Grīnberģis, P. Akmins, Priežu 1., J. Kļaviņš, J. Lašu, A. Kope, J. Miežu, J. Skurbe, K. Arāju, K. Saržants, F. Simanovičs, Kopmans, O. Kanavlņš, A. Sniedziņa, J. Ķemers, R. Kalniņš, A. Šmits, Jānis Čakars, E. Jaunzems, A. Miķelsonu, Matiņš M., Atis Otis Kauliņš, P. Ozolu, J. Plikausis, J. Desis, J. V. Gudža, Krausurbis, K. Jaunzems, J. Kalniņu, J. Breikšs, K. Ozoliņš, K. Sērmūkslis, O. Mačiņš, Bertelsons, Palejs J., P. Caunīts, J. Ozolu, O. Krēgers, G. Dambergs, Gredzens S., J. Kauliņš, E. Aizderdzis, L. Priedīte, M. Studane, Andrejs Bērziņš, Katrine Brežinska, Sk. Saržants J. Garlene (Vandzenē), Krišjānis Miļuns, K. Mieriņš, J. Rausmans, J. Liepiņu, Fricis Borgs, J. Mateusu, A. Hazners, Ratarmans, B. Oltiņš, Jūlijs Gobziņš, K. J., T. Ragovsks, Iklavs, K. Krūmiņš, Teters, E. Stukuļu, A. Blusa, Tomans., J. Ģirģenu, J. Palevičs, J. Gailīts, A. Rodes, K. Kuznecova, M. Kažoku, B. Jaunzemju, A. Rudzišu, Pēteris Balsts, Romans Banka, P. Ķerku, N. Pluce, Ziemans J., Padegs M., Burkevics J., Bangpūtis, Jānis Avens, Lavīze Ķemere, Medarnieks1232
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2719DSlvJāņa Sveikuļa dainu vākumsJ. Sveikuls, K. Blūms, Karps J., J. Davids, Rīgas semināristi, K. Pavars, 0. Kārkliņš, Reinis Alauns, Jānis Punka, J. Riteris, Rundels, A. Šmits, M. Celmiņu, F. Jansons, Augusts Bīlenšteins, Pēteris Blaus, Matīss Ārons, Kantors, J. Lauva, Jānis Avens, F. Simanovičs, J. Ramans, J. Priedīts, Teodors Kārkluvalks, Ilze Lejniece, Kārlis Reiznieks, Anna Saliņa, Trīne Saulīte, Jānis Sīlis, Minna Vaska, Kārlis Apsītis, Alvīne Cirīte, Elīze Gūtmane, P. Dreimaņu, R. Bērziņš, J. Mislņš, Matiņš M., A. Nesaules, J. Matisons, Kārlis Kreims, A. Seibe, V. Siliņu, I. Kaminsku, P. Ķipars, A. Boze, Paegļu Mārtiņš, A. Lābanu, A. Saulīts, J. Neimans, K. G. Freidenfelds, K. Arnīts, Krauze, P. Akmens, P. Akmins, Kārlis Bike, Skreija, J. Krūmiņu, J. Melders, K. Ozoliņš, A. Ķilers, Rode, Bērziņš, J. llsters, Jānis Bajars, J. Akmentiņu, Šķobe, A. Jansons, Straume (Vaidelots), K. Kalniņš, J. Ozols, A. Peitāns, P. Poriteru, Kažociņš, F. Indriksons, J. Laiviņu, J. Rubenis, K. Jaunzems, J. Plāķu, P. Caunīts, Kortans, Ludis Bērziņš, Branks, E. Kārkliņu, A. Putniņš, Jānis Skrastiņš, K. Dinsbergs, J. Mežmalu, K. Pētersonu, Voldemārs Vankins, E. Klintskalns, J. Līdaku, M. Freimane, K. Mežaka, A. Šmitu, K. Ezeriņš, P. Rubens, P. Stīpnieks, J. Dzensteins, J. Purņa, E. Letermans, Ermanis Pīpiņš-Vizulis, J. Saržants, K. Arāju, F. Ruiga, N. Kalniņš, E. Jaunzems, E. Jakobsonu, A. Miķelsonu, A. Dzelzkalnu, P. Spalis, Heidena J., P. Lodziņš, A. Meija, J. Brimmerbergs, A. Jass, M. Ansabergu, Jūlijs Gobziņš, A. Blusa, Taupmans, J. Palevičs, A. Rodes, N. Pluce, Dāvis Ozoliņš, J. Bergmans, Ozols, Dambe, D. Lauciņš, 1. Jansons, M. Baumans, A. Ūdru, J. Sprangels, Gelings, K. Dauguls, Eliass V., J. Smerla, A. Kalnvārnu, F. Ieviņš, Kārlis Ports, Karpu J., Ansabergs, P. Zievalds, A. Piperu, F. Skrabju, K. Kleķeru, J. Girgensons, J. Kļaviņš, J. Lašu, P. Sprinčs, J. Miežu, J. Steinbergs, Fricis Mūrnieks, K. Krieviņu, Eglītes N., V. Ķužu, P. Lašu, J. Ķemers, R. Kalniņš, J. Liepu, P. Ozolu, K. Blaubergs, J. Desis, B. Krumbergs, J. Dīriķis, T. Kiesners, Kārlis Tarziers, J. Liepsalu, Pumpurs, Vagners, V. Rempu, P. Pakalns, Andrejs Bērziņš, E. Hibnere, Katrine Brežinska, Mengels, J. Ģirģens, J. Liepiņu, P. Popans, J. Mateusu, B. Oltiņš, J. Ņidre, P. Loze, K. Krūmiņš, Emīlija Baginska, Hollanderu A., A. Ķaulena, A. Jurka, Neimans., J. Rūķu, Romans Banka, J. Rozītes, A. Gulbe, K. Balodis, N. Laiviņu, A. Ramanu, Ieviņš, F. Mierkalns, Jānis Kleinbergs, Doku Atis, Lavīze Ķemere1862
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2759DSlvJāņa Vaseļa dainu vākums VilcēVaselis, K. Blūms, Karps J., J. Sveikuls, R. Bērziņš, J. Vulfs, F. Jansons, D. Lauciņš, Matīss Ārons, K. G. Freidenfelds, A. Boze, Rode, V. Siliņu, Rīgas semināristi, Ansis Lerhis-Puškaitis, A. Dekšenieku, F. Simanovičs, J. Ozols, J. Davids, J. Līdaku, J. Saržants, K. Šmitu, F. Skrabju, J. Miežu, J. Taupmans, Sēja J., Reinis Alauns, Jānis Punka, A. Saulīts, A. Klaustiņš, I. Kaminsku, Krausurbis, P. Lodziņš, K. Ozoliņš, A. Meija, J. Ģirģens, Jūlijs Gobziņš, T. Ragovsks, Jānis Kleinbergs, Ludis Bērziņš, Jānis Avens, Pēteris Blaus, Ozols, J. Dūks, A. Pločkalne, J. Tūbu, J. llsters, J. Akmentiņu, J. Mazvērsīts, P. Dreimaņu, P. Hirša, J. Priedīts, Kārlis Kreims, Kārlis Ports, Karpu J., M. Freimane, K. Kalniņš, Krauze, K. Ezeriņš, J. Mislņš, J. Grīnberģis, R. V. Bērziņš, P. Akmens, K. Pavars, Pāvils Jansons, Jānis Kovaļevskis, K. Saržants, F. Ruiga, J. Krūmiņu, J. Spēkaiņu, F. Osis, K. Blaubergs, J. V. Gudža, F. Fišers, J. Breikšs, Tomans., A. Rēvalde, Jānis Pločkalns, Kristaps Alksnis-Zundulis, Kristaps Bahmanis, Augusts Bīlenšteins, Fricis Brīvzemnieks, Doku Atis, Bangpūtis, Branks, K. Dinsbergs, Jānis Bajars, J. Mežmalu, Rundels, Hermansonu A., M. Baumans, J. Niedres, J. Jansons, J. Grestes, F. Pakalnu, A. Lābanu, A. Paeglis, Voldemārs Vankins, J. Neimans, A. Kalnvārnu, J. P., E. Gūža, F. Ieviņš, A. Kalniņš, Straume (Vaidelots), E. Klintskalns, P. Rozens, J. Ūziņš, F. Kleinhofs, Melperts, J. Stūrmans, R. Simanovičs, M. Spriņģis, Mārtiņš Šimiņš, A. Maturs, A. Piperu, P. Rubens, K. Kleķeru, J. Lašu, J. Riteris, J. Reniņš, E. Briedis, E. Letermans, Konrads J., A. Kope, J. Steinbergs, A. Seibe, J. Rozentals, K. Krieviņu, A. Kreicbergs, Eglītes N., F. Dumpis, R. Zīle, P. Lašu, A. Purpeteru, J. Jankovskis, Kažociņš, E. Jakobsonu, F. Indriksons, J. Rubenis, D. Jostiņu, P. Skušķis, J. Plaudis, Kārlis Tarziers, J. Plāķu, O. Mačiņš, K. Šmits, B. Rušinu, Palejs J., V. Rempu, A. Kromšu, E. Klintnieku, F. Spāre, P. Pakalns, Andrejs Bērziņš, Kortans, P. Miļuns, Katrine Brežinska, Pērsiets, A. Ķilers, Janis Lāva, Fricis Borgs, F. Malbergs, A. Hazners, M. Eihe, E. Dinsbergs, R. Eglīts, Iklavs, Kalniņš, E. Jurkovsku, J. Brieze, J. Palevičs, A. Rodes, J. Graudiņš, Lamsters, Uksts, A. Dzerbu, N. Pluce, A. Tūbu, A. Skrabis, Blumfelds J., Are E., Indriksone K., Padegs M., Ansis Bandrevičs, Dāvis Ozoliņš, Paegļu Mārtiņš, J. Mellit, Jānis Vilsons919
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-14 of 14 items.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.