Collections

View:
Showing 1-20 of 30 items.
ThumbnailNumberRepositoryOrganisationLanguagesYearTitleShort descriptionSubmitted byFilesTranscription progress 
    
2307DSlvMika Gusta Dandena dainu vākums GatartāMiks Gusts Dandens, Pēteris Blaus, Kārlis Bike, J. Sproģis, Branks, Matīss Ārons, M. Baumans, Reinis Alauns, P. Dreimaņu, M. Celmiņu, A. Šķerbergs, Kārlis Ports, J. Ozols, Buclers, J. Mislņš, Atis Otis Kauliņš, P. Caunīts, Augusts Bīlenšteins, Reinis Ebelis32
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2312DSlvJāņa Deša dainu vākums ĒrģemēJ. Desis, J. Purņa, Miks Gusts Dandens, 1. Jansons, A. Ūdru, P. Dreimaņu, M. Celmiņu, J. Davids, J. Mūrnieks, E. Klintskalns, Karpu J., F. Fišers, Jānis Avens110
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2326DSlvDzelzkalnu Annas dainu vākums TirzāA. Dzelzkalnu, J. Mislņš, J. Davids, M. Celmiņu, J. llsters, J. Akmentiņu, ņa D. krāj. Bruniņu J., Kārlis Bike, Jānis Bajars, P. Akmens, Konrads J., Augusts Bīlenšteins, Pēteris Blaus, Matīss Ārons, K. Šmitu, A. Ūdru, J. Mūrnieks, R. Bērziņš, J. Steinbergs, P. Dambītis, P. Lašu, Bredenfelds, Jānis Avens, Bērziņš, Branks, Miks Gusts Dandens, K. Pētersonu, Jānis Ansabergs, P. Dreimaņu, K. G. Freidenfelds, Karpu J., J. Ozols, A. Šmitu, A. Peitāns, Buclers, J. Rozentals, F. Dumpis, K. Blūms, A. Miķelsonu, J. Drīzuls, J. Ezers, Bertelsons, A. Druķerts, A. Boze, J. Kauliņš, Baumans, J. Paeglis, L. Kukule, A. Blusa, Taupmans, M. Grigale, Becenbergs, Rode, Ludis Bērziņš, Doku Atis, Reinis Ebelis383
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2390DSlvGeorga Bitnera krājumsGeorgs Frīdrihs Bitners, Matīss Ārons, Augusts Bīlenšteins, E. Kārkliņu, Reinis Alauns, Jānis Bajars, Hermansonu A., A. Šmitu, K. Blūms, Kristaps Bahmanis, J. Sproģis, Sk. Heniņš J. Pūņi, Miks Gusts Dandens, K. Dinsbergs, A. Jansons, A. Paeglis, A. Šķerbergs, Jānis Dreimanis, Gelings, F. Ieviņš, J. Hollanders, K. G. Freidenfelds, R. Bite, Karpu J., M. Freimane, J. Gailis, J. Ozols, Ansabergs, J. Vulfs, Buclers, E. Briedis, ņa D. krāj. Bruniņu J., A. Dekšenieku, Kārlis Bike, J. Graudiņu, K. Blaubergs, F. Fišers, P. Caunīts, Vagners, P. Blaubergs, J. Liepiņu, M. Ansabergu, P. Švanbergs, Are E., Indriksone K., Ieviņš, F. Mierkalns, Bērziņš, Ludis Bērziņš144
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2414DSlvKrišjāņa Kalniņa dainu vākumsK. Kalniņš, P. Dreimaņu, J. Ozols, K. Blaubergs, Buclers, J. Ģirģens, P. Akmens, J. Steinbergs, M. Celmiņu, Matīss Ārons, J. Matisons, J. Mislņš, Eglītes N., Ludis Bērziņš, Pēteris Blaus, J. Akmentiņu, J. Davids, R. Bērziņš, J. Plaudis, Jānis Baumanis, Branks, Kārlis Bike, A. Dzelzkalnu, K. Šmitu, Reinis Alauns, J. Vulfs, J. llsters, P. Zievalds, Zaļenieks, ņa D. krāj. Bruniņu J., J. Ezers, A. Druķerts, P. Caunīts, P. Blaubergs, Paegļu Mārtiņš, Jānis Bajars, J. Vīksne, A. Paeglis, E. Klintskalns, J. Gailis, K. Ezeriņš, P. Dambītis, K. Graudiņš, A. Dekšenieku, P. Lašu, K. Jaunzems, K. Šmits, G. Dambergs, M. Studane, J. Liepiņu, J. Paeglis, Taupmans, Are E., Indriksone K., Dambe, J. Sproģis, J. Dūks, F. Done, Sk. Heniņš J. Pūņi, A. Strādnieks, Miks Gusts Dandens, 1. Jansons, J. Dziedātājs, K. Pētersonu, A. Jansons, A. Ariņš, Gelings, P. Hirša, J. P., J. Hollanders, K. G. Freidenfelds, Karpu J., M. Freimane, A. Peitāns, Ansabergs, R. V. Bērziņš, J. Dzensteins, E. Briedis, E. Letermans, Jānis Jātnieks, K. Blūms, Jānis Čakars, E. Jaunzems, J. Graudiņu, Nezināmi teicēji (Daži baltijas semināristi), G. A. Friedrihsens, J. V. Gudža, Vagners, A. Boze, A. Kromšu, J. Brimmerbergs, J. Kauliņš, Bīlenšteina māte, Mačulans, J. Rencs, Ozols, R. Eglīts, E. Stukuļu, Emīlija Baginska, J. Gailīts, J. Graudiņš, E. Ciemīšu, L. Jansonu, Bērziņs, Ieviņš, F. Mierkalns, Rode, Kristaps Alksnis-Zundulis, Augusts Bīlenšteins, Mikus Skruzītis, Reinis Ebelis, Jānis Avens, Andrievs Ezeriņš, D. Balods1431
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2422DSlvJāņa Kantora dainu vākums MēdzūlāKantors, M. Freimane, J. Matisons, J. Davids, A. Boze, Rode, Jānis Bajars, J. Akmentiņu, Pēteris Blaus, J. llsters, K. G. Freidenfelds, J. Ozols, Branks, Matīss Ārons, P. Akmens, P. Caunīts, J. Graudiņu, Augusts Bīlenšteins, Miks Gusts Dandens, P. Dreimaņu, M. Celmiņu, A. Jansons, A. Šķerbergs, J. Mūrnieks, K. Dauguls, Eliass V., E. Klintskalns, A. Šmitu, A. Peitāns, J. Mislņš, P. Dambītis, K. Arāju, F. Dumpis, O. Kanavlņš, I. Kaminsku, K. Blūms, I. Poriete, F. Indriksons, A. Dzelzkalnu, K. Blaubergs, J. Dīriķis, J. Kalniņu, J. Ezers, J. Kauliņš, E. Hibnere, J. Ģirģens, J. Liepiņu, Taupmans, Emīlija Baginska, Hollanderu A., A. Jurka, V. Strautiņš, E. Kjaviņš, Becenbergs, Ludis Bērziņš, Doku Atis, Jānis Avens265
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2436DSlvAleksandra Ķillera dainu vākums Liepas muižāA. Ķilers, Pēteris Blaus, Reinis Alauns, M. Celmiņu, J. Steinbergs, Bērziņš, Lapiņš, Miks Gusts Dandens, J. llsters, K. Pētersonu, J. Davids, J. Grestes, F. Pakalnu, R. Bite, E. Klintskalns, J. Mislņš, Jānis Jātnieks, Kārlis Bike, Jānis Čakars, E. Jaunzems, A. Miķelsonu, J. Breikšs, K. Šmits, J. Brimmerbergs, A. Jurka, L. Jansonu, V. Strautiņš, Augusts Bīlenšteins, Mikus Skruzītis, Jānis Avens138
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2467DSlvKrūmiņu Jāņa dainu vākumsJ. Krūmiņu, Matīss Ārons, Krauze, Jānis Bajars, J. Davids, J. Kalniņš, J. Hollanders, Kārlis Ports, A. Piperu, P. Ķipars, A. Boze, K. Ezeriņš, P. Dambītis, Rode, Jānis Avens, Pēteris Blaus, Branks, J. Matisons, M. Celmiņu, E. Klintskalns, I. Kaminsku, K. Liepiņu, P. Caunīts, Ludis Bērziņš, Augusts Bīlenšteins, Paegļu Mārtiņš, Bērziņš, Miks Gusts Dandens, J. llsters, Hermansonu A., 0. Kārkliņš, K. Pētersonu, Reinis Alauns, J. Grestes, K. Dauguls, Eliass V., F. Ieviņš, K. G. Freidenfelds, K. Brammans, A. Peitāns, Blumbergs., P. Akmens, K. Kleķeru, J. Steinbergs, Jānis Kovaļevskis, Kārlis Bike, J. Bole, J. Ozolu, J. Brimmerbergs, K. Bušvehters, J. Liepiņu, Jānis S., M. Kažoku, Pēteris Balsts, M. Grigale, K. Kiparts, Doku Atis316
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2505DSlvPētera Lodziņa dainu vākums SērpilīP. Lodziņš, K. Blaubergs, P. Dreimaņu, J. Steinbergs, Matīss Ārons, J. Ozols, K. Krieviņu, K. Kalniņš, A. Lābanu, M. Celmiņu, Buclers, Pēteris Blaus, P. Akmens, Augusts Bīlenšteins, J. Ģirģens, Ludis Bērziņš, J. Akmentiņu, Jānis Baumanis, J. Davids, K. Šmitu, J. llsters, J. Līdaku, P. Dambītis, Jānis Kovaļevskis, I. Kaminsku, P. Blaubergs, J. Matisons, Karpu J., P. Zievalds, F. Indriksons, B. Krumbergs, A. Boze, J. Kauliņš, A. Jansons, A. Peitāns, Kārlis Bike, Rode, J. Lauva, K. G. Freidenfelds, Karps J., Eglītes N., Kantors, P. Lašu, K. Blūms, Jānis Čakars, A. Druķerts, Becenbergs, Jānis Bajars, B. Liepiņš, A. Ariņš, R. Bērziņš, M. Freimane, J. Mislņš, Pāvils Jansons, A. Miķelsonu, J. Plaudis, Alberts J., P. Caunīts, Bredenfelds, J. Rencs, I. Ļūļe, Tomans., Ziemans J., Jānis Kleinbergs, Branks, E. Kārkliņu, Sk. Heniņš J. Pūņi, K. Dinsbergs, K. Pētersonu, Otis Kirsteins, A. Paeglis, Krauze, E. Briedis, Ansis Lerhis-Puškaitis, K. Graudiņš, J. Drīzuls, A. Dzelzkalnu, F. Fišers, K. Jaunzems, O. Mačiņš, Zunte, K. Graudiņu, K. Krūmiņš, Taupmans, Nezināmi teicēji (skolasbērni), Are E., Indriksone K., Teodors Kārkluvalks, Mikus Skruzītis, Ilze Lejniece, Kārlis Reiznieks, Anna Saliņa, Trīne Saulīte, Jānis Sīlis, Minna Vaska, Kārlis Apsītis, Alvīne Cirīte, Elīze Gūtmane, J. Bergmans, Dambe, D. Lauciņš, Miks Gusts Dandens, K. Kundziņš, J. Dziedātājs, Reinis Alauns, A. Ūdru, J. Jansons, J. Grestes, A. Šķerbergs, P. Hirša, K. Ķuzis, E. Gūža, A. Kalniņš, Kārlis Ports, R. Bite, E. Klintskalns, J. Gailis, F. Kleinhofs, Ansabergs, K. Ezeriņš, R. V. Bērziņš, T. Ērenstreits, Jānis Geldners, Zaļenieks, E. Letermans, ņa D. krāj. Bruniņu J., J. Rozentals, O. Kanavlņš, J. Ķemers, N. Kalniņš, E. Jakobsonu, J. Graudiņu, B. Laizans, J. Laiviņu, D. Jostiņu, J. Dīriķis, J. Breikšs, J. Ezers, J. Liepsalu, Vagners, A. Kromšu, Andrejs Bērziņš, Kortans, Jānis Bitaku, Mačulans, Fricis Borgs, A. Hazners, Ozols, J. Paeglis, Helene Brunava, Naprovska., Mednis, J. Palevičs, J. Graudiņš, F. Jansons, Boks, M. Kažoku, B. Jaunzemju, A. Šteinberga, Ieviņš, F. Mierkalns, Kristaps Bahmanis, Paegļu Mārtiņš, Reinis Ebelis, Jānis Avens, D. Balods1844
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2514DSlvMārtiņa Matiņa dainu vākums SiguldāMatiņš M., Krauze, Paegļu Mārtiņš, J. Lauva, A. Paeglis, J. Mūrnieks, Eliass V., Kārlis Ports, J. Krūmiņu, E. Jaunzems, P. Ķipars, F. Indriksons, B. Krumbergs, Andrejs Bērziņš, Kortans, A. Ķilers, Are E., Indriksone K., Pēteris Blaus, Miks Gusts Dandens, J. llsters, Jānis Bajars, J. Dziedātājs, K. Pētersonu, Jānis Ansabergs, Reinis Alauns, J. Davids, A. Ariņš, K. Dauguls, K. Brammans, J. Ozols, K. Ezeriņš, J. Lašu, Jānis Jātnieks, K. Treiliba, J. Steinbergs, P. Dambītis, Ansis Lerhis-Puškaitis, Kārlis Bike, Kantors, Kopmans, P. Lašu, A. Miķelsonu, K. Blaubergs, J. Laiviņu, K. Šmits, J. Ozolu, J. Liepiņu, J. Rencs, J. Palevičs, B. Jaunzemju, Konraids M., Teodors Kārkluvalks, Augusts Bīlenšteins, Jānis Avens, Ilze Lejniece, Kārlis Reiznieks, Anna Saliņa, Trīne Saulīte, Jānis Sīlis, Minna Vaska, Kārlis Apsītis, Alvīne Cirīte, Elīze Gūtmane224
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2547DSlvJāņa Neimaņa dainu vākums LiezērēJ. Neimans, Pēteris Blaus, M. Celmiņu, J. Matisons, J. Davids, Augusts Bīlenšteins, E. Klintskalns, Branks, P. Dreimaņu, A. Lābanu, K. Šmitu, J. llsters, P. Caunīts, Jānis Bajars, Reinis Alauns, Kārlis Bike, B. Krumbergs, Matīss Ārons, Eliass V., I. Kaminsku, F. Indriksons, K. Blaubergs, Jānis Avens, J. Akmentiņu, P. Dambītis, Kantors, P. Lodziņš, A. Peitāns, P. Lašu, Jānis Čakars, Andrejs Bērziņš, A. Jansons, R. Bērziņš, K. Kalniņš, J. Ozols, P. Akmens, J. Steinbergs, A. Miķelsonu, J. Laiviņu, J. Ģirģens, Bērziņš, A. Ūdru, Buclers, Jānis Jātnieks, ņa D. krāj. Bruniņu J., K. Krieviņu, J. Ķemers, Bredenfelds, A. Boze, J. Kauliņš, A. Ķilers, Lavīze Ķemere, Medarnieks, Miks Gusts Dandens, J. Mežmalu, Hermansonu A., B. Liepiņš, A. Kalniņš, Karpu J., Krauze, J. Mislņš, J. Lašu, Kažociņš, Jānis Bitaku, J. Gailīts, M. Kažoku, B. Jaunzemju, Ziemans J., Rode, Doku Atis, Reinis Ebelis, Sk. Heniņš J. Pūņi, Otis Kirsteins, P. Manguls, A. Paeglis, J. Mūrnieks, K. G. Freidenfelds, R. Bite, Karps J., P. Zievalds, K. Ezeriņš, T. Ērenstreits, J. Dzensteins, E. Jakobsonu, J. Dīriķis, T. Kiesners, K. Šmits, A. Druķerts, A. Meija, P. Loze, Are E., Indriksone K., Kristaps Alksnis-Zundulis, Dambe, E. Kārkliņu, A. Putniņš, A. Strādnieks, K. Dinsbergs, K. Kundziņš, 0. Kārkliņš, K. Pētersonu, Jānis Ansabergs, A. Ariņš, J. Lauva, Jānis Dreimanis, A. Kalnvārnu, J. Hollanders, J. Līdaku, M. Freimane, Melperts, A. Šmitu, I. Legzdu, A. Maturs, Ansabergs, R. V. Bērziņš, K. Kleķeru, P. Akmins, H. Visendorfs, J. Alkšņu, Konrads J., J. Miežu, K. Arāju, Fricis Mūrnieks, A. Dekšenieku, Eglītes N., Herteļu A., V. Ķužu, J. Krūmiņu, P. Ķipars, J. Drīzuls, A. Dzelzkalnu, P. Galiņš, J. Kalniņu, J. Breikšs, J. Ezers, A. Vītoliņš, Fricis Gaike, J. Liepsalu, O. Krēgers, J. Graudiņu, J. Brimmerbergs, G. Dambergs, E. Aizderdzis, Bīlenšteina māte, Mengels, Vilis Altbergs, I. Grauziņa, K. Mieriņš, A. Kleinhofa, Taupmans, J. Palevičs, Fricis Baginskis, Ganiņš, Fricis Kazaks, Nezināmi teicēji (skolasbērni), Becenbergs, Teodors Kārkluvalks, Bērziņs, Ieviņš, F. Mierkalns, Kristaps Bahmanis, Ludis Bērziņš, Ilze Lejniece, Kārlis Reiznieks, Anna Saliņa, Trīne Saulīte, Jānis Sīlis, Minna Vaska, Kārlis Apsītis, Alvīne Cirīte, Elīze Gūtmane1592
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2587DSlvAnnas un Jāņa Pločkalna dainu vākums SkrundāA. Pločkalne, Jānis Pločkalns, Reinis Alauns, Heidena J., K. Pētersonu, Jānis Kungs, Gelings, E. Kārkliņu, K. Dinsbergs, F. Done, Karps J., A. Klaustiņš, E. Jakobsonu, K-ns J., Augusts Bīlenšteins, A. Jansons, Janfelds, J. Ezers, D. Balods, A. Strādnieks, Jānis Ansabergs, A. Lābanu, R. Bērziņš, M. Freimane, J. Gailis, P. Lodziņš, J. Plāķu, Fricis Borgs, Jānis S., F. Mierkalns, D. Lauciņš, Sk. Heniņš J. Pūņi, Matīss Ārons, E. Gūža, K. G. Freidenfelds, Pāvils Jansons, K. Treiliba, K. Blaubergs, F. Fišers, F. Planics, A. Boze, Janis Lāva, F. Malbergs, Kristaps Alksnis-Zundulis, Ludis Bērziņš, Pēteris Blaus, Branks, J. Dūks, Miks Gusts Dandens, J. Dziedātājs, J. Mazvērsīts, Valdovska., P. Dreimaņu, J. Jansons, Jānis Dreimanis, P. Hirša, J. Neimans, K. Ķuzis, F. Ieviņš, J. Hollanders, Karpu J., A. Peitāns, A. Maturs, Ansabergs, J. Vulfs, Buclers, K. Bankers, R. V. Bērziņš, T. Ērenstreits, J. Girgensons, A. Kope, Ermanis Pīpiņš-Vizulis, Jānis Kovaļevskis, Ansis Lerhis-Puškaitis, A. Dekšenieku, F. Dumpis, Kopmans, Pakšķis J. (Betrums), F. Osis, J. Laiviņu, J. V. Gudža, A. Druķerts, G. Dambergs, Andrejs Bērziņš, Baumans, J. Mateusu, M. Ansabergu, M. Eihe, E. Jurkovsku, Tomans., P. Švanbergs, J. Matura, Pēteris Balsts, J. Krumiņa, Ansons J., Indriksone K., Ieviņš, Ķīsis J., E. Dumbure, Rode, Kristaps Bahmanis, Georgs Frīdrihs Bitners, Mikus Skruzītis, J. Bergmans899
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2623DSlvRodes Alfreda dainu vākums MadlienāA. Rodes, Rīgas semināristi, Pēteris Blaus, J. Priedīts, K. Pavars, Jānis Bajars, J. Matisons, A. Miķelsonu, K. Ozoliņš, Augusts Bīlenšteins, Branks, Matīss Ārons, M. Celmiņu, Jānis Punka, A. Paeglis, J. Riteris, J. Liepiņu, Emīlija Baginska, Are E., Indriksone K., Miks Gusts Dandens, J. Akmentiņu, J. Ramans, J. Davids, A. Lābanu, K. Dauguls, Eliass V., J. Neimans, E. Klintskalns, J. Mislņš, K. Kleķeru, J. Kļaviņš, Jānis Jātnieks, P. Poriteru, I. Kaminsku, K. Blūms, J. Krūmiņu, B. Krumbergs, P. Caunīts, A. Boze, Mengels, Bērziņš, K. Šmitu, J. llsters, Hermansonu A., J. Dziedātājs, K. Pētersonu, Reinis Alauns, P. Manguls, A. Ariņš, J. Lauva, A. Kalniņš, Karpu J., M. Freimane, K. Kalniņš, I. Legzdu, Blumbergs., Karps J., J. Vulfs, Krauze, K. Ezeriņš, P. Akmens, J. Steinbergs, K. Krieviņu, Kantors, Kopmans, P. Ķipars, F. Indriksons, E. Aboliņš, K. Blaubergs, K. Jaunzems, F. Planics, A. Vītoliņš, A. Nesaules, Bredenfelds, J. Brimmerbergs, P. Pakalns, J. Kauliņš, Zunte, K. Mieriņš, A. Blusa, Taupmans, K. Olte, Pēteris Balsts, N. Pluce, Ticāns., Becenbergs, Rode, Georgs Frīdrihs Bitners, Augusts Briedis319
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2631DSlvJura Rubeņa dainu vākums ĒrgļosJ. Rubenis, Taupmans, F. Puķīts, P. Poriteru, Pēteris Blaus, Eliass V., Rīgas semināristi, J. Matisons, Matīss Ārons, Jānis Punka, J. Neimans, J. Priedīts, J. Riteris, Branks, K. Šmitu, Jānis Bajars, J. Davids, F. Indriksons, Augusts Bīlenšteins, J. llsters, A. Miķelsonu, A. Boze, Reinis Alauns, K. Kalniņš, P. Caunīts, Rode, Bērziņš, Hermansonu A., A. Lābanu, J. Mūrnieks, Karpu J., J. Ozols, J. Mislņš, K. Pavars, P. Dambītis, Kārlis Bike, P. Lašu, P. Ķipars, K. Blaubergs, K. Jaunzems, J. Ezers, A. Nesaules, Zunte, P. Dreimaņu, P. Manguls, Gelings, E. Klintskalns, R. Bērziņš, P. Akmens, Pāvils Jansons, Eglītes N., I. Kaminsku, J. Krūmiņu, K. Liepiņu, J. Dīriķis, P. Lodziņš, A. Druķerts, J. Liepiņu, J. Ņidre, Emīlija Baginska, Jānis Avens, Ozols, A. Pločkalne, E. Kārkliņu, Sk. Heniņš J. Pūņi, Miks Gusts Dandens, J. Akmentiņu, K. Pētersonu, Jānis Ansabergs, A. Ūdru, M. Celmiņu, J. Ramans, A. Ariņš, A. Paeglis, A. Kalniņš, Kārlis Ports, J. Līdaku, P. Ragovsks, M. Freimane, J. Gailis, Melperts, A. Peitāns, Karps J., A. Maturs, J. Vulfs, Buclers, J. Purņa, J. Kļaviņš, J. Lašu, Jānis Jātnieks, ņa D. krāj. Bruniņu J., K. Krieviņu, J. Ķemers, K. Blūms, Jānis Čakars, E. Jaunzems, Matiņš M., A. Dzelzkalnu, P. Ozolu, J. Plikausis, B. Krumbergs, J. Laiviņu, F. Fišers, J. Melders, J. Plāķu, K. Ozoliņš, Palejs J., O. Krēgers, V. Rempu, Jānis Baumanis, A. Meija, A. Kromšu, G. Dambergs, J. Kauliņš, M. Studane, Katrine Brežinska, J. Ģirģens, Jānis Bitaku, K. Mieriņš, B. Oltiņš, Jūlijs Gobziņš, R. Jirjens, Helene Brunava, Teters, A. Rodes, M. Kažoku, Pēteris Balsts, P. Ķerku, Jānis Pločkalns, A. Ramanu, Are E., Indriksone K., Padegs M., Kristaps Alksnis-Zundulis, Kristaps Bahmanis, Reinis Ebelis, Nikolajs Puriņš, Lavīze Ķemere772
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2632DSlvP. Rubena dainu vākums JumurdāP. Rubens, Rīgas semināristi, Matīss Ārons, M. Celmiņu, Reinis Alauns, J. llsters, J. Matisons, Kristaps Bahmanis, Reinis Ebelis, J. Ozols, J. Rubenis, Augusts Bīlenšteins, Branks, K. Šmitu, P. Dreimaņu, J. Davids, A. Lābanu, J. Priedīts, J. Neimans, J. Līdaku, Karps J., K. Pavars, J. Riteris, Pāvils Jansons, Kārlis Bike, P. Lašu, I. Kaminsku, J. Ezers, Nikolajs Puriņš, Pēteris Blaus, Jānis Ansabergs, J. Ramans, B. Liepiņš, A. Jansons, Eliass V., P. Hirša, E. Gūža, A. Peitāns, Krauze, K. Ezeriņš, J. Mislņš, P. Akmens, J. Steinbergs, P. Dambītis, Ansis Lerhis-Puškaitis, Herteļu A., O. Kanavlņš, K. Blūms, K. Blaubergs, J. Mateusu, R. Eglīts, T. Ragovsks, A. Ramanu, Ziemans J., Jānis Kleinbergs, Paegļu Mārtiņš, Jānis Avens, Bērziņš, A. Pločkalne, A. Strādnieks, Miks Gusts Dandens, K. Dinsbergs, J. Mežmalu, 1. Jansons, J. Akmentiņu, K. Pētersonu, J. Mazvērsīts, A. Ūdru, Jānis Punka, P. Manguls, J. Grestes, A. Ariņš, J. Lauva, Gelings, K. Dauguls, J. Hollanders, K. G. Freidenfelds, R. Bite, E. Klintskalns, Karpu J., P. Ragovsks, K. Arnīts, A. Šmitu, I. Legzdu, J. Saržanfs, J. Grīnberģis, R. V. Bērziņš, T. Ērenstreits, Apiniete, Jānis Geldners, J. Purņa, J. Alkšņu, J. Lašu, Konrads J., ņa D. krāj. Bruniņu J., J. Rozentals, K. Arāju, Fricis Mūrnieks, K. Krieviņu, A. Kreicbergs, A. Klaustiņš, V. Ķužu, R. Zīle, J. Ķemers, J. Krūmiņu, A. Miķelsonu, Nezināmi teicēji (Daži baltijas semināristi), F. Indriksons, A. Dzelzkalnu, P. Ozolu, J. Plikausis, K. Liepiņu, B. Krumbergs, J. Laiviņu, J. V. Gudža, J. Dīriķis, J. Melders, P. Lodziņš, K. Ozoliņš, A. Vītoliņš, Alberts J., O. Mačiņš, Irbes J., A. Druķerts, P. Caunīts, Bredenfelds, A. Boze, E. Klintnieku, J. Kauliņš, L. Priedīte, Kortans, J. Rausmans, Pērsiets, Fricis Borgs, B. Oltiņš, J. Ņidre, Iklavs, Jānis Balods, K. Krūmiņš, Helene Brunava, Emīlija Baginska, Mednis, J. Palevičs, A. Rodes, F. Jansons, J. Nameitu, Jānis Pločkalns, Becenbergs, Rode, Lavīze Ķemere, Medarnieks593
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2636DSlvJāņa Rundeļa dainu vākums NītaurēRundels, J. Priedīts, Rīgas semināristi, J. Riteris, P. Ķipars, Pēteris Blaus, Jānis Bajars, K. Pavars, Reinis Alauns, Krauze, J. Dzensteins, Bērziņš, J. Krūmiņu, Jānis Punka, Matīss Ārons, J. Davids, Augusts Bīlenšteins, A. Boze, J. Lauva, J. Brimmerbergs, A. Piperu, J. Matisons, J. Ramans, E. Klintskalns, K. Kleķeru, Kārlis Bike, V. Ķužu, I. Kaminsku, Rode, M. Celmiņu, A. Lābanu, K. Ezeriņš, Teodors Kārkluvalks, Ilze Lejniece, Kārlis Reiznieks, Anna Saliņa, Trīne Saulīte, Jānis Sīlis, Minna Vaska, Kārlis Apsītis, Alvīne Cirīte, Elīze Gūtmane, J. llsters, J. Neimans, J. Mislņš, Eliass V., F. Indriksons, K. Ozoliņš, A. Miķelsonu, P. Lodziņš, Emīlija Baginska, Karpu J., R. Bērziņš, P. Rubens, O. Kanavlņš, Matiņš M., Mengels, J. Liepiņu, M. Kažoku, J. Rozītes, Jānis Avens, K. Pētersonu, J. Ozols, P. Poriteru, F. Ruiga, E. Jaunzems, K. Blaubergs, D. Jostiņu, J. Melders, Andrejs Bērziņš, A. Ķilers, Ludis Bērziņš, P. Dreimaņu, Kārlis Ports, A. Šmitu, Karps J., J. Kļaviņš, Fricis Mūrnieks, K. Blūms, J. Rubenis, Kortans, N. Pluce, Branks, J. Dziedātājs, J. Akmentiņu, A. Ūdru, J. Mūrnieks, J. Hollanders, K. Arnīts, R. V. Bērziņš, Ansis Lerhis-Puškaitis, A. Dzelzkalnu, P. Ozolu, B. Krumbergs, J. Kauliņš, Taupmans, K. Šmitu, B. Liepiņš, A. Jansons, A. Paeglis, K. Dauguls, J. P., A. Kalniņš, Buclers, ņa D. krāj. Bruniņu J., J. Steinbergs, Kantors, P. Lašu, J. Ķemers, E. Aboliņš, P. Caunīts, L. Priedīte, P. Loze, K. Krūmiņš, A. Blusa, A. Jurka, A. Ramanu, Ziemans J., Are E., Indriksone K., Reinis Ebelis, Dambe, J. Sproģis, J. Mazvērsīts, P. Manguls, A. Ariņš, A. Šķerbergs, P. Hirša, A. Kalnvārnu, K. Brammans, K. Kalniņš, A. Maturs, T. Ērenstreits, P. Akmens, J. Purņa, Jānis Jātnieks, J. Miežu, K. Krieviņu, A. Dekšenieku, J. Kalniņš, A. Klaustiņš, Kopmans, N. Kalniņš, J. Liepu, J. Drīzuls, K. Liepiņu, J. Desis, J. Dīriķis, K. Jaunzems, Heidena J., J. Plaudis, J. Breikšs, Palejs J., M. Leitis, V. Rempu, A. Nesaules, P. Pakalns, E. Hibnere, J. Ģirģens, J. Ņidre, K. J., Mednis, A. Rodes, Padegs M., Paegļu Mārtiņš, Doku Atis, Nikolajs Puriņš, Lavīze Ķemere, E. Kārkliņu, Miks Gusts Dandens, K. Dinsbergs, K. Kundziņš, 1. Jansons, Hermansonu A., Jānis Ansabergs, J. Niedres, Otis Kirsteins, E. Poriete, Jānis Kungs, K. Ķuzis, E. Gūža, R. Bite, J. Līdaku, M. Freimane, J. Gailis, A. Peitāns, Ansabergs, J. Vulfs, P. Zievalds, P. Lielups, J. Lašu, Kausiņu J., P. Dambītis, E. Jakobsonu, J. Graudiņu, J. Plikausis, J. Laiviņu, J. V. Gudža, Krausurbis, Goņu G., F. Fišers, T. Kiesners, J. Kalniņu, J. Plāķu, A. Vītoliņš, J. Liepsalu, Alberts J., O. Mačiņš, K. Šmits, J. Ozolu, Bredenfelds, Jānis Baumanis, M. Siliņš, A. Jass, Zunte, K. Mieriņš, Pērsiets, Fricis Borgs, J. Mateusu, A. Hazners, A. Rempu, Kleinhofs-Mazmuižnieks, R. Eglīts, T. Ragovsks, Jānis Balods, E. Jurkovsku, P. Kalniņš, E. Stukuļu, A. Ķaulena, J. Graudiņš, P. Plavinskis, F. Jansons, A. Rudzišu, P. Ķaulena, Romans Banka, J. Pilsniburs, K. Kiparts, Ieviņš, F. Mierkalns, Donate M, Jānis Kleinbergs, Georgs Frīdrihs Bitners, Medarnieks, Kārlis Ābele, D. Balods3240
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2652DSlvKārļa Tarziera dainu vākumsKārlis Tarziers, F. Ruiga, Rīgas semināristi, Jānis Punka, M. Freimane, Krauze, J. Mislņš, P. Pakalns, Rundels, Karpu J., P. Lašu, I. Kaminsku, Augusts Bīlenšteins, J. Davids, A. Lābanu, R. Bērziņš, K. Kalniņš, J. Ozols, J. Kļaviņš, J. Riteris, ņa D. krāj. Bruniņu J., E. Jakobsonu, F. Indriksons, T. Kiesners, P. Lodziņš, Bredenfelds, A. Burkinu, Pēteris Blaus, Branks, A. Pločkalne, Matīss Ārons, Miks Gusts Dandens, K. Šmitu, J. llsters, Jānis Bajars, P. Dreimaņu, M. Celmiņu, J. Ramans, A. Jansons, A. Saulīts, A. Paeglis, J. Mūrnieks, J. Priedīts, J. Hollanders, I. Legzdu, Karps J., K. Pavars, J. Dzensteins, J. Lašu, J. Steinbergs, A. Seibe, J. Saržants, Fricis Mūrnieks, Kārlis Bike, A. Klaustiņš, R. Kalniņš, K. Blūms, P. Ķipars, A. Dzelzkalnu, P. Ozolu, K. Blaubergs, J. Laiviņu, Heidena J., K. Sērmūkslis, O. Mačiņš, A. Druķerts, Jānis Baumanis, O. Plačs, A. Meija, J. Ņidre, R. Eglīts, P. Loze, A. Blusa, K. Olte, P. Ķerku, Jānis Pločkalns, A. Ramanu, Are E., Indriksone K., Kristaps Bahmanis, Ludis Bērziņš, Reinis Ebelis, Nikolajs Puriņš308
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2663DSlvKārļa Kreima dainu vākumsKārlis Kreims, Ermanis Pīpiņš-Vizulis, F. Simanovičs, P. Rozentals, Reinis Alauns, F. Fišers, J. Davids, Karps J., E. Jakobsonu, J. Ezers, A. Pločkalne, K. Dinsbergs, A. Jansons, Jānis Pločkalns, Ludis Bērziņš, P. Ragovsks, Augusts Bīlenšteins, K-ns J., Matīss Ārons, M. Freimane, K. Pētersonu, Ansis Lerhis-Puškaitis, Rīgas semināristi, A. Strādnieks, F. Pakalnu, J. Palevičs, F. Mierkalns, D. Balods, E. Kārkliņu, P. Hirša, I. Legzdu, Ansabergs, K. Treiliba, Herteļu A., J. Plāķu, Ieviņš, Kristaps Bahmanis, Gelings, J. P., R. Simanovičs, Jānis Geldners, J. Saržants, A. Dekšenieku, A. Kreicbergs, Dāvis Ozoliņš, Hermansonu A., M. Celmiņu, Karpu J., J. Vulfs, T. Ērenstreits, J. Girgensons, Nezināmi teicēji (Daži baltijas semināristi), F. Osis, J. Mateusu, J. Rencs, 1. Jansons, J. Hollanders, K. G. Freidenfelds, J. Gailis, J. Ozols, Pāvils Jansons, J. Rubenis, P. Lodziņš, A. Boze, Pēteris Blaus, Branks, F. Done, K. Šmitu, J. llsters, J. Mazvērsīts, A. Ūdru, P. Dreimaņu, A. Lābanu, A. Saulīts, A. Šķerbergs, E. Gūža, J. Līdaku, K. Kalniņš, Krauze, Priežu 1., Fricis Reķis, J. Alkšņu, J. Riteris, J. Miežu, Janfelds, V. Siliņu, A. Klaustiņš, F. Ruiga, A. Dzelzkalnu, K. Blaubergs, Fricis Borgs, E. Dinsbergs, A. Šteinberga, Jānis Avens, Jānis Bajars, M. Baumans, 0. Kārkliņš, J. Akmentiņu, J. Matisons, J. Lauva, A. Paeglis, R. Bērziņš, K. Bankers, A. Šēnbergs, J. Grīnberģis, K. Pavars, E. Briedis, Kausiņu J., A. Kope, Retlings, J. Steinbergs, Jānis Kovaļevskis, K. Arāju, K. Krieviņu, F. Dumpis, R. Zīle, F. Indriksons, P. Ozolu, E. Aboliņš, F. Planics, J. Melders, K. Ozoliņš, Fricis Gaike, K. Šteinbergs, E. Klintnieku, Bīlenšteina māte, Mūrnieks M., Jēkabs Kurpnieks, A. Ķilers, M. Eihe, K. Krūmiņš, Neimans., Jānis S., F. Jansons, Are E., Indriksone K., Bērziņs, Donate M, Jānis Kleinbergs, Georgs Frīdrihs Bitners, J. Bergmans, J. Dūks, A. Putniņš, Sk. Heniņš J. Pūņi, Miks Gusts Dandens, Rundels, Sēja J., Otis Kirsteins, J. Ramans, Jānis Punka, A. Ariņš, Jānis Dreimanis, J. Priedīts, J. Neimans, K. Ķuzis, R. Bite, V. Gaile, E. Klintskalns, K. Brammans, F. Kleinhofs, Blumbergs., P. Akmens, J. Dzensteins, Zaļenieks, J. Purņa, E. Letermans, Konrads J., P. Dambītis, J. Rozentals, Kārlis Bike, K. Saržants, Kantors, Kopmans, T. Grīnbergs, O. Kanavlņš, P. Lašu, I. Kaminsku, K. Blūms, J. Krūmiņu, E. Jaunzems, B. Laizans, P. Ķipars, D. Jostiņu, Heidena J., J. Plaudis, E. Birznieks, J. Breikšs, K. Sērmūkslis, Alberts J., Pumpurs, Irbes J., A. Hofmans, J. Brimmerbergs, J. Kauliņš, A. Jass, Andrejs Bērziņš, Zunte, P. Miļuns, Mengels, Sk. Saržants J. Garlene (Vandzenē), F. Klaubergs, J. Ģirģens, Jānis Bitaku, M. Ansabergu, F. Malbergs, J. Ņidre, A. Rempu, L. Griens, Lienevalds, K. Ķesteris, K. J., L. Kukule, Helene Brunava, Tomans., A. Andersone, J. Ģirģenu, A. Ķaulena, J. Gailīts, J. Graudiņš, P. Švanbergs, P. Plavinskis, M. Purnu, A. Rudzišu, Pēteris Balsts, M. Grigale, A. Gulbe, M. Goldbergs, M. Cena, Teodors Kārkluvalks, Bērziņš, Rode, Kristaps Alksnis-Zundulis, Reinis Ebelis, Nikolajs Puriņš, Ilze Lejniece, Kārlis Reiznieks, Anna Saliņa, Trīne Saulīte, Jānis Sīlis, Minna Vaska, Kārlis Apsītis, Alvīne Cirīte, Elīze Gūtmane, J. Mellit, Krišus Kurpnieks3354
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2694DSlvP. Sprinča dainu vākums SinolēP. Sprinčs, Rundels, J. Mislņš, F. Ruiga, Rīgas semināristi, Augusts Bīlenšteins, Reinis Alauns, J. Neimans, M. Celmiņu, J. Ramans, Pēteris Blaus, J. Mūrnieks, J. Priedīts, Kārlis Bike, Matīss Ārons, Jānis Punka, K. Pavars, K. Blaubergs, Mengels, Branks, J. llsters, J. Akmentiņu, P. Dreimaņu, A. Lābanu, J. Riteris, A. Seibe, Fricis Mūrnieks, Kārlis Tarziers, A. Boze, A. Ramanu, Reinis Ebelis, A. Ūdru, J. Davids, Karps J., Krauze, P. Akmens, ņa D. krāj. Bruniņu J., I. Kaminsku, J. Drīzuls, A. Dzelzkalnu, M. Leitis, Rode, Jānis Bajars, J. Matisons, J. Lauva, Karpu J., A. Peitāns, J. Steinbergs, P. Poriteru, K. Blūms, J. Krūmiņu, P. Ķipars, F. Indriksons, J. Laiviņu, J. Dīriķis, J. Melders, P. Lodziņš, Bredenfelds, Kortans, J. Rencs, P. Loze, Nikolajs Puriņš, Bērziņš, K. Pētersonu, Jānis Ansabergs, P. Manguls, A. Paeglis, Eliass V., Kārlis Kreims, Kārlis Ports, E. Klintskalns, J. Ozols, A. Maturs, P. Rubens, Jānis Jātnieks, Jānis Kovaļevskis, Ansis Lerhis-Puškaitis, K. Krieviņu, K. Graudiņš, J. Kalniņš, A. Klaustiņš, Kantors, V. Ķužu, P. Lašu, P. Spalis, B. Krumbergs, J. Rubenis, P. Galiņš, Alberts J., B. Rušinu, A. Nesaules, J. Brimmerbergs, P. Pakalns, A. Jass, Zunte, J. Ņidre, R. Eglīts, Jānis Balods, Taupmans, Hollanderu A., P. Plavinskis, J. Rūķu, J. Knostenbergs P., J. Rozītes, Are E., Indriksone K., Teodors Kārkluvalks, Kristaps Alksnis-Zundulis, Dāvis Ozoliņš, Ilze Lejniece, Kārlis Reiznieks, Anna Saliņa, Trīne Saulīte, Jānis Sīlis, Minna Vaska, Kārlis Apsītis, Alvīne Cirīte, Elīze Gūtmane, Ozols, D. Lauciņš, Miks Gusts Dandens, K. Šmitu, K. Dinsbergs, Hermansonu A., J. Dziedātājs, J. Niedres, J. Mazvērsīts, J. Jansons, J. Sprangels, B. Liepiņš, A. Jansons, A. Saulīts, A. Ariņš, A. Šķerbergs, K. Dauguls, J. Smerla, A. Kalnvārnu, J. P., E. Gūža, R. Bērziņš, F. Kleinhofs, K. Kalniņš, Mārtiņš Šimiņš, P. Zievalds, Buclers, K. Bankers, J. Grīnberģis, P. Akmins, Priežu 1., J. Kļaviņš, J. Lašu, A. Kope, J. Miežu, J. Skurbe, K. Arāju, K. Saržants, F. Simanovičs, Kopmans, O. Kanavlņš, A. Sniedziņa, J. Ķemers, R. Kalniņš, A. Šmits, Jānis Čakars, E. Jaunzems, A. Miķelsonu, Matiņš M., Atis Otis Kauliņš, P. Ozolu, J. Plikausis, J. Desis, J. V. Gudža, Krausurbis, K. Jaunzems, J. Kalniņu, J. Breikšs, K. Ozoliņš, K. Sērmūkslis, O. Mačiņš, Bertelsons, Palejs J., P. Caunīts, J. Ozolu, O. Krēgers, G. Dambergs, Gredzens S., J. Kauliņš, E. Aizderdzis, L. Priedīte, M. Studane, Andrejs Bērziņš, Katrine Brežinska, Sk. Saržants J. Garlene (Vandzenē), Krišjānis Miļuns, K. Mieriņš, J. Rausmans, J. Liepiņu, Fricis Borgs, J. Mateusu, A. Hazners, Ratarmans, B. Oltiņš, Jūlijs Gobziņš, K. J., T. Ragovsks, Iklavs, K. Krūmiņš, Teters, E. Stukuļu, A. Blusa, Tomans., J. Ģirģenu, J. Palevičs, J. Gailīts, A. Rodes, K. Kuznecova, M. Kažoku, B. Jaunzemju, A. Rudzišu, Pēteris Balsts, Romans Banka, P. Ķerku, N. Pluce, Ziemans J., Padegs M., Burkevics J., Bangpūtis, Jānis Avens, Lavīze Ķemere, Medarnieks1232
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2722DSlvPētera Abula dainu vākums MēdzūlāPēteris Abuls, Jānis Punka, J. Neimans, Pēteris Blaus, Rīgas semināristi, J. Matisons, A. Seibe, J. Davids, A. Lābanu, J. Ķemers, J. Ramans, Voldemārs Vankins, J. Priedīts, Lavīze Ķemere, Branks, J. llsters, F. Indriksons, Rundels, M. Celmiņu, A. Boze, Augusts Bīlenšteins, I. Kaminsku, P. Lodziņš, A. Ramanu, J. Akmentiņu, P. Dreimaņu, E. Klintskalns, J. Mislņš, K. Blaubergs, Jānis Bajars, Straume (Vaidelots), J. Ozols, P. Stīpnieks, J. Steinbergs, Kārlis Bike, Kantors, Rode, Jānis Avens, J. Mežmalu, K. Pavars, P. Poriteru, P. Lašu, K. Blūms, Karps J., A. Maturs, Krauze, P. Rubens, K. Kleķeru, J. Purņa, Jānis Jātnieks, F. Ruiga, Jānis Čakars, A. Miķelsonu, A. Dzelzkalnu, P. Ozolu, J. Laiviņu, Kārlis Tarziers, J. Breikšs, K. Ozoliņš, P. Caunīts, M. Leitis, A. Nesaules, Kortans, J. Liepiņu, J. Ņidre, Reinis Ebelis, Bērziņš, K. Šmitu, A. Ūdru, A. Saulīts, J. Lauva, Eliass V., A. Kalnvārnu, K. Ķuzis, A. Kalniņš, Karpu J., R. Bērziņš, K. Kalniņš, R. V. Bērziņš, P. Akmens, J. Dzensteins, J. Riteris, P. Sprinčs, Pāvils Jansons, K. Graudiņš, Eglītes N., O. Kanavlņš, Kažociņš, P. Spalis, J. V. Gudža, F. Fišers, J. Melders, J. Ezers, B. Rušinu, Bredenfelds, P. Pakalns, Jānis Balods, J. Gailīts, Medarnieks, Lapiņš, A. Pločkalne, J. Sveikuls, Matīss Ārons, Miks Gusts Dandens, Reinis Alauns, P. Manguls, B. Liepiņš, A. Jansons, J. Mūrnieks, P. Hirša, Kārlis Kreims, Kārlis Ports, K. G. Freidenfelds, R. Bite, J. Līdaku, A. Šmitu, A. Peitāns, J. Vulfs, Buclers, A. Piperu, K. Ezeriņš, T. Ērenstreits, P. Akmins, P. Lielups, J. Kļaviņš, J. Lašu, P. Dambītis, K. Krieviņu, Herteļu A., F. Simanovičs, Kopmans, J. Bole, A. Šmits, J. Krūmiņu, E. Jakobsonu, J. Liepu, J. Spēkaiņu, P. Ķipars, I. Poriete, Matiņš M., J. Plikausis, B. Krumbergs, J. Rubenis, D. Jostiņu, P. Skušķis, Heidena J., T. Kiesners, A. Vītoliņš, Irbes J., V. Rempu, Jānis Baumanis, E. Klintnieku, J. Brimmerbergs, J. Kauliņš, Andrejs Bērziņš, Katrine Brežinska, Mengels, Jēkabs Kurpnieks, K. Mieriņš, A. Ķilers, P. Popans, Fricis Borgs, J. Rencs, J. Paeglis, Taupmans, Emīlija Baginska, Naprovska., J. Ģirģenu, A. Stillers, A. Jurka, A. Rodes, P. (Dzērvē) Strāpnieks, E. Ciemīšu, P. Plavinskis, Panks., M. Kažoku, K. Olte, J. Rūķu, P. Ķerku, J. Pilsniburs, N. Pluce, Fricis Baginskis, J. Rozītes, A. Jaksonu, Eduards Jūrmalietis, Jānis Pločkalns, Ziemans J., Kristaps Bahmanis, Ludis Bērziņš, Dāvis Ozoliņš, Doku Atis, Bangpūtis, J. Mellit, Krišus Kurpnieks949
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 30 items.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.