Collections

View:
Showing 1-20 of 24 items.
ThumbnailNumberRepositoryOrganisationLanguagesYearTitleShort descriptionSubmitted byFilesTranscription progress 
    
1FMPlv, ruFricis Brīvzemnieks “Latviešu etnogrāfiskie materiāli” (1881)

Friča Brīvzemnieka 1881. gada izdevums “Latviešu etnogrāfiskie materiāli” (Материалы по этнографии латышскова племени, Maskava, 1881) latviešu folkloristikā nozīmīgs ar to, ka līdzās latviešu tautas mīklām un sakāmvārdiem pirmo reizi apkopoti, publicēti un zinātniski komentēti latviešu buramie vārdi – kopā 717 teksti, kas iedalīti 72 funkcionālās grupās – rozes vārdi, vīveļu vārdi, asins apturēšanai utt. Izdevumā teksti tika publicēti divās valodās – latviski un krieviski.

Jānis Pločkalns, Jānis Kungs, A. Baumanis, Reinis Alauns, H. Zīverss, Fricis Reķis, Minna Freimane, K. Galviņš, B. Vītols, Jānis Ozols, Juris Simenovs, K. Tarizers, Kadiķis, Ozoliņš, Niedre, Fricis Brīvzemnieks, Matīss Ārons, Miks Gusts Dandens, J. Mūrnieks, Fricis Mūrnieks, A. Jurka, Fricsons, Zēbergs, J. Lācis, Garklāvs, Bērziņš, T. Lūkiņš, J. Tauriņš, Paulīna Hirša, J. Smerla, Jānis Behmanis, J. Balodis, Skujnieks, Lejiņš, M. Muzikants, Rundēns, Krieviņš, Karolīna Kuzņecova, Hasners, K. Blauberģis, P. Talažs234
13% Complete
24% Complete
63% Complete
2FMPlv, deEdīte Kurca "Latviešu ārstniecība vārdos un darbībā" (1937-1938)

Edith Kurz "Heilzauber der Letten in Wort und Tat" (1937-1938)

196
0% Complete
0% Complete
100% Complete
3FMPlvRīgas Latviešu Biedrības Zinību Komisijas 12. rakstu krājums (1898)

Rīgas Latviešu Biedrības Zinību Komisijas 12. rakstu krājums (1898). Tautas medicīniskie materiāli. Sastādījis Dr. A. Alksnis.

29
0% Complete
0% Complete
100% Complete
4FMPlvZvaigžņu Andžs "Mūsu senču vārdošana un burvības" (1910)

Zvaigžņu Andžs "Mūsu senču vārdošana un burvības" (1910)

17
0% Complete
35% Complete
65% Complete
5FMPlvZvaigžņu Andžs "Seno latviešu apvārdošanas un citi etnogrāfiski materiāli" (1912)

Zvaigžņu Andžs "Seno latviešu apvārdošanas un citi etnogrāfiski materiāli" (1912)

17
0% Complete
0% Complete
100% Complete
6FMPlvZvaigžņu Andžs "Seno latviešu apvārdošanas un burvības vārdi" (1930)

Zvaigžņu Andžs "Seno latviešu apvārdošanas un burvības vārdi" (1930)

19
0% Complete
0% Complete
100% Complete
7FMPlvZeltenietis "Senlaiku apvārdošanas un citi etnogrāfiski materiāli"

Zeltenietis "Senlaiku apvārdošanas un citi etnogrāfiski materiāli"

25
0% Complete
0% Complete
100% Complete
8FMPlvJelgavas Latviešu Biedrības Rakstniecības nodaļas Rakstu krājums

Jelgavas Latviešu Biedrības Rakstniecības nodaļas 2. un 4. Rakstu krājums

84
0% Complete
0% Complete
100% Complete
9FMPlvLatviešu mūzikas folkloras materiāli, 1. sējums "Korsa" (1951)

Emiļa Melngaiļa "Latviešu mūzikas folkloras materiāli".

1506
0% Complete
1% Complete
99% Complete
10FMPlvLatviešu mūzikas folkloras materiāli, 2. sējums "Maliena" (1952)

Emiļa Melngaiļa "Latviešu mūzikas folkloras materiāli".

1623
0% Complete
1% Complete
99% Complete
11FMPlvLatviešu mūzikas folkloras materiāli, 3. sējums "Vidiena" (1953)

Emiļa Melngaiļa "Latviešu mūzikas folkloras materiāli".

1224
0% Complete
3% Complete
97% Complete
12FMPlvLatvju tautas mūzikas materiāli. 1. grāmata (1894)

Līgotnes, Jāņa jeb Līgo meldijas.

241
0% Complete
0% Complete
100% Complete
13FMPlvLatvju tautas mūzikas materiāli. 2. grāmata (1903)

I Rudens laikmeta: kūlēju, malēju, vērpēju un citu rudens dziesmu meldijas.

II Ziemas laikmeta: koļadu, budēļu, ķekatu un meteņu dziesmu meldijas.

III Pavasara laikmeta: Lieldienu, pieguļnieku, arāju, rotāšanas un citu pavasara dziesmu meldijas.

IV Ganu dziesmu: gavilēšanas, lelošanas un citu ganu dziesmu meldijas.

V Šūpuļa un bērnu dziesmu meldijas.

287
0% Complete
0% Complete
100% Complete
14FMPlvLatvju tautas mūzikas materiāli. 3. grāmata (1907)

Apdziedāšanās un citu dzīru dziesmu meldijas.

220
0% Complete
0% Complete
100% Complete
15FMPlvLatvju tautas mūzikas materiāli. 4. grāmata (1912)

I Rotaļu un dziedamo deju meldijas.

II Tautas instrumentu meldijas.

135
0% Complete
0% Complete
100% Complete
16FMPlvLatvju tautas mūzikas materiāli. 5. grāmata (1921)

Dejas.

165
0% Complete
0% Complete
100% Complete
17FMPlvAkadēmiskais izdevums "Latviešu tautasdziesmas"

Akadēmiskais izdevums "Latviešu tautasdziesmas" ir Latviešu folkloras krātuvē sakrātās tautasdziesmu kolekcijas pilnizdevums. No 1979. līdz 2018. gadam, strādājot vairākām folkloristu paaudzēm, publicēti vienpadsmit „Latviešu tautasdziesmu” sējumi ar apmēram 650 tūkst. tautasdziesmu tekstu un tos komentējošiem zinātniskiem rakstiem. Šajā kolekcijā pieejamas 1.– 9. sējuma skenētās versijas.

10
0% Complete
0% Complete
0% Complete
18FMPlv, lgJēkabs Vītoliņš. Latviešu tautas mūzika. "Gadskārtu ieražu dziesmas" (1973)

"Gadskārtu ieražu dziesmas" ir Jēkaba Vītoliņa sastādīts krājums, kurš izdots 1973. gadā.

1494
0% Complete
0% Complete
100% Complete
19FMPlvJēkabs Vītoliņš. Latviešu tautas mūzika. "Darba dziesmas" (1958)6
0% Complete
0% Complete
83% Complete
20FMPlvJēkabs Vītoliņš. Latviešu tautas mūzika. "Kāzu dziesmas" (1968)462
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 24 items.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.