File
0018-E-Ansevics-0002
TranscriberLigaB
CompletedYes
AcceptedYes
Created2022-08-24 19:14:35
Updated2022-08-24 19:41:07
Transcription (text)Nebēdājies vīra māte
Tava tiesa nezudīse.
Tava tiesa glabajāse
Manai pūra dubenāi.
Mana pūra dubenāi
Drāšus vīta pātadziņa
A' to mielošu tavus sānus
Pašā kāzu vakarāi.
Ai mīlājā vīra māte
Atmet dzedro valodiņu.
Jo tu mani mīļi sauksi
Eesim [Iesim] abas dziedadamas.
Jo tu mani nicināsi
Sargies manu patadziņu.
Asa, asa tava mēle
Man asāka pātadziņa
Es par tavu aso mēli
Dziedādama vien staigāju
Tev es rikšus dancināšu
Par asājo patadziņu.

11

Tev meitiņa diža banda
Nāc pie lauku kalējiša
Kalējs kala sīku naudu
Tavu bandu gribēdams.

12

Anna kanna bandu meita
Nāc pie lauku Peterīša
Pēteram brūni svārki
Annai mēļu vilanītes.

13

Ai diženi panāksnieki
Metat baltus sudrabinus.
Metat baltus sudrabiņus
Ko masai klēti cierst.
Vedējiņi sametuši
Melnus vara gabaliņus.

14

Metat naudu kāzenieki
Par ēdumu par dzērumu.
Jūsu dēļi vedējmāte
Pērno vērsi nokavuse
Pērno vērsi nokavuse
Ko mieloti kāzeniekus.
Jūsu dēļi vedēj tevam
Miežu sēkla pietrūkuse
Miežu sēkla pietrūkuse
Alutiņu brūvējot.

15

Reiz es biju tādās kāzās
Kur bij meitas tievas garas
Vienu no tām izrdedzēju
Sevim jemt par līgaviņu.
Gan bij maza bet bij balta
Meitu dienās diezgan stalta
Rudenī kad miežus pļāva
Dzēram kāzas mēs ar Madi.
Made man bij laba sieva
Cimdus ada kreklus šuva.
Bet kad dieviņš dēlu deva
Tad tik bij ko priecatiesi.
Trejdevītā gadiņai
Mira mana mīļa Made.
Kad ta mana Made mira
Asaras man gaužam bira.
Kad ta sirds ir gaužās mokās
Dvesel dodās Dieva rokās.
Tēvs nu veda dēlu iekšā
Stāv tam ciema skuķes priekšā
Vienu no tam iz redzēju,
Tās es ņemšu rauša Grietu
Neņem dēls tu rauša Grietu
Tā no pratīgiem top smieta
Ar tās tu labi nesatiksi
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of E. Anševics in Kuldīga
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs