File
0018-E-Ansevics-0004
TranscriberLigaB
CompletedYes
AcceptedYes
Created2022-08-24 20:33:01
Updated2022-08-25 09:39:50
Transcription (text)

26

Nākat ļaudis skatītiese
Kāda mana dzīvošana:
Vilks norēja kumeliņu
Kungs pajēme līgaviņu

27

Nākat laudis skatīties
Kāda mana dzīvošana:
Ūdens tecēj caur istabu
Naģes lēca gultiņē.

28

Uz akmeņa malku cirtu
Strautā kūru uguntiņu.
Lai sildāsi tie ļautiņi
Kas man laba nevelēja
Skauģa bērni rudacīši
Tie man laba nevēlēja.
Nevēl labu ziergu jātu
Ne maizītes tīrumāī.
Ko var skauģis man darīti
Ko maname zierdziņam.
Pats es dzimu piektu rīku
Zierdziš piektā vakarā.

29

Nav sudrabis liela manta
Nav nomelis labs skaliņš.
Neēd cūkas sudrabiņu
Tumši dega nomelīši.

30

Puspuzēme rudzus malu
Puspuzeme būdelēju
Kam bij manim pusaugā
Smagās dzienas ritināt.

31

Lai stāvēja, kas stāvēja,
Stāv dzērāja kumeliņš;
Stāv dzērāja kumeliņš
Pie krodziņa piesaistīts.
Lai raudāja kas raudāja
Raud dzērāja līgaviņa;
Raud dzērāja līgaviņa
Grūtu mūžu dzīvodama.

32

Ak tu leiti velna bērs [bērns]
Kam tu nāci Kurzemē?
Tava māte putru vāra
Cūkas kāju maisīdama.
Cūkas kāju maisīdama
Seska pienu klātliedama.

33

Danci lāci, danci lāci
Saimniec laba maksātāja
Kukul maizi gabal gaļu
Dalderīti piedevam.

34

Utes bluses mani ēda
Bajārs mani nicināja
Kaut dievs dotu bajariņu
Utītēm nolodāt.
35
Es dziesmiņas daudz zināju
No svešām zemitēm
Es atbraucu par jūriņu
Svešā dziesmu laiviņā

36

Dzērt un dziedāt patīk man
Šodien kur gar rītu!
Dziedu kamērt balss man skan
Dzeru kamēr krītu.
Labrāt dzērtu ūdentiņ
Naģes viņu maisa
Tamdēļ dzeru alutiņ
Ko no miežiem taisa.
37
Pierda māte, pierda meita
Abas pierda pūriņē!
Līdz pacēla pūra vāku
Sūdi vien nosmierdējā.

38

Novītuse tā pukīte
Kas āz manas cepurīts'.
Gauži rauda ta meitiņa
Kas ar mani saderēja
Kas ar mani saderēja
Visu krogu dzērājiņu
Tai nojēma vainadziņu
Pašē rožu laiciņe
Pašē rožu laiciņē
Pašē ziedu plaukšenē.
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of E. Anševics in Kuldīga
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs