File
0018-E-Ansevics-0006
TranscriberLigaB
CompletedYes
AcceptedYes
Created2022-08-25 09:05:28
Updated2022-08-25 09:40:28
Transcription (text)

70

Vecs, vecs vīrs savu mūžu nodzīvāš, bet sauli vel nav neredzējš. (Koka sērde)

71

Kur lācis iet tur spalva bierst. (Siena vezums)

72

Galva ir matu nav, piens ir pupu nav, aste ir kāju nav. (Siļķe)

73

Žīguriņi, žīguriņi zelta skura mugurā. (sīpols)

74

Gaisā audzis, muišļos mūžu nodzievo. (Slota.)

75

Duj' māsiņas tek raudādamas. (Divi spaņi nestavās)

76

Melns kā velns, rūc kā lācis. (Krāsns spelte)

77

Dancāja un lēkāja līdz pakārās. (Sprigulis)

78

Uz četriem stabiem sēnalu kuļķens (Suns)

79

Kas plīst neplēšams. (šķirba)

80

Auns vērša spendzerē, linīts liepas vēderā. (Zeķes pastalās un auti - vīzes)

81

Simtu simti kumeliņi, vienos pašos iemauktos (Riķa žogs)

82

Gaļas zārds, dzelzs atspaidī. (Zirgs.)

83

Divi stabi jūrā grīnīča virsū. (Zose)

84

Cik gaisos zvaigžņu tik zemē caurumi. (Vārpas un rugāji)

85

Cīceris kāķeris atsprāklis velkās. (Vēzis)

86

Velnarags upē, sīvzobis mežā. (Vēzis, odze)

87

Mazāks par vismazāko zāli, garāks par visgarako koku. (Ceļš).

88

Pilna kūtiņa sarkanu cūciņu, ieiet garais melnais un izvaikā visas ārā. (Ceplis, kruķis, ogles.)

89

Divi stabi, uz tiem stabiem putras vērpele, uz to vērpeli divi laktiņas, šiem virsū divi dūdiņi, uz tiem dūdiņiem dižais mežs ar putniem. (Cilvēks)

90

Uz divām staklēm muca, uz tās mucas krusts, uz ta krusta mežs. (Cilvēks.)

91

Divi mazi jēriņi, katram piecas kājas. (Pirkstaini cimdi)

92

Kam zobi ir un mutes nav. (Cirvis)

93

Saime ēd klūsu galds runā. (Siveni cūku zīžot.)

94

Blusas lielumu, vēršā smagumu. (Uguns dzirkstele)
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of E. Anševics in Kuldīga
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs