File
0026-Elza-Eglite-01-0110
TranscriberMagdalina
CompletedYes
AcceptedYes
Created2019-10-10 10:13:50
Updated2021-03-11 11:27:09
Transcription (text)Rotaļas

582

I Vakar es tev` redzēju.
1. Vakar es Tev` redzēju apakš kuplas liepas,
šodien atkal domāju tevi turpat atrast.

583

2)
Eimu uz to pulciņu
Kur tās avis gana.
Tur jums liela strāpe būs,
Strāpe un no visiem.
3)
Strāpe, strāpe, cik jūs gribiet,
Taupait manu dzīvib`.
Jo es grib` ar labu prāt`
Jūsu strāpi saņemt.
4)
Smukā meitiņ, paskaties,
Es priekš tev` nometos.
Sniedz man rociņ`, cel man augš`,
Es tev` vietā likšu.
Paskaidr.
Rotaļnieki saķeras rokās, bet daži no puišiem iet vidū. Riņķī stāvošie iet apkārt, bet puiši pa vidu staigā. Visi dzied: "Vakar es tev` redzēju u. t. t. " Pie dziesmas vārdiem: "Smukā meitiņ, paskaties, es priekš tev` nometos" , puiši nometas ceļos. Bet pie vārdiem: "Sniedz man rociņ`, cel man augš`", meitas sniedz puišiem roku un tos pieceļ. Kad dziesma beidzas, tad meitas iet vidū un puiši stājas riņķī. Pēc tam rotaļa sākas no jauna.
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Elza Eglīte in Madona
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs