File
0026-Elza-Eglite-01-0117
TranscriberBirute
CompletedYes
AcceptedYes
Created2024-02-27 13:29:48
Updated2024-02-27 13:48:00
Transcription (text)6.
Tā sieva ņem sev bērnu
Tā sieva ņem sev bērnu
Tā sieva ņem sev smuku bērnu zīzā,
Smuku bērnu zīzā-a, smuku bērn'.
7.
Tas bērns ņem sev ambu
Tas bērns ņem sev ambu,
Tas bērns ņem sev smuku ambu zīzā,
Smuku ambu zīzā-a, smuku amb'.
8.
Tā amba ņem sev kalpu
Tā amba ņem sev kalpu
Tā amba ņem sev smuku kalpu zīzā,
Smuku kalpu zīzā-a, smuku kalp'.
9.
Tas vīrs iet no sievas.
Tas vīrs iet no sievas.
Tas vīrs iet no smukas sievas zizā,
Smukas sievas zīzā-a, smukas siev'.
10.
Tā sieva iet no bērna
Tā sieva iet no bērna
Tā sieva iet no smuka bērna zīzā,
Smuka bērna zīzā-a, smuka bērn'.
11.
Tas bērns iet no ambas.
Tas bērns iet no ambas.
Tas bērns iet no smukas ambas zīzā,
Smuka kalpa zīzā-a, smuka amb'.
12.
Tā amba iet no kalpa
Tā amba iet no kalpa
Tā amba iet no smuka kalpa zīzā,
Smuka kalpa zīzā-a, smuka kalp'.
Paskaidr.: Rotaļas dalībnieki sastājas rinķī, bet viens puisis paņem krēslu un nosēžas rinķa vidū. Visi pārējie iet apkārt dziedādami: "Viens zemnieks brauc uz mežu u.t.t." Pie vārdiem: "Tam zemniekam sniedz roku", visi pēc kārtas no riņķa sniedz vidū sēdošam roku. Tālāk pie vārdiem: "Tam zemniekam plēš matus", iet visi un saņem "zemniekam" aiz matiem un pie tālākiem vārdiem: "Tad zemniekam pa ausi," sit plaukstās vidū sēdošam pie auss.
Pie dziesmas vārdiem: "Tas zemnieks ņem sev sievu," "zemnieks" uzlūdz no riņķa vienu meitu un sēdina sev klēpī. Tālāk "sieva" ņem sev "bērnu", "bērns" sev "ambu" un "amba" ņem sev "kalpu". Tie sasēžas cits citam klēpī.
Pie vārdiem: "Tas zemnieks iet no sievas," "zemnieks" atvadas no "sievas" un stājas riņķī. Tad aiziet "sieva" no " bērna". "Bērns" iet no "ambas" un "amba" no "kalpa". "Kalps" palicis viens pats nosēstas krēslā un uzņemas tagad "zemnieka" lomu. Rotaļa sākas atkal no gala.
Piezīme. Visas šīs rotaļas vēl tagad iet Jaungulbenes pag. dažādās "ballēs", ka: zaļumos, saviesīgos vakaros, dažādos godos, kulšanās un mēslu talkās.
Kā izņēmums būtu "Pēterīts ar Miķelīti" un "Viens zemnieks brauc uz mežu", kuras zaļumos un saviesīgos vakaros netiek ietas, bet totiesu godos un kulšanās tās ir parastas.
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Elza Eglīte in Madona
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs