File
0026-Elza-Eglite-01-0118
TranscriberBirute
CompletedYes
AcceptedYes
Created2024-02-27 15:48:17
Updated2024-03-05 00:42:09
Transcription (text)

602

XI Ādamam bij septiņi' dēli.

603

Ādamam bij septiņ' dēli, septiņ dēl'.
Ne tie ēda, ne tie dzēra,
Ne tie līgsmojās.
Visi dara tā.
Paskaidr. Viens no rotaļas dalībniekiem iet vidū, bet pārējie, rokās saķērušies, apkārt. Visi dzied: "Ādamam bij septiņ' dēli u.t.t.". Pie beidzamiem vārdiem: "Visi dara tā!" vidū esošais izdara kādas kustības, kuŗas tad visiem pārējiem ātri vajag atkārtot. Kuŗš paliek pēdējais, jeb ari nedara tā, kā vidū esošais rādījis, tam jāiet vidū, un rotaļa sākas atkal no jauna.
Piezīme. Pēs 40 g.v. Martas Eglīt stāstījuma šo rotaļu esot gājuši gadus 30-20 atpakaļ ļoti bieži dažādās ballēs un godos. Tagad to iet ļoti reti un nelielā sabiedrībā, t.i. Jaungulbenes pag. Mežagalā. (Par Mežagalu sauc to Jaungulbenes pag. stūri, kurš atrodas uz Lubānas un Dzelzavas pag. robežām)

604

XII Viens kungs pa vārtiem iejāja.
1.
Viens kungs pa vārtiem iejāja,
Kur ganu meita ganīja.
Fadri, fadrā, fad rallallā,
Kur ganu meita ganīja.

605

2.
Viņš noņem savu cepuri
Un dod tai meitai labudien
Fadri, fadrā, fad rallallā
Un dod tai meitai labudien.
3.
"Kungs uzliec savu cepuri,
Es esmu prasta ganumeit'.
Fadri, fadrā, fad rallallā
Es esmu prasta ganumeit'."
4.
- Kas tu par prastu ganumeit',
Ka vari zīdu, samtu nest.
Fadri, fadrā, fad rallallā,
Kad vari zīdu, samtu nest.
5.
"Kas kaiš tev, lepnais muižas kungs,
Ka mans tēvs to spēj aizmaksāt.
Fadri, fadrā, fad rallallā,
Ka mans tēvs to spēj aizmaksāt."
6.
- Ja tu tik rupji runāsi,
Tad tūdaļ galu dabūsi.
Fadri, fadrā, fad rallallā,
Tad tūdaļ galu dabūsi.
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Elza Eglīte in Madona
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs