File
0026-Elza-Eglite-02-0102
TranscriberBirute
CompletedYes
AcceptedYes
Created2024-03-13 15:36:24
Updated2024-03-13 15:46:15
Transcription (text)Ko palīdz manta, bagātīb',
Ka nevaid mīlestīb.

979

Ak Rīga, Rīga.
1.
Ak Rīga, Rīga, vecā Rīg',
Tu atstāj man' bez tēv' un māt'.
Tu atstāj man bez tēv' un māt
Un ar bez jauna bālēliņ.

980

2.
Kad Rīgā agri cēlamies,
Tad gulēt gājām Jelgavā,
Un, brāļi, redzam ķeizers brauc,
Lai karogus mēs paceļam.
3.
Lai karogus mēs paceļam
Un visi flintes izšaujam.
Un kad mēs viņu nošausim,
Kur viņa kaulus glabāsim.
4.
Tai liela ceļa maliņā
Un zaļas birzes galiņā.
Kas garām brauc lai apskatās -
Še guļ tas poļu dumpenieks.
Piezīme. Dziesmas uzrakstītas pēc A. Strausman dziedājuma. Tās viņa mācījusies savā bērnībā, t. i. gadus 50 atpakaļ Stāmerienes pag.

981

Es esmu vēlējusies.
1.
Es esmu vēlējusies
Vairs tevim nedzīvot.
Un cieši apņēmusies
Vairs tevi nemīlēt.
Jo manu mīlestību,
Tu biji apsmējis,
Un manu uzticību.
Tu maz bij' vērtējis.

982

Tad dārzā slepu raudot
Starp puķēm iemigu,
Dēļ mīlestības gaudot
It skumji sapņoju.
Ak tad tu biji nācis
It nemanot man klāt,
Ar skūpstīšanu sācis
Tu mani modināt.
3.
Ak tavas bučas lēja
Man jifti sirsniņā,
Nu apņemšanās vējā,
Sirds atkal vaimanā.
Jo tu nu man atstāji,
Tev neesmu nekas,
Un atkal mīlinājies
Pie citas meitiņas.
Pēc A. Strausman dziedājuma.
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Elza Eglīte in Madona
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs