File
0026-Elza-Eglite-02-0110
TranscriberBirute
CompletedYes
AcceptedYes
Created2024-03-16 16:06:04
Updated2024-03-16 16:19:16
Transcription (text)6.
Kaut , māmiņa, tu zinātu
Kāda dzīve tautiņās.:,:
7.
Rītā rutki, vakarā i,
Rudzu putra pusdienā:,:
8.
Piestā grūsta auzu maize
Ar nodaļu nodalīt':,:
9.
Vai vējiņis tev' aizpūta,
Vai ūdeņi aizvilņoj? :,:
Piezīme. Dziesmu mācījos gadus 15 atpakaļ no Ellas Auzas, dzīvojošas Jaungulb. pag.

1001

Mēs bijam mazas meitenes (rotaļa)
1.
Mēs bijam mazas meitenes
Un dziedādamas staigājām,
Tral-lā,tral-lā, tral- lal-lal-lā
Un dziedādamas staigājām.

1002

2.
Un dziedādamas staigājām
Un sevim kroņus darījām.
Tral-lā,tral-lā, tral- lal-lal-lā
Un sevim kroņus darījām.
3.
Uz vienas rokas kronītis,
Uz otras zelta gredzentiņš
Tral-lā,tral-lā, tral- lal-lal-lā
Uz otras zelta gredzentiņš.
4. Ja gribi dziedāt dziesmiņu,
Tad stājies manā vietiņā.
Tral-lā,tral-lā, tral- lal-lal-lā
Tad stājies manā vietiņā.
Piezīme. Šo rotaļu mācījos 10 gadus atpakaļ, ejot Jaungulbenes "Siltā" pamatskolā.

1003

Nu puiši danco (rotaļa)
1.
Nu puiši danco,
Nu ir lustes laiki,
Nu mēs varam priecāties.
Nu puiši danco,
Nu ir lustes laiki,
Nu mēs varam priecāties.

1004

2.
Nāc, puisīt, iekšā,
Meklē sevim draugu
Sniedz tai rociņ,
Kur' tav' ir :,:
3.
"Še mana rociņa,
Še es pats i esmu
Še mans
Zelta gredzentiņš :,:
Paskaidr. Rotaļas dalībnieki saķeras riņķī, bet daži no puišiem paliek ārpusē. Visi iet apkārt un dzied: "Nu puiši danco u.t.t " Bet puiši ārpus riņķa lec un sit plaukstās. Pie vārdiem: "Nāc, puisīt, iekšā", puiši ienāk riņķa vidū, un dzied tālāk vārdus: "Še mana rociņa u.t.t." sniedz
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Elza Eglīte in Madona
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs