File
0026-Elza-Eglite-02-0116
TranscriberBirute
CompletedYes
AcceptedYes
Created2024-03-19 15:28:57
Updated2024-03-19 15:39:40
Transcription (text)"Vai nu nāci, vai nenāci,
Es jau tevi ņemšu.":,:
Nu ir rokā, nu ir rokā,
Mana paša līgaviņ.:,:

Dzelžiem kalta Krievu zeme,
Morgiem Rīga izmorgot:,:
Caur krustiem i saule lēca,
Caur morgiem i norietēj:,:
Piezīme. Rotaļa uzrakstīta pēc Anetes Strausman dziedājuma. To esot gājuši Vecgulbenes pag. viņas jaunībā.

1030

Apseglots zirgs pie krodziņa.
1.
Apseglots zirgs pie krodziņa,
Stāv ilgi siets pie lendera.
Apseglots zirgs pie krodziņa,
Stāv ilgi siets pie lendera.

1031

2. Viņš saka, ārā stāvēdams:
"Nevienam lopam nav kā man.":,:
3.
"Tie odi kož un kniši dur,
Un pašam man vēl bads jācieš" :,:
4.
Pats staltais ārā iznākdams,
Viņš pātadziņu plīkšina :,:
5.
- Priekš tam tu dzimis, audzināts,
Kā badu ciest un sitienus! :,:

1032

Man māte vēl nav šūpojse.
1.
Man' māte vēl nav šūpojse,
Jau sauc par karavīr'.
Man' māte vēl nav šūpojse,
Jau sauc par karavīr'.

1033

2.
Kad es izaugu staltais zēns,
No kungiem izredzēts.:,:
3.
Pats kungs man zirgu segloja,
Liek jāt uz karalauk'.:,:
4.
Uz karalauk' es ieraugu,
Kur lieli dūmi kūp.:,:
5.
Ar dzelža plinti sašaudīts,
Ar zoben' sakapāts:,:
6.
Tad liek uz maziem vāģīšiem
Un ved uz lazaret':,:
7.
Trīs žandari, trīs dakteri
Ap manu gultu stāv. :,:
8.
Es lūdzos rakstīt grāmatu
Pie saviem vecākiem. :,:
9.
Lai nāk jel mani pavadīt
Līdz kapa maliņai.:,:
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Elza Eglīte in Madona
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs