File
Ak5-Valguma-dienasgramata-01-0013
TranscriberSantuco
CompletedYes
AcceptedYes
Created2019-02-20 17:08:54
Updated2019-02-20 17:34:05
Transcription (text)Pirmdiena, 10.marts
Krejotavā. Kurināju krāsni Pētera dzīvoklī. Nesu malku, metu mēslus, nesu ūdeni. Klausos radio, lasu, skatos televizoru. Atbrauca Ilona

Otrdiena, 11.marts
Paēdu un 9:40 gāju nodot trušādas Rbļ. 5,50. Tad tālāk pie Vambolas Merī ar Družbas ķēdi, dabūju savu izasināto ķēdi. 1 1/2 stundu gaidīju dampī kad veikalu taisīs vaļā. Nopirku maizi. Nesu ūdeni, malku. Metu mēslus. Skatījāmies televizoru.

Trešdiena, 12.marts
Uzcēlos 8:20. 9:05 uz krejotavu. Kurināju krāsni līdz 12:15. Mājās iekūru plīti, mizoju kratupeļus, vārīju tos un truša gaļu. Nesu ūdeni, malku, metu mēslus. Kūru krāsni. Klausos radio.

Ceturtdiena, 13.marts
Trakas iesnas. Ir ziņa ierasties milicijā 8.kab. pie kapt. Baraņenko. Tīrīju trušu būrus, salauzu lāpstu, sataisīju. Uz veikalu pēc maizes. Avīzes atnesu. Tīrīju būrus, metu mēslus, nesu malku, ūdeni, kurināju krāsni. Lasu "Karogu" Nr. 3

Piektdiena, 14.marts
Krejotavā. 10:20 braucu uz Alūksni, miliciju 8.kab. kapt. Baraņenko prasīja par Pētera istabas biedriem Vaiņodē. Nopirku filmas attīstītāju papīrus. Nesu malku, ūdeni, kūru krāsni. Lasīju "Karogu". Ilona atbraukusi ar savām mantām pie mums dzīvot.

Sestdiena, 15.marts
Uzmodos 7:20. Mamma gāja govi slaukt pus 9. Es biju iekūris plīti. Mamma sauca, lai ejot uz kūti: telei piedies telēns - telīte. Nesu ūdeni, kūru krāsni. Lasu "Karogu". Skatos televizoru ar 1 aci, klausos arī radio. Ilona spēlē skaņu plates uz atsevišķā atskaņotāja. Šodien atkal saule: no rīta -14oC, dienā +1o C

Svētdiena, 16.marts
Krejotavā. Kurināju krāsni Pētera dzīvoklī. Mājās metu mēslus. Atbrauca Valdis Ozoliņš, spēlējām līdz 16iem. Nesu ūdeni, malku. Kurināju krāsni. Ilona bija aizbraukusi uz Alsviķiem pie brāļa. Klausījos radio, skatījos futbolu pa televiz. Ap 11iem atbrauca Pēteris, nodzīvoja līdz 2 rītā. Dienā nesu saknes un kartupeļus no pagraba.

Transcribe text
RepositoryAutobiography Collection
CollectionDiaries of Kārlis Valgums
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs