0497-Anonims-01-0002
TranscriberKirmis
CompletedYes
AcceptedYes
Created2021-07-20 10:12:00
Updated2021-07-20 10:17:18
Transcription (text)

[497]

I
Pavasaris

1

Līki kārkli Daugavā,
Kas tos līkus salocīja?
Lieli viļņi salocīja,
Lieli ledus gabaliņi.

2

Krūmi, krūmi, meži, meži,
Manu balsi atdodiet!
Nu nāk jauna vasariņa,
Nu balsiņis vajadzēs.

3

Dziedat nu, strazda bērni,
Vēl nedzied lakstīgala;
Lakstīgala nedziedāja
Sējas laika gaidīdama.

4

Lakstīgala malējiņa
Piecel manu arajiņu!
Jauns bij mans arājiņš,
Sējas laika nezināja.

5

Sīki putni kāzas dzēra
Sīkajos kārkliņos:
Aicināja citus putnus
Še bij saldi pumpuriņi.

6

Rubenītis bungas sita
Zaļa bērza virsotnē,
Sīkus putnus traucēdams
Lai neēda pumpuriņus.


Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionFolklore collected by anonymous person
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.