File
0059-Valija-Zakevice-01-0002
TranscriberKirmis
CompletedYes
AcceptedYes
Created2021-11-08 08:14:45
Updated2021-11-08 08:35:56
Transcription (text)

2

7.
Vai, manu gosniņ, baltgalvit,
Ragi vien noklabēja
Vedējiņu vēderā.
8.
Panāksnieka meitiņām
Pīle brēca vēderā;
Kur pagrieza deguntiņu
Tur paknāba caurumiņu.
9.
Zema tautu istabiņa
Kā tā žurku lamatiņa;
Nevarēja stāvu lēkt
Ne rociņas cilināt.
10.
Zemas tautu klētes durvis,
Zarots māsas vainadziņš,
Zaru lauza ieiedama
Piezarīti iziedama.
11.
Ēdat, sprāgstat jūs bada ļaudis
Neba man tikvien kā jums priekšā;
Cita maize klētī, cita kambarī,
Vēl cita druvā zaļot zaļo.
12.
Ēd, ēd, Anniņa,
Skaties griestos.
Tur bij griestos
Trejāda maltīte;
Cepta sēne, puskaķīte,
Piedarīta mušu desa.

[59]

3

13.
Ko tie tēva cāļi lasa
Pa plāniņu tekādami;
Vedējiņa tēviņam
Utu kule pabirusi.
14.
Tieva, gaŗa mūs` māsiņa
Zema resna mičotāja;
Ceļat krēslus, veļat baļļas
Lai pakāpa mičotāja.
15.
Eit projam, sveši ļaudis,
Negaidāt kruķējam;
Mums nevaida egļu meži
Kur mēs kruķus dabūsim.
16.
Raud meita vedama,
Raud nevedama;
Kuŗa raud vedama, tā raud mātes,
Kuŗa nevedama, ta raud vīra.
17.
Nedomāji tu, Anniņa
Saldābola dabujusi;
Kad dzīvosi, tad atrasi
Apinīša rūgtumiņu.
18
Tu, Anniņa nezināji
Ko Jānīts tev domāja;
Viņš domāja silkšus šūt
Un ar tevi mēslus vest.
19.
Neba tie, Anniņa,
Tavi lupatiņi;
Grobiņas žīdiņu
Satapināti.
20.
Mičo drīz, mičo drīz,
Kas tu tāda mičotāja;
Ja tu drīzi nemičosi
Dabūs duncku mugurā.
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of V. Zaķevice in Liepāja
Keywords
Items#LFK 59, 7
#LFK 59, 8
#LFK 59, 9
#LFK 59, 10
#LFK 59, 11
#LFK 59, 12
#LFK 59, 13
#LFK 59, 14
#LFK 59, 15
#LFK 59, 16
#LFK 59, 17
#LFK 59, 18
#LFK 59, 19
#LFK 59, 20

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs