File
1244-Alsungas-6kl-pamatskola-03-0130
TranscriberDace Nasteviča
CompletedYes
AcceptedNo
Created2022-06-23 10:21:22
Updated2022-06-23 10:35:30
Transcription (text)

4587

29. Apdziest mana uguntiņa
Nomirst mana māmuliņa
Ciemā teku uguntiņu
Kur tecēšu māmuliņu.

4588

30. Iededziņu garu skalu
Sēdu ilgi istabā
Gaidu savu arājiņu
No kungiem pārnākam

4589

31. Tautiešam apsolīju
Raibus cimdus vakarā
Nav saulīte nogājusi
Jau tautietis pec cimdiem

4590

32. Ļaudis bija ļaudim rada
Es nabaga kokam rada
Oši kļavi ozoliņi
Tie bij mani bāleliņi

4591

33. Maza maza meitenīte
Tek pa ceļu dziedādama
Koši balta vilainīte
Sarkans rožu vainadziņš

4592

34. Dziesmu dēļ labi ļaudis
Ienaidiņu neceļiet
Dziedu dziesmu kāda bija
Ne tā manis sacerēta

4593

35. Gosniņ mana raibaliņa
Ziedainam kājiņam
Pati kāpa kalniņā
Ziedi bira lejiņā

4594

36. Sēdu tēva krēsliņā
liku tēvu cepurīti
Liela tēva cepurīte
Trukst man tēva padomiņ

4595

37. Lec saulīte ielegdama
Aust gaismiņa ieausdama
Tikpat mani svešā māte
Ir tumsā stŗādināja

4596

38. Kādi ziedi vasarā
Tādi manā vaiņagā
Zirņu ziedi, pupu ziedi
Sarkanais aboliņš.

4597

39. Kur tie dzima lieli vīri
Kur bērie kumeliņi
Pirtī dzima lieli vīri
Stalī bērie kumeliņi

4598

40. Nedod Dievs vītolam
Baltu ziedu noziedēt
Nedod Dievs dzērājam
Noņemt manu vaiņadziņu

4599

41. Nedod Dievs man bēdiņu
Es nemāku bēdāties
Dod Dieviņi vistai bēdu
Tā mācēja bēdāties

4600

42. Ai tu manu vecu tēvu
Manas maizes arājiņ
Kā balodis nopūtās
Garas vagas galiņā

4601

43. Aust gaismiņa lec saulīte
Tas pirmais gaišumiņš
Labu rītu Dievs palīdz
Tā pirmā valodiņa

4602

44. Aiziet saule vakarā
Nomirst mana māmuliņ
Saulīt balta gan uzlēca
Māmulīte neatnāca

4602

45. Asariņu upe tek
Kas to pilnu pieraudāja
Bārenīši pieraudāja
Gar kapiem staigādami

4604

46. It saulīte zemumā
It māmiņa vecumā
Vel es teku tecēdama
Pie māmiņas padomiņ

4605

47. Kūr puisīti tu būt nēmis
Savu gudru padomiņu
Ja nebūtu māmuliņa
Tevi gudri audzējusi

4606

48. Neteic mani māmulīte
Pa ciemiem staigādam
Mana paša kājas, rokas
Izteik manu tikumiņ
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Alsunga 6-year Primary School
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs