File
0862-Liepajas-pedagogiskais-muzejs-01-0003
TranscriberLigaB
CompletedYes
AcceptedYes
Created2023-08-22 22:07:07
Updated2023-08-22 22:28:33
Transcription (text)Es gaidij savu mīļāko
No reizošanas pārnākam.
Cik jauks, cik jauks
Šis zaļais lauks,
Cik jauka mūsu mīlība.
Kaut visa zeme papīrs būt,
Un visa jūra tintīte,
Un katrai zvaigznei pieci pirkst,
Kas var šo mīlīb uzrakstīt.
/A.E./

9

Viņpus upes būdiņā
Meitiņ sēd pie ratiņa,
Māte meitu skubina
Vērpi, vērpi meitiņa.
Smalkais lina audumiņš
Būs tavs pūra krājumiņš,
Meitiņai vērpjot asras birst,
Mīļākais tai karā mirst.
Smalkais lina audumiņš
Būs mans līķa paladziņš,
Būdiņā viss tumšs un klus,
Meiten sen jau kapā dus.
/A.M./

10

Zinu, zinu bet neteikšu
Kur aug mana līgaviņa,
Viņā glāžu muižiņā
Tur aug mana līgaviņa.
Ņēmu savas vieglās kājas
Kavēj savu saldu miegu,
Jāju viņu apraudzīt.
Mīļākā sēž pie loga
Raksta mazu grāmatiņu.
To vēl labi nezināju
Ko ielika bokštābos.
Vai tas bija mans vārdiņš
Vai arī kāda cita tēvadēla.
/A.M./

11

Smuks puišelis Brikšu Jānis
Jāj uz Krupju muižu,
Vai tu jājis, vai nejājis
Tur jau nieki būs.
Viena pati veca freilene,
Otra jauna meita.
Smuka meitiņ, daiļa meitiņ,
Iznes zirgam dzērt.
Rīta rasa, auksta rasa
Sals man plikas kājas.
Kaut zinātu būtu mana
Liktu kurpes šūt.
Šui puišeli pats priekš sevis,
Man šūs tēvs un māte.
/A.M./

12

Tec sēdies Anniņ laiviņā
Brauc pār par Daugavu,
Tā māte mīļi skubina
Un pasniedz lakatu.
Še ciemmaize priekš krustmātes,
Un rausis krustēvam,
Sirds, daudz labas dienas visiem,
Brauc laivā palēnām.
Ak, nerūpējies māmiņa
Vai pirmo reizi braucu,
Es sārgāšos no ātrienes
Kur mājo slīkoņi.
Ar rūpēm māte skatījās
Kad Anna laiviņā,
Pār viļniem viegli šūpojās
Un pāri pārbrauca.
Kāds medinieka apģērbā
Uz viņpus krasta stāv,
Siev' atšķiršanos redzēja
Un slepen pasmējās.
Viņš nostājās uz celiņa
Kur Anna pienāca,
Tai laimes vārdus priekšā liek
Uz ļaunu vilina.
Kungs, laižat garām, man jāiet
Pie vecas krustmātes,
Lai laimes [ļaunas] mēles nesāk smiet,
Kā kopā es un jūs.
Ak debešķīgā skaistule
Es jūs sen mīlēju,
Kaut nāktu visa pasaule
Es jūs neatstāšu.
Kungs neapsmejiet meitiņu,
Kas nav vis bagāta,
Bet kurai gots [gods] un tiklība
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Liepāja Museum of Pedagogy
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs