File
2030-Mara-Viksna-01-0078
TranscriberMagdalina
CompletedYes
AcceptedYes
Created2024-05-11 19:15:30
Updated2024-05-13 19:42:49
Transcription (text)12
Upe tek dimdēdama,
Daugaviņa skanēdama;
Upe kārklu pieaugusi,
Daugaviņa ozoliņu. 31023

Zem ozola nestāv'wju,
Zem ozola liela rasa;
Zem liepiņas pastāvēju
Kā zem mātes villainītes. 30648

Lauz, māsiņa, ko lauzdama,
Nelauz bērza galotnīti;
Bērziņam daudz zariņu,
Visi raud galotnītes. 2771

Miglas māte dambi dara
Līdz ozola galiņam:
Līgojiesi, ozoliņi,
Lai netapa galiņā. 2864

Kalnā zied ābelīte
Ar sudraba ziediņiem;
Sudrabiņa ziedi zied,
Būs sārkani āboliņi. 30625

Lieta bija liepiņā,
Lieta liepas zariņā:
No liepiņas kokles šķēlu,
No zariņa stabulītes. 30639

Grib siliņis tā ziedēt,
Kā zied manas villainītes.
Kur silam tādi ziedi,
Kur sarkani dzīpariņi? 5640

Ko tu raudi, kadiķīti,
Zem eglītes stāvēdams?
Kā man gauži neraudāt -
Egle sauli noņēmusi. 51956

Dii sili cauri gāju,
Trešo sila gabaliņu;
Pilni mani zābaciņi
Sila ziedu piebiruši. 30661

Ak tu tavu brīnumiņu,
Ko redzēju siliņā!
Es redzēju ;acim ragus,
Zaķim zaļu cepurīti. 51856


Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Māra Vīksna
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs