File
2030-Mara-Viksna-01-0079
TranscriberMagdalina
CompletedYes
AcceptedYes
Created2024-05-13 07:34:42
Updated2024-05-15 16:30:05
Transcription (text)13
Sudrabiņa lietiņš lija
Ziemassvētku vakarā,
Visi sīki žagariņi
Sudrabiņu vizināja. 33305

Uguntiņas dzirkstelīte
Saujiņā glabājam:
Kad palaidu vējiņā,
Dažu labu raudināja. 2869

Adatiņa maza sieva,
Liela darba darīitāja;
Uguntiņa dzirkstelīte
Liela meža tērētāja. 7149

Steidz, bļiņi, miežus sēti,
Steidz ābolu rotināt:
Agri dzied lakstīgala,
Nebūs gara vasariņa. 28159-1

Garām gāju linu druvu,
I vaiņaga nepacēlu,
Liniņš mani nolamāja:
Miegulīte, snaudulīte. 28343

Rudzīts meta zelta vilni
Lielajā tīrumā;
Arājs prieka nevarēja,
Maliņā stāvēdams. 28112

Prieki bija arājam,
Prieks arāja līgavai,
Redzēj savu rudzu lauku
Zelta miglu miglojam. 28102

Linu lauks noziedēja
Zilajiem ziediņiem;
Pati prieku nevareju,
Maliņā stāvēdama. 50154

Garām gāju linu druvu,
Cepur nesu rociņā;
Tur būs mani brūni svārki,
Sievai samta cepurīte. 28344

Saule brida rudzu lauku
Pelēkiem lindrakiem.
Pacel, saule, lindraciņus,
Lai ziediņi nenobira! 32532-2
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Māra Vīksna
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs