File
2030-Mara-Viksna-01-0080
TranscriberMagdalina
CompletedYes
AcceptedYes
Created2024-05-15 16:08:39
Updated2024-05-15 16:21:36
Transcription (text)14
Garām gāju sila malu,
Āboliņu dēstīdama;
Es domāju sila zemi
Par ārisku padarīt. 27993

Sarkanais āboliņis
Trejus svārkus šūdināja:
Vieni zili, otri zaļi,
Trešie tādi iesarkani. 50393

Piekusuši arājiņi,
I sieniņa pļāvējiņi;
Kā vējiņš nepiekusa,
Visus mežus locīdams? 28090

Apinītis , gudris vīrs,
Kokā kāpa olu dēt,
Kokā kāpa olu dēt,
Kubulā izperēja;
Pa istabu izvadāja
Ar paegles kanniņām. 19543

Ruden zied viršu kalni,
Pavasari dāboliņa;
Ruden māte sagšas auda,
Pavasari villainītes. 7456

Apinītis gudris vīrs,
Kalnā kāpa skatīties,
Kalnā kāpa skatīties,
Vai miezītis krūmu ņēma. 19541

Apinītis grozgalvītis
Kokā kāpa olu dēt.
Kokā kāpa olu dēt.
Kubulā izperēja,
Istabā izvadīja
Ar dziesmām, valodām. 765

Kaite man siliņā,
Kaite sila maliņā:
Silā mani odi ēda,
Spāres sila maliņā. 30668

Sarkanais āboliņš
Nekam lietas nederēja:
Ne meitiņas kroņus pina,
Ne bitites ziedu ņēma. 28711

Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Māra Vīksna
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs