File
2030-Mara-Viksna-01-0081
TranscriberMagdalina
CompletedYes
AcceptedYes
Created2024-05-17 18:35:05
Updated2024-05-19 15:55:24
Transcription (text)15
Tiesa tiesa, ne meliņi
Vecu ļaužu valodiņa:
Zirnīts auga kāsītī,
Kaņepīte cekulā, 32525

Apinītis tā sacīja,
Gar skaistīti tecēdams:
Meitām diet, meitām lēkt,
Puišiem rāpus vazāties. 19549

Koši, koši, jauki jauki,
Kad Dievs deva vasariņu:
Ikkatrai puķītei
Sava smarža paožama. 28645

Es gulēju dienasvidu
Savā rožu dārziņā.
Kliņģerīšu vietu taisu,
Rožu klāju paladziņu,
Rūtenīti, samtenīti,
Tās paliku pagalvī;
Magonītes plata lapa,
Tā bij manis apsedzinis. 6443

Ziedi, ziedi, āra pļava,
Dzelteniemi ziediņiem!
Ziedēs tavi pļāvējiņi
Dzelteniemi matiņiem. 50419

Kādi ziedi pupiņai?
Raibi ziedi pupiņai.
Tie nebija pupu ziedi,
Tie bij Dieva pakariņi. 32518

Ziedi, ziedi, āra pļava,
Pušķojiesi brāļu māsa!
Ziediem pļavas neredzēja,
Aiz pušķiemi brāļu māsas. 44814

Balta puķe, zaļa niedre
Virs ūdeņa līgojās,
Ne tā grima dibinā,
Ne sit viļņi maliņā. 6436

Ai Deva zemīte,
Tav jaukumiņu:
Zied pupas, zied zirņi
Pelēkis ziedis. 54408
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Māra Vīksna
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs