File
2084-Arita-Liepina-01-0004
TranscriberKirmis
CompletedYes
AcceptedYes
Created2024-06-11 13:28:49
Updated2024-06-11 14:38:44
Transcription (text)

[2084]

5

Kā žīds Mendelis, sisdams šķūnim jumtu, Zanderu saimniekam, to nodedzinājis - Mendeļa stāstījumā
Es sēde uz jumte un klopt. Mīlīge saulīte spīd pie debesem un lēns dienvidu vējiņš nāk no vakar e pusem. Es klopt un klopt. Uz vienreiz man pietrūkst viene kvadrāt ase škindele, un es sauc: "Jankele troch mich škindeles!" Bet Jankele ķērc: "Tate, es brent!" Es domāje, kas iekš gaiše laike dienē var degt, es klopt un klopt. Te es paskate uz lej, un ko es redz? Visa paspārne ekš vieniem liesmem. Aj, vai man būs sadegt gaiše diene uz škuine jumte, es šlūc grāde de trep, a trep jau ir beigt. Es lec ekšēm ekš tem peklem un kā jūs redz, esme sveike un vesele.
Apakše stāv Zandere pape. Es eju viņam klāt un sake: "ZAndere pape, Zandere pape, kas jums par liele š āde. Bet Zandere pape sit man uz plece un smej: "Mendele, tu pēc nedele sitise man jaunem škuinem atkal jumte". Oi, un kāpēc lai vinš nesmej. Vinš sūte piene 10 kan pa dien un ieņem 3 taukšķe pa mēness. Škune gan bij vise mašīne, bet vai dzelze deg? Plaumašine apsvile tik spārne.
Klausītāja saka: "Mendel, Mendel, tu esi uz jumta smēķējis, un tu to šķūni nodedzināji".
Vai tu ir dulle bābe, vai tinte sadzērusi. Man bij klāte viene sērkocine bez zēvelem, bet mane forte (sports) gulēje istabā uz bēglem.
Iesniegusi Erna Raita 15.08.1989
*****

6

Smukās dzīvojusi ļoti smuka meita, kalpone Līziņa. Viņa bijusi ļoti čakla un strādīga. Smagus darbus strādājot, bieži slimojusi ar pārstaipīšanos, ar tā saucamo vidus vainu. Skabargās dzīvojis brašs puisis Jānis, kuram Līziņa ļoti patikusi, un viņš gribējis viņu precēt, bet biežā slimošana viņu baidījusi, un viņš nolēmis Līziņu pārbaudīt un izzināt, kas par slimību.
Tā kā tanīs laikos pa lauku mājām staigāja nabagi, Jānis pārģērbies par nabagu un vēlā vakarā iegājis Smukās lūgt dāvanas un prasīt naktsmājas. Tā kā no veca nabaga nav ko kaunēties, Līziņa vaidējusi un vecajam nabagam stāstījusi savas kaites. Nabags teicis, ka viņš vidus vainu prot izbraucīt, tikai jāiekurina pirts, kas tūlīt arī ticis izdarīts. Līziņa gan aiz kauna raudājusi, kad vajadzējis kailai gulties uz lāvu. Saprotams, ka Jānis turējies varonīgi un ar savām stiprajām rokām, liekas, arī ko veicis, jo Līziņa no rīta jutusies daudz labāk. Kā pateicību viņa no rīta
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Arita Liepiņa
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs