File
0001-Baunu-Milites-pamatskola-1-0049
TranscriberInesee
CompletedYes
AcceptedYes
Created2019-10-10 13:13:50
Updated2015-05-11 19:03:57
Transcription (text)Emīlis Liepiņš 12. g. vecs Mīlītes I pakāpes pamatskolas III kl. skolēns Dzīves vieta Vilzēnu Jaunkaibē. Caur Aloju.

48, 87

Albuma panti.
No košām puķu lejām tā skaistā meitene
Kas tad caur puķēm smējās tā tagad bārene

48, 88

Vij rozes ap galvu lai valda tad prieks
Viss iznīkst viss pazūd viss dzīvē ir nieks

48, 89

Rozes zied mūros mīlestība krūmos
Mēness spīd pie pirts nac pie manas sirds.

48, 90

Tev vēlu cikkārt laimē sēdi un proti glabāt arī to.

48, 91

Kad tu redzi skaistu skuķi bēdz no viņa tāļumā
Labāk galvu liec uz bluķi nekā dodies laulībā.

48, 92 

Dzērāju dziesmas.
Brīvības stari, kā mūžība stīgo
Uzdziedi mīļā, lai valda tad prieks

48, 93

Pie tevis tvīkst mans prāts, pēc tevis tvīkst mans prāts
Mans brālīts šņabutiņš mans brālīts šņabutiņš
Un krodzinieks un krodzinieks tas lielais razbainieks
Tam lasās rubuļi kas valda pasauli
Kas valda, valda, valda, valda visu pasauli.

48, 94

Tā dziedāja straupes kača ceļa malā ecēdam
Lai aug miežiem tādas vārpas kā arāju pi -------s

48, 95

Kur divi mīļi runājās tur žīds aiz durvīm klausijās

48, 96

Krāsns skurstenis un elle kā gan tie rīmejas. Tai krāsnij ir daudz pelnu un skursteņ skrāpji melni bet ellē dzīvo velni ja, ja, ja, ja, un tā tie rīmējās.
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Bauņi Mīlītes Primary School
Keywords
Items#LFK 1, 48, 87
#LFK 1, 48, 88
#LFK 1, 48, 89
#LFK 1, 48, 90
#LFK 1, 48, 91
#LFK 1, 48, 92
#LFK 1, 48, 93
#LFK 1, 48, 94
#LFK 1, 48, 95
#LFK 1, 48, 96

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs