1968-ekspedicija-Auce-Dobele-13-0024
TranscriberGuntaN
CompletedYes
AcceptedNo
Created2017-02-21 10:24:14
Updated2017-02-21 10:51:21
Transcription (text)-40-
Galda vienā un otrā pusē diagonāli salikti krēsli. Tie domāti krustāmiem bērniem un viņu krusttēviem un krustmātēm.
Visiem līdzīgi ziedi, dāvanas. Aizmugurē augšā, tā kā baznīcā, vieta dziedātājiem un orķestrim. Tur nu ir novietojies kolhoza "Gaisma" pūtēju orķestris.
Orķestrim atskanot, ienāk bērni un kūmas. Nosēžas savās vietās. Bērnības svētku komisija atklāj svētkus ar runām. Orķestris spēlē: "Lai vienmēr būtu saule". (Orķerstris spēlē ļoti slikti: Mans blakus sēdētājs par viņiem saka: "Tie ir misiņa grauzēji").
Pēc visām runām, katrs bērns tiek izsaukts vārdā un tiek izsaukti abi kūmas. Kūmas īpašā grāmatā paraksta solījumu un apņemšanos rūpēties par savu krustbērna garīgo audzināšanu un vajadzības gadījumā atbalstīt arī materiāli. Bērnam iedod mazu īpašu grāmatiņu - apliecību, kurai virsū uzrakstīts "Tavs vārds". Grāmatiņai 1. lpp. Z. Purva vārdi:
"Ir cilvēks piedzimis
Un skaidrām acīm smaida,
Jo gaiša bērnība un dzīve gaida.
Ceļš sāciem saules pilns,
Un vārds, ko šodien dodam,
Lai mūžu dzīvojot, tiek minēts godam."
-41-
Skolas direktors novēl augt: lielam, stipram, gudram, darbīgam.
Katram bērnam, saņemot grāmatiņu "Tavs vārds", orķestris nospēlē īpašu dziesmiņu vai kādu īpašu melodiju, piem.:
Jūriņ prasa smalku tīklu.
Cekulaina zīle dzied.
Āvu, āvu baltas kājas.
Seši mazi bundzenieki
Maršus
Beigās nospēlē Šuberta "Šūpuļa dziesmu".
Pēc vārdu saņemšanas, priekšnesumi:
Otrās klases bērni dzied:
"Silta jauka istabiņa".
"Bērziņ tavu kuplumiņu".
"Maza maza meitenīte".
"Es negāju noskumusi".
"Katram savs darbs".
"Runcis un bezdelīga".
"Div gailīši" (Lietuvju t. dz.)
Dejo:
"Meiteņu deja"
"Sudmaliņas"
"Labā, kreisā" (Igauņu t. deja).
(Dejas pavada klavietes).
Deklamācijas:
"Negadījums"
"Brālītis"
"Jautājms (Osmaņa)
Pēc tam paziņo, ka Vāda došanas svētki beigušies. Dalībnieki izklīst. Fotografējas.
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
Collection18th scientific expedition in Auce and Dobele district
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.