Stendera biedrība

OrganisationStendera biedrība
Additional information

Stendera biedrība dibināta 2017. gada 20. jūlijā. Tā apvieno domubiedrus, kas vēlas popularizēt apgaismības laikmeta izcilā teologa un literāta Gotharda Frīdriha Stendera intelektuālo mantojumu un izveidot Sēlijas kultūrvēsturiskā novada garīgo centru senās Sunākstes mācītājmuižas vietā.

Biedrības galvenie mērķi:
• Izglītot sabiedrību, īpaši jauniešus, par G. F. Stendera daudzpusīgo personību vēsturiskā un vispārcilvēcisko vērtību kontekstā, izveidojot ciešu saikni ar mācību iestādēm, organizējot neformālus izglītojošus pasākumus, rosinot diskusijas par pašizaugsmes nozīmību u. tml. tēmām, vienlīdz būtiskām gan 18. g. s., gan tagad;
• Saglabāt Stenderu dzimtas, Sunākstes baznīcas un mācītājmuižas tēlu kā kultūrvēsturisku unikalitāti un izcelt tās nozīmību, izmantojot mūsdienīgus paņēmienus un radošus izteiksmes līdzekļus;
• Veicināt Sunākstes ev. lut. baznīcas, senās mācītājmuižas un tās apkārtnes telpisko attīstību.

Ir iecerēta sadarbība ar Sunākstes ev. lut. baznīcas draudzi un Viesītes, Jaunjelgavas un Ilūkstes novadu pašvaldībām, izglītības un zinātnes iestādēm, uzņēmējiem, radošām personībām, entuziastiem.

Biedrības valde:
• Valdis Pīrāgs, biedrības valdes priekšsēdētājs, LU profesors, P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Internās medicīnas klīniks vadītājs,
• Artis Ērglis, Biedrības izpildirektors, grāmatu apgāda “Zelta grauds” galvenais redaktors
• Andris Vilks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors,
• Jānis Dimitrijevs, ilggadējs Viesītes novada pašvaldības vadītājs, Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētājs, Sunākstes ev. lut. baznīcas draudzes loceklis,
• Pēteris Stradiņš, RSU asoc. profesors, P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Sirds ķirurģijas centra vadītājs

Stendera biedrības dibināšanās sanāksmē 2017. gada 20. jūlijā piedalījās Andris Vilks, Jānis Stradiņš, Valdis Pīrāgs, Jānis Dimitrijevs, Ainārs Dimants, Artis Ērglis, Aija Stradiņa, Edgars Sims, Laura Dimitrijeva, Andris Jumtiņš, Ilma Svilāne, Rauls Vēliņš, Valdis Tilgalis, Pēteris Stradiņš.

https://www.facebook.com/stenderabiedriba/photos/stendera-biedr%C4%ABba-dibin%C4%81ta-2017-gada-20-j%C5%ABlij%C4%81-t%C4%81-apvieno-domubiedrus-kas-v%C4%93las-/862850993882442/

Other titles
RepositoriesLatvijas literatūra

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Antonijas iela 1, Rīga
(Antonijas iela 1, Rīga, LV-1010)
01.07.2017LocationBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.