Boriss Infantjevs

Name
Boriss Infantjevs
Connections
Summary
Boriss Infantjevs - folklorists, literatūras pētnieks, pedagogs un kultūras vēsturnieks, filoloģijas zinātņu kandidāts (1956), habilitētais pedagoģijas doktors (1992).
Personal information
Boriss Infantjevs dzimis mērnieka ģimenē, tēvs bijis Krievijas, pēc tam Latvijas armijas virsnieks, Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībnieks. 1934. gadā beidzis O. Beateres ģimnāzijas pamatskolas klases, 1940. gadā beidzis Rīgas 1. valsts ģimnāziju. 1946. gadā beidzis Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes slāvu - krievu valodas nodaļu. No 1946. līdz 1952. gadam strādājis Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Folkloras institūta Latviešu un krievu folkloras sakaru pētīšanas sektorā.
Strādā līguma darbus (1952-1953), bijis skolotājs un Tautas izglītības nodaļas inspektors Jūrmalā (1954-1955), LPSR Izglītības ministrijas Pedagoģijas zinātniskā pētniecības institūta zinātniskais līdzstrādnieks (1955-1974), sektora vadītājs (1974-1990). No 1991. līdz 1993. gadam Izglītības attīstības institūta galvenais speciālists, Baltijas institūta profesors (no 1997. gada). Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (2001), Lielās folkloras balvas laureāts (2001).
Zinātniskajai darbībai vairāki virzieni: pedagoģija un tās vēsture, folkloristika un tās vēsture, mitoloģija. Publikācijām raksturīgs vērienīgs kultūrvēsturisks skatījums uz parādībām un personībām. Plašākais zinātniskais devums ir Latvijas pedagoģijas vēsturē un metodikā, pētījis latviešu un krievu folkloras un mitoloģijas paralēles, latviešu un krievu folkloristu sakarus, krievu rakstnieku sakarus ar Latviju. Sarakstījis monogrāfijas par krievu valodas un literatūras mācīšanas vēsturi Latvijā. Daudzu krievu valodas un literatūras mācību grāmatu, metodiska rakstura grāmatu autors, "Krievu - latviešu vārdnīcas" (1-2, 1959) līdzautors. Pētījis krievu un latviešu folkloras paralēles, krievu un latviešu folkloristu sakarus, ievērojamu folkloristu dzīvi un darbību.

Pirmā publikācija - raksts "Materiāli par latviešu zinātniekiem Ļeņingradas arhīvos" LPSR ZA žurnāls "Vēstis" 1948. gads (2. nr.)
"Puškina "Pasaka par zvejnieku un zivtiņu" latviešu folklorā" (LPSR ZA Folkloras institūta "Raksti", 1950),
"Materiāli latviešu kultūras vēsturei Maskavas un Viļņas arhīvos" (LPSR ZA "Vēstis", 1960, 2),
"Latviešu tautasdziesmas un krievu sabiedrība" (turpat, 1984, 3),
"Friča Brīvzemnieka folkloristiskā darbība" (turpat, 1986, 10),
"Krišjānis Barons un krievu zinātne" (krājums "Tautasdziesma un mūsdienu kultūra", 1, 1984).
Literatūra: Francmane H. Zinātnieka labestība // Skolotāju Av., 1981, 23.XII.
Birth time/place14.09.1921
Rēzekne
Rēzekne
Residence
Rīga
Rīga
EducationUnknown – 1940
Riga State Gymnasium No.1
Raiņa bulvāris 8, Rīga
Raiņa bulvāris 8, Rīga, Latvija, LV-1050

Unknown – 1946
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)

beidz Filoloģijas fakultātes Slāvu-krievu valodas nodaļu

Working place
The Archives of Latvian Folklore
Rīga
Rīga
Place/time of death18.03.2009
Rewards
2001
The Order of Three Stars
IV šķira
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar Ordeņa domes 2001. gada 10. oktobra lēmumu.

Map legend

Showing 1-4 of 4 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rēzekne
(Rēzekne)
14.09.1921Birth time/placeCity
2Rīga
(Rīga)
(Not set)ResidenceCity
3Raiņa bulvāris 8, Rīga
(Raiņa bulvāris 8, Rīga, Latvija, LV-1050)
- 1940EducationBuilding, house
4Rīga
(Rīga)
(Not set)Working placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.