Guntis Pakalns

Name
Guntis Pakalns
Connections
Summary
Guntis Pakalns (dzim. 1959) – folkloras pētnieks, filoloģijas doktors. Dzimis Talsos, kur ieguvis pamatizglītību, studējis Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē. Kopš 1983. gada strādā Latviešu folkloras krātuvē. Pētnieciskās intereses saistās ar Anša Lerha-Puškaiša personības un folkloras vākuma pētniecību, pasaku un teiku pētniecību. Stāstnieku kustības aizsācējs Latvijā. Uztur stāstnieku kustību, piedalās ar priekšlasījumiem, rosina skolēnus rakstīt spoku stāstus, sadarbojas ar Džūkstes pasaku muzeju.
Personal information
Ansa Lerha-Puškaiša māsas Anlīzes mazmazdēls.
Interviju ar Gunti Pakalnu Talsu televīzijā 2014. gada 29. novembrī klausīties:
http://www.talsutv.lv/video_type/guntis-pakalns/
Quotations

1978. gadā ar Gunta Pakalna literārajiem darbiem iepazinies arī literatūrzinātnieks Ilgonis Bērsons:

"Ar lielu interesi lasu no redakcijas saņemtās Talsu 1. vidusskolas 11. b klases skolnieka Gunta Pakalna četras domrakstu un sacerējumu burtnīcas. Kāda sevis ārdīšana un celšana, kāda domu un intensitāte, kāda sava stila uzdrīkstēšanās un varēšana! Ne viss meklētais jau ir atradums - brīžiem miniatūras palikušas fragmentāru skiču stadijā, bet ceļa virziens ir pareizs un ceļa zvaigzne ir augsta. Aprīli rakstītajā sacerējumā "Mani draugi un paziņas" G. Pakalns saka: "Pie tiem gribas skaitīt Imantu Ziedoni. Daudz viņš uz mani runājis, uz augšu veidojis un mācījis pasauli saprast, bijis man tuvs un nepieciešams. (..) Ziedonis ir mācījis un māca manu muti runāt, manai galvai domas sakrata, lai neaizmirst skriet". Guntis Pakalns saņēma dūšu un 27. aprīli ieradās pie Imanta Ziedoņa pēc padoma. Tikšanas stimulē un dara vēl atbildīgāku spēju izteikties literāri. Raženu veiksmi!"
Padomju Karogs (Talsi), 1978, 29. jūn.
Guntis Pakalns atzinis: "Mēs nevienu dienu neiztiekam bez folkloras. Tā ir kā gaiss, kuru elpojam, un folkloristika ir zinātne, kas cilvēkam ļauj labāk saprast dzīvi un sevi pašu un var palīdzēt orientēties apkārtējās parādībās, izprast, kā tiek manipulēts politikā un televīzijas reklāmā. Tas rada veselīgāku
attieksmi pret dažādām parādībām, ļauj dažkārt pasmieties un paironizēt par sevi un dzīvi. Un dzīvot kļūst
vieglāk."

Work

Literārā darbība

1978, 27. maijs: pirmā publikācija – literārā pasaka "Tintainā pasaka" Talsu rajona laikrakstā "Padomju Karogs".
1979–1982
: laikrakstā "Padomju Karogs" (Talsi), "Padomju Students", "Komunisma Rīts" (Tukums) publicētas literārās publikācijas - dzeja, īsproza, aforismi.
1979: Talsu rajona literārās apvienības biedrs; apvienību konsultēja un vadīja Ilgonis Bērsons.
Darbojies Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Jauno autoru pulciņā (JAP), to savulaik izveidojusi un vadījusi Milda Losberga.

Zinātniskā un pētnieciskā darbība

1979, 4. sept.: pirmā zinātniskā publikācija – "Par Ansu Lerhi Puškaiti" laikrakstā "Padomju Karogs" (Talsi).

Kopš 1983. gada zinātniskais līdzstrādnieks Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūtā (tagad Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts). Aizstāvējis disertāciju "Priekšstati par mirušo pasauli latviešu bēru tautasdziesmās".
Skat.: Gunta Pakalna folkloras vākums
Pētījuma tematika: latviešu folkloristikas vēsture, latviešu tradicionālās un mūsdienu teikas, spoku stāsti, padomju laika folklora, studentu folklora, pasaku stāstīšana. Nolasījis lekciju kursus par stāstījumu folkloru Latvijas Universitātē, Latvijas Kultūras akadēmijā, Minsteres universitātes Baltijas interdisciplināro studiju institūtā. Iesaistījies projektos Latvijas radio, Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejā, Latvijas Universitātes Etniskās kultūras centrā, sadarbojies ar folkloras pētniekiem Vācijā.

Sastādījis grāmatu "Stāsti un teikas par spokiem" (1999), "Anss Lerhis-Puškaitis atmiņās un stāstos" (2000). Rakstījis šķirkļus daudzsējumu pasaku enciklopēdijai "Enzyklopadie des Marchens".

2007,
22.–29. jūlijs: vadījis folkloras ievirzi 3x3 nometnē Laidzē.
2009, 9.–16. augusts: vadījis folkloras ievirzi 3x3 nometnē Gaŗezerā.

Stāstnieku kustības aizsācējs Latvijā.
Uztur stāstnieku kustību, piedalās ar priekšlasījumiem, rosina skolēnus rakstīt spoku stāstus, sadarbojas ar Džūkstes pasaku muzeju.

Apbalvojumi

2001: Lielās folkloras gada balvas laureāts.
Birth time/place29.11.1959
Talsi
Talsi, Talsu novads
Dzimis un audzis Talsos, Puškaiša ielā.
Residence
Rīga
Rīga
EducationUnknown – 1983
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050

Studējis Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļā.


1975
Talsi
Talsi, Talsu novads

Mācījies Talsu astoņgadīgajā skolā.


1975 – 1978
Talsu vidusskola
Talsi
Talsi, Talsu novads

Talsu 1. vidusskola.

Working place1983
Latvijas Zinātņu akadēmijas Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050

Institūtā, šobrīdējais nosaukums - Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, strādā kopš 1983. gada; pētnieks Latviešu Folkloras krātuvē.


12.06.2017 – 23.06.2017
Potsdama
Potsdam, Brandenburg, Germany
Vieslektors Potsdamas Universitātē; 12 lekciju kursu vācu valodā "Ieskats pasaku un teiku pasaulē, sevišķi Latvijā". Lekcijas Erasmus+ projekta "Apgaismības laikmeta mediju prakses" ietvaros.
Participation in organisations
Student Sorority "Selga"
Goda filistrs

Map legend

Showing 1-7 of 7 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Talsi
(Talsi, Talsu novads)
29.11.1959Birth time/placeCity
2Rīga
(Rīga)
(Not set)ResidenceCity
3Talsi
(Talsi, Talsu novads)
1975EducationCity
4Talsi
(Talsi, Talsu novads)
1975 - 1978EducationCity
5Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
- 1983EducationBuilding, house
6Potsdama
(Potsdam, Brandenburg, Germany)
12.06.2017 - 23.06.2017Working placeCity
7Latvijas Zinātņu akadēmija
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1983Working placeBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.