Dainis Rožkalns

Name
Dainis Rožkalns
Connections
Summary
Dainis Rožkalns (1928–2018) – mākslinieks, grafiķis, folkloras un daiļliteratūras izdevumu ilustrētājs.
Personal information
Dainis Rožkalns dzimis 1928. gadā Arakstes pagastā, rakstveža Alfrēda Rožkalna un skolotājas Annas Rožkalnes (dz. Francis) ģimenē. 1933. gadā tēvs zaudē darbu un Rožkalni pārceļas uz mātes dzimto pusi - Lejasciema apkaimi, bet 1940. gadā sāk dzīvi ģimenes jaunuzceltajās mājās - Drabešu pagasta "Grūbās", kas 1944. gada kara darbībā tiek sagrautas. Pamatizglītību Rožkalns iegūst Galgauskas-Veišu, Ieriķu un Cēsu pamatskolās. No 1945. līdz 1950. gadam viņš mācās Cēsu Skolotāju institūtā, ko absolvē ar fizikas un matemātikas skolotāja diplomu, pēc tam gadu strādā institūtā par laborantu. Seko dienests padomju armijā (1951-1953), pēc atgriešanās - laboranta darbs Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūtā (1953-1957). 1954. gadā Rožkalns iestājas Latvijas Valsts Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļā, kuru 1960. gadā beidz ar izcilību. Strādā par mākslinieku laikrakstā "Pionieris" (1959-1972), kopš 1964. gada ir Latvijas Mākslinieku savienības biedrs. No 1972. līdz 1976. gadam Dainis Rožkalns ir LPSR Kultūras ministrijas Muzeju, tēlotājas mākslas un pieminekļu aizsardzības pārvaldes priekšnieka vietnieks, bet no 1976. gada -Latvijas Mākslas akadēmijas pedagogs, Pedagoģijas katedras vadītājs (1979), docents (1982), profesors (1989). 2000. gadā aiziet pensijā un drīz pārceļas uz Liepas pagasta "Vējdzirnavām". Miris 2018. gada 6. decembrī, īsi pirms deviņdesmitās dzimšanas dienas.
Quotations
Ilustrētie folkloras izdevumi
Sakse Anna. Kalējdēls Kaspars. R.: Latvijas Valsts izdevniecība, 1964.
Vjetnamiešu pasakas un teikas. Sak. K. Arājs. R.: Zinātne, 1969.
Sen to Rīgu daudzināja. Rīga latviešu tautas daiļradē. Sast. A. Ancelāne. R.: Zinātne, 1973.
Ai, bagāti Ziemassvētki. Ziemas saulgriežu dziesmas, rotaļas, spēles un ticējumi. Sast. K. Arājs. R.: Arods, 1989.
Latviešu tautas teikas. Vēsturiskās teikas. Sast. A. Ancelāne. R.: Zinātne, 1990.
Latviešu svētki. Latviešu svinamās dienas. Sast. O. Līdeks. R.: Scientia, 1991.
Latviešu tautas teikas. Izcelšanās teikas. Sast. A. Ancelāne. R.: Zinātne, 1991.
Reidzāne Beatrise. Latviešu tautasdziesmu semantika. Dabas tēli tautasdziesmās. R.: Zinātne, 2015.
Latviešu tautasdziesmas. 1.-11. sēj. R.: Zinātne, 1979-2018.

Ilustrētie daiļliteratūras izdevumi
Jansons, Eduards. Ķetaurīts un Letenīte. R.: Latvijas Valsts izdevniecība, 1960.
Vējāns Andris. Kur zem priedēm citronvītnes zied. Liriska reportāža. R.:Latvijas Valsts izdevniecība, 1963.
Auziņš Arnolds. Smaids. Dzejoļi bērniem. R.: Liesma, 1967.
Ločmelis Alberts. Divnieks ripo klibodams. R.: Liesma, 1969.
Auziņš Arnolds. Brīnumpupa. Dzejoļi jaunākajam skolas vecumam. R.: Liesma, 1970.
Birze Miervaldis. Jauneklis ar skaņuplati. Nenopietni darbiņi. R.: Liesma, 1977.
Krieviņš Mārtiņš. Strēlnieki pārnāk mājās. R.: Liesma, 1980.
Osmanis Jāzeps. Labu garu! R.: Liesma, 1981.
Baltvilks Jānis. Mana putnu grāmata. R.: Zīlīte, 1991. u.c.

Literatūra
Dainis Rožkalns. Reprodukciju albums ar D. Rožkalna un M. Ivanova priekšvārdiem. R.: Liesma, 1973.
Dainis Rožkalns. Grafika. Katalogs izstādei. Sast. A. Belmane. R.: 1983.
Dainis Rožkalns. Grafika. Katalogs izstādei. Valmieras novadpētniecības muzejs, 1988.
Reihmane Laima. Rožkalns Dainis. Māksla un Arhitektūra biogrāfijās. 2.sēj. R.: Latvijas enciklopēdija, 1996.
Krogzeme-Mosgorda Baiba. Ilustrācijas akadēmiskajam izdevumam “Latviešu tautasdziesmas”: Daiņa Rožkalna izstāde kā lauka pētījuma rezultāts. Letonica Nr.33. R.: LU LFMI 2016. 127.-143. lpp.
Daiņa Rožkalna kolekcija Latviešu folkloras krātuvē [2187]

Work
Dainis Rožkalns ir viens no pazīstamākajiem latviešu grafiķiem. Pirmās profesionālās iemaņas viņš gūst zīmēšanas stundās pie izcilā gleznotāja Kārļa Baltgaiļa (1893-1979), ar kuru saglabā ilgstošas draudzības saites. Rožkalna profesionālās darbības pamatvirzieni ir stājgrafika, grāmatu grafika un grāmatzīmes (ex libris), izpildījuma tehnikas - kokgrebums, linogriezums, tušas zīmējums u.c. Mākslinieka radošajā biogrāfijā ir vairāk nekā 300 izstāžu Latvijā un ārvalstīs, ilustrēts vairāk nekā 60 grāmatu, darināts ap 200 grāmatzīmju. Rožkalna mākslā, kuras pamatu veido bērnībā iepazītā Latvijas daba un zemnieku dzīves estētika, folkloras tematika ir klātesoša jau kopš Mākslas akadēmijā izstrādātā diplomdarba "Ilustrāciju cikls latviešu tautas pasakai Kurbads" (vad. Pēteris Upītis). "Kurbada" kokgrebumi padomju cenzūras dēļ pārtop par ilustrācijām Annas Sakses literārajai pasakai "Kalējdēls Kaspars", kas PSRS grāmatu mākslas konkursā Maskavā novērtētas ar 1. pakāpes diplomu (1965). 1973. gadā sākas mākslinieka sadarbība ar Latviešu folkloras krātuvi, tolaik LPSR Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta Folkloras daļu, kas turpinās līdz pēdējām viņa dzīves dienām. Rožkalns radījis ilustrācijas vairākiem folkloras izdevumiem, kuru vidū nozīmīgākais sniegums ir 370 ilustrāciju cikls lielākajam latviešu tautasdziesmu publicējumam - akadēmiskā izdevuma "Latviešu tautasdziesmas" trīspadsmit sējumiem. Par ilustrācijām pirmajiem diviem sējumiem saņemts 1. pakāpes diploms republikas konkursā (1980) un 3. pakāpes diploms starprepublikāniskajā konkursā Tallinā (1980). Rožkalns ilustrējis arī Kārļa Griguļa grāmatas par putnu dzīvi, Cēsu Skolotāju institūtam veltītos izdevumus un daiļliteratūru, tai skaitā Andreja Pumpura eposa "Lāčplēsis" tulkojumu krievu valodā (1983). Par Arnolda Auziņa dzejoļu krājuma "Smaids" ilustrācijām saņemts 3. pakāpes diploms republikas grāmatu mākslas konkursā (1968).
Birth time/place14.12.1928
Arakste
Arakste, Lodes pagasts, Valmieras novads
Education
Ieriķu pamatskola
Ieriķi
Ieriķi, Drabešu pagasts, Cēsu novads


Galgauskas pamatskola
Galgauska
Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads

1945 – 1950
Cēsis Teacher Training Institute
Bērzaines iela 34, Cēsis
Bērzaines iela 34, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Ieguvis fizikas un matemātikas skolotāja diplomu.


1953 – 1957
Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūts
Brīvības gatve 333, Rīga
Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006

Laborants.


1954 – 1960
Teodora Zaļkalna Valsts Mākslas akadēmija
Kalpaka bulvāris 13, Rīga
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050

Ar izcilību beidzis Grafikas nodaļu.

Working place1959 – 1972
Laikraksts "Pionieris"
Rīga
Rīga

Mākslinieks.


1972 – 1976
Rīga
Rīga
LPSR Kultūras ministrijas Muzeju, tēlotājas mākslas un pieminekļu aizsardzības pārvaldes priekšnieka vietnieks.

1976
Teodora Zaļkalna Valsts Mākslas akadēmija
Kalpaka bulvāris 13, Rīga
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Pedagogs, Pedagoģijas katedras vadītājs (1979), docents (1982), profesors (1989).
Participation in organisations1964
Latvijas Mākslinieku savienība
11. novembra krastmala 35, Rīga
11. novembra krastmala 35, Rīga, LV-1050
Service1951 – 1953
Soviet Army

Obligātais militārais dienests.

Place/time of death06.12.2018
Valmiera
Valmiera

Map legendShowing 1-11 of 11 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Arakste
(Arakste, Lodes pagasts, Valmieras novads)
14.12.1928Birth time/placeVillage
2Valmiera
(Valmiera)
06.12.2018Place/time of deathCity
3Bērzaines iela 34, Cēsis
(Bērzaines iela 34, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101)
1945 - 1950EducationBuilding, house
4Galgauska
(Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads)
(Not set)EducationVillage
5Ieriķi
(Ieriķi, Drabešu pagasts, Cēsu novads)
(Not set)EducationVillage
6Kalpaka bulvāris 13, Rīga
(Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050)
1954 - 1960EducationBuilding, house
7Brīvības gatve 333, Rīga
(Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006)
1953 - 1957EducationBuilding, house
8Rīga
(Rīga)
1959 - 1972Working placeCity
9Rīga
(Rīga)
1972 - 1976Working placeCity
10Kalpaka bulvāris 13, Rīga
(Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050)
1976Working placeBuilding, house
1111. novembra krastmala 35, Rīga
(11. novembra krastmala 35, Rīga, LV-1050)
1964Participation in organisationsBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.