Rasma Noriņa

Name
Rasma Noriņa
Work
Rasma Noriņa – Limbažu muzeja Krājuma glabātāja, viena no LZA akadēmiķa Saulveža Cimmermaņa centīgākajām skolniecēm. Rasma Noriņa cauri gadu desmitiem izsekojusi konkrētu lībiešu dzīves gaitām Latvijas piekrastē. Grāmatu sērijā Letonikas bibliotēka izdots viņas "Vidzemes lībiešu dzimtas" pētījums (apgāds "Zinātne", 2018).
Kultūrvēsturniece "Vidzemes lībiešu dzimtās" koncentrējusies uz četrām lībiešu dzimtām: Bisniekiem, Hiršiem, Priediņiem un Martinsoniem, kur vienas dzimtas kokā vien personas skaitāmas tūkstošos. Pētniece raksta par Salacas lībiešu sīksto turēšanos pie savas valodas, kultūras un etniskās apziņas, lielā mērā balstoties uz Pēterburgas akadēmiķa Andersa Šegrēna (1794–1855) veiktajiem pierakstiem Svētciemā 1846. gadā. Pētījumā izmantoti gan ev. luteriskās baznīcas draudžu laulāto un mirušo reģistra grāmatas, gan fotogrāfijas no ģimeņu albumiem, gan Latvijas Valsts arhīva krājuma dokumenti, gan autores ieguvumi ekspedīcijās uz vietām.

Map legend

#LocationDateTypeType of place
  
No results found.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.