Vera Vāvere

Name
Vera Vāvere
Name at birth
Pētersone
Summary
Literatūrzinātniece Vera Vāvere (1929) beigusi Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Krievu valodas un literatūras nodaļu (1953) un Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta aspirantūru (1956), aizstāvējusi disertāciju "Максим Горький и латышская литература" (Maksims Gorkijs un latviešu literatūra). Vera Vāvere strādājusi Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūtā (tagadējais Literatūras, folkloras un mākslas institūts; 1952–2001), vadījusi Literatūras teorijas daļu (1964–2001), ieguvusi zinātņu doktores grādu par darbu “Literārie sakari kā reālisma attīstības faktors Andreja Upīša daiļradē” (1987; nostrificēts par habilitētā zinātņu doktora grādu). Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle (1992).
Pēckara Latvijā izveidojusi un kopā ar kolēģiem attīstījusi salīdzināmo literatūrzinātni, pati pievēršoties latviešu un krievu, poļu, armēņu, igauņu literatūras salīdzināmajai izpētei. Viņas uzmanības lokā bijusi Andreja Upīša, Viktora Eglīša personības un daiļrades, kā arī 19. un 20. gadsimta mijas literāro procesu izpēte, bijusi līdzautore rakstu krājumos par latviešu un cittautu literatūras sakariem, vairākiem latviešu literatūras vēstures izdevumiem latviešu un krievu valodā, rakstījusi apceres par vairākiem latviešu rakstniekiem. Piecu zinātnisku monogrāfiju autore.
Personal information
1929: 31. decembrī dzimusi inženiera ģimenē.
Quotations
"Tieši tas, ka literatūras zinātne ir Veras Vāveres sirdslieta, pret kuru jāizturas ar cieņu un mīlestību, ir pats galvenais viņas panākumu garants. Ar nopietnu darbu, stundām ilgi sēžot pie manuskripta kopā ar ticību un šaubām un "izsēžot" kādas jaunas atziņas dzirksti, ar vēlēšanos savstarpēji bagātināt un tuvināt dažādu tautu nacionālās kultūras ir radīti Veras Vāveres raksti literatūras sakaru pētniecībā, kas publicēti ne vien Latvijā, bet arī Krievijā, Somijā, Zviedrijā, Igaunijā, Armēnijā un citur."

Vārdaune, Dzidra. Vai var izstāstīt dvēseli? Karogs, 2004, Nr. 12, 195.–196. lpp.
Work
1953: 26. jūlijā pirmā publikācija – raksts par Nikolaju Černiševski "Krievu reālistiskās estētikas pamatlicējs" laikrakstā "Literatūra un Māksla".
1958: iegūts filoloģijas zinātņu kandidātes grāds par darbu "Максим Горький и латышская литература" (Maksims Gorkijs un latviešu literatūra).
1986–1989: Aleksandra Kuprina Kopotu rakstu 6 sējumos redakcijas locekle.
1987: ieguvusi filoloģijas zinātņu doktores grādu par darbu "Literārie sakari kā reālisma attīstības faktors Andreja Upīša daiļradē".
1988: sarakstījusi pēcvārdu grāmatai – Ļevs Tolstojs. "Bērnība"; Maksims Gorkijs "Ņikitas bērnība" (Rīga: Liesma).
1992: filoloģijas zinātņu doktora grāds nostrificēts par habilitētā doktora grādu.
1992: ievēlēta par Latvijas Zinātņu akadēmijas īsteno locekli.
2001: valsts emeritētā zinātniece.

Veras Vāveres monogrāfijas

1959: M. Gorkijs un latviešu literatūra (līdz 1940. gadam)
1965: Латышcко-русские литературные связи (Latviešu un krievu literatūras sakari; kopā ar Georgu Mackovu)
1986: Андрей Упит и мировая литература (Andrejs Upīts un pasaules literatūra)
2002: Latviešu modernisma aizsākumi un krievu literatūras "sudraba laikmets" (kopā ar Ludmilu Sproģi)
2012: Viktors Eglītis
Birth time/place31.12.1929
Rīga
Rīga
Education1937 – 1941
Majoru skola
Rīgas iela 3, Jūrmala
Rīgas iela 3, Jūrmala, LV-2015

1941 – 1946 (Date is approximate)
Rīgas 10. vidusskola
Lenču iela 1, Rīga
Lenču iela 1, Rīga, LV-1010

1946 – 1948
Rīgas 20. vidusskola
Hāmaņa iela 2a, Rīga
Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV-1007

1948 – 1953
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Rīga

Filoloģijas fakultātes Krievu valodas un literatūras nodaļa


1952 – 1956
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Rīga
Rīga

Valodas un literatūras institūta aspirantūra

Working place1956 – 1964
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050

Zinātniskā līdzstrādniece


1964 – 1991
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050

Literatūras teorijas sektora vadītāja


1991 – 2001
Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050

Literatūras teorijas sektora vadītāja


1995 – 1998
Baltijas Krievu institūts
Docējusi latviešu literatūras kursu.
Participation in organisations2003
Latvian Writers’ Union
Rīga
Rīga
Rewards
1987
Andreja Upīša prēmija (ZA)
Prēmija piešķirta par pētījumu "Андрей Упит и мировая литература" ("Andrejs Upīts un pasaules literatūra").

2003
Annual Latvian Literary Award
Literatūrzinātne
Balva piešķirta par pētījumu "Latviešu modernisma aizsākumi un krievu literatūras sudraba laikmets".

2014
LZA Viļa Plūdoņa balva
Balva piešķirta par monogrāfiju "Viktors Eglītis".

Map legend

Showing 1-10 of 10 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rīga
(Rīga)
31.12.1929Birth time/placeCity
2Rīga
(Rīga)
1952 - 1956EducationCity
3Hāmaņa iela 2a, Rīga
(Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV-1007)
1946 - 1948EducationBuilding, house
4Rīga
(Rīga)
1948 - 1953EducationCity
5Rīgas iela 3, Jūrmala
(Rīgas iela 3, Jūrmala, LV-2015)
1937 - 1941EducationBuilding, house
6Lenču iela 1, Rīga
(Lenču iela 1, Rīga, LV-1010)
1941 - 1946EducationBuilding, house
7Latvijas Zinātņu akadēmija
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1956 - 1964Working placeBuilding, house
8Latvijas Zinātņu akadēmija
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1964 - 1991Working placeBuilding, house
9Latvijas Zinātņu akadēmija
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1991 - 2001Working placeBuilding, house
10Rīga
(Rīga)
2003Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.