Mudīte Austriņa

Name
Mudīte Austriņa
Connections
Valda Mora - Teacher
Antons Austriņš - Father
Kārlis Skalbe - Godfather
Occupations
Summary

Mudīte Austriņa (1924–1991) – literāte, rakstnieka Antona Austriņa meita. Beigusi Rīgas pilsētas 2. vidusskolu, uzsākusi filoloģijas studijas Latvijas Universitātē, tomēr tās nav pabeigusi. 1944. gada decembrī devusies bēgļu gaitās uz Vāciju, kur aizsākusi 1946. gadā sākusi publicēties, rakstot literāras apceres par tēvu Antonu Austriņu un krusttēvu rakstnieku Kārli Skalbi, kā arī literārus darbus. Studējusi romānistiku un mākslas vēsturi Tībingenas universitātē. 1949. gada beigās izceļoja uz ASV. Ieguvusi mākslas zinātnieces izglītību Kolumbijas universitātē, strādājusi par konsultanti mākslas salonos, izdevniecībās. Aktīvi iesaistījās Ņujorkas latviešu literārajā dzīvē, piedalījās literāros sarīkojumos, publicēja apceres par mākslu un literatūru, īsprozā radīja savu īpatnēju žanru, nodēvējot to par "baletiņiem". Bijusi jauniešu izdevuma "Raksti" redaktore". Vairākkārt viesojusies Latvijā. Latvijas skices apkopotas grāmatā "Rīgas mirkļi" (1988).

Personal information

Dzimusi rakstnieka Antona Austriņa (1884–1934) un Martas (dzimusi Zapoļska; 1893–1992) ģimenē. Tēvs meitai veltījis vairākus dzejoļus.


Quotations

PAR MUDĪTES AUSTRIŅAS PERSONĪBU UN DAIĻRADI

"Mudītes galvenā interese bija rakstniecība un rakstnieki. Sevišķi rosīgi viņa piedalījās Ņujorkas Elles Ķēķa rakstnieku saimes visdažādākos pasākumos un sarīkojumos trimdas pirmajā desmitgadē – gan ar saviem darbiem, gan ierosmēm, idejām, Elles ķēķinieki Mudīti, "Elles Ķēķa mūzu", kā to dēvējis dzejnieks Gunārs Saliņš, ir pieminējuši savos darbos, veltījuši viņai savas dzejas. Lielais vairums Mudītes Austriņas literāro sacerējumu grāmatās nav kopoti."

Krēsliņš, Jānis. Mudīti Austriņu pieminot. Laiks, 1991, 17. jūl.

"Bērnībā mazā Mudīte bija sava tēva nedaudzo bērnu dzejoļu iedvesmotāja un varone. Gunars Saliņš stāsta, ka pieaugusi viņa spējusi būt arī "Elles ķēķa" spožo personību plejādes mūza. [..] Jebkuros apstākļos viņa palika "īsts dzejniekbērns" un no visām ikdienišķās dzīves piedāvātajām iespējam savai eksistences videi un dzīves veidam izvēlējās vismazāk prozaiskās".

Cīrule, Maruta. Mudītes Austriņa trimdas laiks. Varavīksne 1995. Rīga: Liesma, 1995, 104. lpp.
Work

LITERĀRĀ DARBĪBA

PIRMĀS LITERĀRĀS PUBLIKĀCIJAS

1946: apcere "Saules koks" komponista Jāņa Zālīša piemiņai laikrakstā "Latviešu Ziņas" 25. decembrī.
1948: literāras skices / miniatūras "Mīlestības" žurnālā "Ilustrētais Vārds" Nr. 49.
1951: tēlojums / skice "Jāņu vainags" laikrakstā "Latvija" 23. jūnijā.
1956: stāsts "Cepure" laikrakstā "Latvija", 10. marts.

Vairākkārt rakstījusi par tēvu Antonu Austriņu, par krusttēvu Kārli Skalbi ("Atmiņas par manu krusttēvu", Latvju Domas", 1946, 10., 17., 24. janv.), par Veltas Sniķeres dzeju ("Piezīmes par Veltas Sniķeres dzeju un sirreālism", "Raksti", 1952), par Jāni Veseli ("Raksti", 1953). Daudzi raksti publicēti 1951. gada Vācijas laikrakstā "Latvija", Ņujorkas "Latvju Žurnālā", "LaRAs LAPA". Rakstījusi par latviešu rakstniekiem un gleznotājiem.

Publicējusi tēlojumus, atmiņas, īsprozas skices laikrakstos "Latvija", "Laiks", jauniešu izdevumos "Raksti" (darbojās redakcijā 1953. g.) un "Ulubele", "Zintis" (angļu valodā), publicējusi par māksliniekiem Jāni Cielavu, Rolandu Kaņepu, Ludolfs Libertu (par mākslas izstādēm), Viestartu Aistaru; piedalījusies literāros sarīkojumos.

LITERĀRIE DARBI

1988: literārās skices "Rīgas mirkļi".

Ilgu laiku strādāja lielajā Ņujorkas grāmatu apgāda "Harcourt, Brace, Jovanovich" vizuālo materiālu bibliotēkā un vairākus gadus viņa vadīja mākslas galerijas "Vendo Nubes" Filadelfijā un "Tristamba Sausalito" Kalifornijā.
Birth time/place19.01.1924
Rīga
Rīga

Residence
Sausalito
Sausalito, California, United States, 94965

Divus gadus nodzīvoja (20. gs. 50. gadu beigas / 60. gadu sākums) dzīvoja Kalifornijā, vadīja mākslas galeriju "Tristamba Sausalito".


00.12.1944 – 00.01.1945
Kēnica
Könitz, Unterwellenborn, Thuringia, Germany

1945
Lībeka
Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany

Latviešu DP nometne.


00.01.1945 – 00.05.1945
Badkūlungsborna
Kühlungsborn, Germany

1946 – 1949
Tībingene
Tübingen, Baden-Württemberg, Germany

00.12.1949
Ņujorka
New York, USA

1949. gada decembrī aizceļoja uz ASV.

EducationUnknown – 1942
Riga 2nd Secondary School
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga, LV-1010


Columbia University of the City of New York
Ņujorka
New York, USA

Studējusi romāņu kultūru un mākslas zinātnes.


1943 – 1944
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050

Nepabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: baltu filoloģija.


1946 – 1949
Tībingene
Tübingen, Baden-Württemberg, Germany

Studējusi romanistiku un mākslas vēsturi Tībingenas universitātē (astoņus semestrus).

Working place
Ņujorka
New York, USA

Ilgus gadus strādājusi Ņujorkas grāmatu apgāda "Harcourt, Brace, Jovanovich" vizuālo materiālu bibliotēkā.Filadelfija
Philadelphia, PA, USA
Vairākus gadus vadīja mākslas galeriju "Vendo Nubes".


Sausalito
Sausalito, California, United States, 94965
Vairākus gadus vadīja mākslas galeriju "Tristamba Sausalito" Kalifornijā.
Emigrated00.12.1944
Vācija
Germany

00.12.1949
Amerikas Savienotās Valstis
United States
Travelled1963
Anglija
England, United Kingdom

1963
Spānija
Spain

1963
Itālija
Italy

1963
Francija
France

1963
Beļģija
Belgium

1973
Ķelne
Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany
Piedalījusies Eiropas Latviešu dziesmu svētkos.

1987
Vecpiebalga
Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads

Apmeklēja arī kādreizējās tēva mājas "Kaikašus".

Place/time of death02.07.1991
Cēsis
Cēsis, Cēsu novads
Mirusi ceļā no Rīgas uz Vecpiebalgu, Cēsu tuvumā.
Buried
Rīgas Pirmie Meža kapi
Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026

Map legend

Showing 1-25 of 25 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rīga
(Rīga)
19.01.1924Birth time/placeCity
2Sausalito
(Sausalito, California, United States, 94965)
(Not set)ResidenceCity
3Ņujorka
(New York, USA)
01.12.1949ResidenceCity
4Lībeka
(Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany)
1945ResidenceCity
5Kēnica
(Könitz, Unterwellenborn, Thuringia, Germany)
01.12.1944 - 01.01.1945ResidenceCity
6Badkūlungsborna
(Kühlungsborn, Germany)
01.01.1945 - 01.05.1945ResidenceCity
7Tībingene
(Tübingen, Baden-Württemberg, Germany)
1946 - 1949ResidenceCity
8Cēsis
(Cēsis, Cēsu novads)
02.07.1991Place/time of deathCity
9Vācija
(Germany)
01.12.1944EmigratedCountry
10Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
01.12.1949EmigratedCountry
11Rīgas Pirmie Meža kapi
(Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026)
(Not set)BuriedCemetery
12Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga
(Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga, LV-1010)
- 1942EducationBuilding, house
13Ņujorka
(New York, USA)
(Not set)EducationCity
14Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050)
1943 - 1944EducationBuilding, house
15Tībingene
(Tübingen, Baden-Württemberg, Germany)
1946 - 1949EducationCity
16Ņujorka
(New York, USA)
(Not set)Working placeCity
17Filadelfija
(Philadelphia, PA, USA)
(Not set)Working placeCity
18Sausalito
(Sausalito, California, United States, 94965)
(Not set)Working placeCity
19Anglija
(England, United Kingdom)
1963TravelledCountry
20Spānija
(Spain)
1963TravelledCountry
21Itālija
(Italy)
1963TravelledCountry
22Francija
(France)
1963TravelledCountry
23Beļģija
(Belgium)
1963TravelledCountry
24Ķelne
(Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany)
1973TravelledCity
25Vecpiebalga
(Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads)
1987TravelledVillage

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.