Edīte Hauzenberga-Šturma

Name
Edīte Hauzenberga-Šturma
Name at birth
Edīte Madgalēna Hauzenberga
Summary

Edīte Hauzenberga-Šturma (1901–1983) – letoniste, leksikogrāfe, dialektoloģe, pedagoģe. Kopš 1944. gada dzīvoja Vācijā. Pievērsusies galvenokārt latviešu valodas gramatikas, dialektoloģijas, leksikoloģijas, etimoloģijas jautājumiem, publicējusi rakstus vācu, itāliešu, somu, japāņu valodniecības žurnālos, kā arī trimdas izdevumos "Ceļi", "Ceļa Zīmes", "Rājums", "Arhīvs" un citos. Viena no "Latviešu tautas dziesmas" (1–12, 1952–1956) redaktorēm. Sakopojusi un rediģējusi krājumu "In honorem Endzelini" (1960). Bagātu kultūrvēsturisko un personisko materiālu ietver grāmata "Edītes Hauzenbergas-Šturmas vēstules Jānim Rudzītim" (1991).

Personal information
Dzimusi grāmatveža ģimenē. Tēvs Jānis Hauzenbergs (1858–1915), Svētciema muižas rakstvedis, māte Šarlote Kristīne Hauzenberga (dzimusi Ozoliņa). No mūža sestā gada Edīte Hauzenberga-Šturma runāja vāciski, vēlāk pati atzina, ka ir divvalode.

1931
: salaulājās ar arheologu, Latvijas Universitātes docentu Eduardu Šturmu.

1944
: devusies bēgļu gaitās uz Vāciju.
Quotations

Edīte Hauzenberga-Šturma par rakstnieka un valodnieka sadarbību

"Ir grūti teikt, kā loma latviešu rakstu valodas veidošanā pagaidām ir svarīgāka - rakstnieka vai valodnieka. Es saku: pagaidām, jo valodnieka loma ir samērā liela tikai tādēļ, ka mūsu nacionālā rakstu valoda ir loti jauna, ka tā visnotaļ mācīta latviešu skolās tikai dažus gadu desmitus. Šī rakstu valoda arī vēl nav izveidota, un tas, kas veidots, nav vēl visas rakstītājas sabiedrības apgūts. Tādēļ valodnieka vēl vajaga, un tādēļ tā svars ir bijis liels un tam jābūt lielam tagad un vēl krietnu laiku nākotnē. Citādi ir ar vecajām, lielajām kultūras valodām, kam gadsimtiem ilgas, slavenas rakstu tradīcijas: tur valodnieka roka gandrīz lieka, vismaz kļuvusi gandrīz nemanāma: tur rakstu valodas tālāko attīstību veido rakstnieks. No tam izriet, ka būtiski svarīgākais rakstu valodas veidotājs ir rakstnieks. [..]
1) Valodnieks valodas veidošanas darbu strādā
ar erudīciju, sargādams rakstu valodu no liekiem svešiem ienesumiem un radot jaunvārdus. Normālos apstākļos, tautas valodai izveidojoties par kultūras valodu savā valstī, valodnieka loma reducējas pati no sevis par labu relatīvi augošai rakstnieka lomai.
2) Rakstnieks un dzejnieks rada jaunvārdus, galvenokārt tulkojumos un atdzejojumos. Rakstnieks ienes rakstu valodā apvidus vārdus un padara tos par rakstu valodas kopmantu. Rakstnieks precīzē rakstu valodas vārdu krājumu.
3) Sadarbība starp rakstnieku un valodnieku vēlama stilistikas jautājumos un vārdu krājuma precizēšanā, pie kam – valodnieka ideālais pienākums še būtu – Virzu citējot – "izkliedēto lielumu saspiest mazumā, bet ar visām lieluma īpašībām": tā Virza Straumēnos definē „cilvēcisko pūļu gala mērķi".
Hauzenberga-Šturma, Edīte. Rakstnieks un valodnieks kā valodas veidotājs. Ceļš, 1948, Nr. 1.

Par Edītes Hauzenbergas-Šturmas personību

"Valodnieces darbā E. Hauzenbergas-Šturmas spriedumu nekad nav ierobežojušas pieņemtas dogmas un teorijas. Valodas attīstība tautas mutē bija viņas pētījumu priekšmets un izšķirīgais pamats konstatējumiem par pareizu valodas lietošanu. Viņas mūža darbs ir liecinājums par dziļu cieņu un mīlestību pret savas tautas atstāto dārgāko mantojumu - valodu." / Londonas Avīze, 1983, 29. apr. /

Work

DARBĪBA VALODNIECĪBĀ

1922: pirmā zinātniskā publikācija apcere par Līgotņu Jēkaba grāmatiņu "Divdabji latviešu valoda: praktiski norādījumi skolai un dzīvei" "Latvju Grāmata" 1. burtnīcā.

Studiju laikā un pēc universitātes beigšanas publicēti pētījumi dialektoloģijā:
1925: raksts "Par Vecgulbenes izloksni" "Filologu biedrības raksti" 5. sējumā.
1928: raksts "Liepupes draudzes izloksnes" "Filologu biedrības raksti" 8. sējumā.
1934: raksts "Liezēriešu izloksne" "Filologu biedrības raksti" 14. sējumā.
Talsu apvidus dialektu (1935).

Studiju laikā piedalījusies valodnieka Jāņa Endzelīna "Lettische Grammatik" (1922) korektūras lasīšanā.
Vienlaikus strādājusi kopā ar Jāni Endzelīnu pie Kārļa Mīlenbaha latviešu valodas vārdnīcas turpināšanas un papildināšanas.
1935: sākusi veidot sinonīmu vārdnīcu.

Piedalījusies "Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca" (1942, 1944) veidošanā," Tautsaimniecības vārdnīca" (1943, 1944) rediģēšanā.

Strādājusi Latviešu folkloras krātuvē. Edītes Hauzenbergas-Šturmas vākumu skat.: Edītes Hauzenbergas-Šturmas folkloras vākums

1948–1949
: laikrakstā "Latviešu Ziņas"(Eslingena) veidojusi sleju "Vērojumi tagadējā latviešu valodā".
1950–1955
: publicējusi rakstus par valodniecības jautājumiem "Latvju enciklopēdijā", kur strādājusi par līdzstrādnieci.

Pievērsusies galvenokārt latviešu valodas gramatikas, dialektoloģijas, leksikoloģijas, etimoloģijas jautājumiem, publicējusi rakstus vācu, itāliešu, somu, japāņu valodniecības žurnālos, kā arī trimdas izdevumos "Ceļi", "Ceļa Zīmes", "Rājums", "Arhīvs" un citos.
1960: sakopojusi un rediģējusi krājumu "In honorem Endzelini" (Čikāga).

2003: no Bonnas pārvests, Misiņu bibliotēkai nodots Edītes Hauzenbergas-Šturmas arhīvs.

APBALVOJUMI

1982: Annas Ābeles piemiņas fonda balva par pētījumiem valodniecībā.
Birth time/place24.11.1901
Svētciems
Svētciems, Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads

Residence1950 – 1983
Bonna
Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany
Education
Rīga
Rīga

Mācījusies Rīgas Meiteņu skolā.


1918
Ventspils sieviešu ģimnāzija
Ribinska
Rybinsk, Yaroslavl Oblast, Russia

Beigusi Ventspils sieviešu ģimnāziju, kas Pirmā pasaules kara laikā bija evakuēta uz Ribinsku. Ģimnāzijā apguva arī krievu un franču valodu.


1919 – 1931
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050

Studēja baltu filoloģiju; beidza baltu filoloģijas studijas ar kandidāta darbu par Latvijas vietvārdiem, ieguva kandidāta grādu un tika atstāta Baltu filoloģijas katedrā gatavoties akadēmiskajam darbam.


1950
Bonna
Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany
Papildinājusi zināšanas vispārīgajā valodniecībā un ide salīdzināmajā valodniecībā.
Working place
Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Rīga
Rīga
Ierēdne Finanšu ministrijā.

1922 – 1923
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050
Ievēlēta par subasistenti Baltu filoloģijas katedrā.

1923 – 1924
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050
Strādāja Filoloģijas un filozofijas fakultātes bibliotēkā.

1925
The Archives of Latvian Folklore
Rīga
Rīga

No 1929. līdz 1935. gadam pārzinājusi dialektoloģijas materiālus.


1935 – 1941
Rīga
Rīga

Vecākā arhivāre Latviešu valodas krātuvē.


1941 – 1944
Rīga
Rīga
Latviešu valodas krātuves pārzine.

1941 – 1944
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050

Privātdocente baltu valodniecībā. Docējusi latviešu valodas zinātnisko gramatiku un kursus "Latviešu valodas sinonīmi" un "Semantika".


1946 – 1949
Baltijas Universitāte
Pinneberga
Pinneberg, Schleswig-Holstein, 25421
Strādājusi arī laikā, kad universitāte darbu turpināja Hamburgā.

1956
Bonnas Universitāte
Bonna
Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany
No 1956. gada strādājusi universitātes Valodniecības institūtā, sākotnēji kā ārštata pasniedzēja.

1962 – 1972
Bonnas Universitāte
Bonna
Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany
Lektore.
Participation in organisations
Akadēmiskā organizācija "Ramave"
Goda biedre.

1968

Eiropas Lingvistu biedrības (Societas Linguistica Europaea) locekle.

Emigrated1944
Vācija
Germany
Devās bēgļu gaitās.
Place/time of death28.03.1983
Bonna
Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany

Buried08.04.1983
Bonna
Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany
Kopeldorfas kapsētā.

Map legendShowing 1-19 of 19 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Svētciems
(Svētciems, Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads)
24.11.1901Birth time/placeVillage
2Bonna
(Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany)
1950 - 1983ResidenceCity
3Bonna
(Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany)
28.03.1983Place/time of deathCity
4Vācija
(Germany)
1944EmigratedCountry
5Bonna
(Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany)
08.04.1983BuriedCity
6Ribinska
(Rybinsk, Yaroslavl Oblast, Russia)
1918EducationCity
7Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050)
1919 - 1931EducationBuilding, house
8Bonna
(Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany)
1950EducationCity
9Rīga
(Rīga)
(Not set)EducationCity
10Rīga
(Rīga)
1925Working placeCity
11Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050)
1922 - 1923Working placeBuilding, house
12Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050)
1923 - 1924Working placeBuilding, house
13Rīga
(Rīga)
1935 - 1941Working placeCity
14Rīga
(Rīga)
1941 - 1944Working placeCity
15Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050)
1941 - 1944Working placeBuilding, house
16Pinneberga
(Pinneberg, Schleswig-Holstein, 25421)
1946 - 1949Working placeCity
17Bonna
(Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany)
1956Working placeCity
18Bonna
(Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany)
1962 - 1972Working placeCity
19Rīga
(Rīga)
(Not set)Working placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.