Arvīds Bomiks

Name
Arvīds Bomiks
Personal information

BOMIKS Arvīds (*1940.31.III Rūjienā ) – muzikologs (tai skaitā mūz. vēsturnieks un mūz. kritiķis), mūzikas dzīves rīkotājs, pedagogs. Vispārējo izgl. ieguvis Valmierā. Māc. arī Valmieras MS G. Kalniņas (prec. Ungure) klav. kl. (1950-58) un Rīgā, JMMV Mūz. teorijas nod. (1958-62). No 1962 stud. LVK Muzikoloģijas nod., ko 1968 abs. ar diplomdarbu Jāņa Ivanova Devītā simfonija (metroritma dramaturģija). Ieņēmis virkni amatu, kas saistīti ar mūz. norišu veicināšanu Ljā: bijis Kult. min. Mākslas un mācību iestāžu pārvaldes vec. inspektors (1964-68), Mūzikas fonda Ljas nod. mūz. redaktors (1968-70), laikr. LunM mūz. nod. vadītājs (1970-81), izdevniecības Liesma mākslas izdevumu red. vadītājs (1981-88), LNO direktors (1988-90), Ljas Mūzikas fonda direktors (1990-92). Pievērsies arī pedagoģijai: pasniedzis teorētiskos priekšmetus JMMV (1962-64, 1969-70), LVK/JVLMA (1971-94, no 1993 docents), Jelgavas MV (1995-97). 1999-2001 bijis LU Lit., folkl. un mākslas inst. zinātniskais līdzstrādnieks. B. radošo interešu lokā ir latv. profes. mūz. vēsture – gan pagātnes tradīcijas, gan laikmetīgās norises. 1972 viņš kļuvis par LKS biedru, vad. Jauno komp. un muzikologu apvienību (1970-81), bijis LKS valdes loceklis (1984-96), valdes atbildīgais sekretārs (1991-92), tās izpilddirektors (1995-96), 1995-2005 LKS Mūz. informācijas centra vadītājs. Kopš 1996 B. ir RLB  Mūz. komisijas loceklis: 1997-2005 bijis tās pr-ja vietnieks, kopš 2005 pr-s. Vadījis RLB rīkoto koncertciklu-skati  Nova Nomina (1997-2000) un kopš 1998 vada RLB koncertciklu Kamermūzikas vakari. 1995-2006 bijis izdevuma Latviešu kordziesmas antoloģija redkolēģijas loceklis.Radošā mūža gaitā daudzkārt pievērsies krāj. sastādītāja un hronista darbam. Kopš 1998 kopā ar O. Grāvīti īstenojis pēckara latv. mūz. vēsturē pirmreizēju projektu – veidojis ikgadēju Latviešu mūzikas kalendāru, kurā apkopotas uzziņas par Ljas un ārzemju latv. mūziķu jubilejām un piemiņas dienām. 1968 - 2001  B. piedal. ~ 70 radioraid. un TV pārraidēs par mūz., lasījis lekcijas un konc. ievadvārdus Ljā, ASV, Bulgārijā, Gruzijā, Igaunijā, Kanādā, Krievijā, Lietuvā, Polijā un Ukrainā. Publicējis ~ 200 rakstu periodiskajos izdevumosMāksla, LM, LunM, LMM, LunMLjā, Izglītība un Kultūra, Brīvā Latvija, Laiks, LjuM, Советская Музыка, Музыкальная жизньu. c. Uzstājies ar ziņojumiem par latv.mūz. jaunumiem Baltijas muzikologu konferencēs Tallinā (1972), Rīgā, (1973), Viļņā (1974) u. c.

DARBI. Brošūras: Sinfonia Lettica 125 (līdzautors A. Klotiņš), R., 2005; kopā ar O. Grāvīti sast. mūz. kalendāri: Mūzikas kalendārs 1999, R., 1998; Latviešu mūzikas kalendārs 2002, R., 2001; Latviešu mūzikas kalendārs 2003, R., 2003 (rokrakstā arī Mūzikas kalendārs 2000 un Mūzikas kalendārs 2001); sastādītie rakstu krājumi (kopā ar A. Darkevicu): Latviešu mūzika, 11, R., 1974; Latviešu mūzika, 12, R., 1977; sastādītie nošu krājumi: Jaunība, dziedi, R., 1978; Jēkabs Mediņš. Kora dziesmas, R. 1985; Jānis Ozoliņš. Dziesmas balsij un klavierēm, R., 1985; Jānis Ozoliņš. Dziesmas vīru, sieviešu un jauktajiem koriem, R., 1987; raksti periodikā u. c.

LIT.: Latviešu komponisti un muzikologi 1989, sast. L. Fūrmane, R., 1989, 24. lpp.; Arvīds Bomiks // Kas ir kas Latvijā 2000: biogrāfiskā enciklopēdija,  R., 1999, 117. lpp.;  Jansons A., Ņujorkas Latviešu kora krusttēvs Latvijā - Arvīds Bomiks // Laiks, 2013. 5. I

B. Jaunslaviete

Birth time/place1940

Map legend

#LocationDateTypeType of place
  
No results found.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.