Intervija ar Aneļu DzalbuAdd comment

TitleIntervija ar Aneļu Dzalbu
CollectionSummer expedition 2006
MediumAudio
TypeDigital
File codea8
RepositoriesSiberian ethnolinguistic expeditions
LanguagesLatgalian
Decoder
Interviewer
Narrator
Files
Recording08.07.2006
Tjuhteta
Tyukhtet, Krasnoyarsk Krai, Russia
Keywords
Open

00:00 rej suns
00:03 intervētājs ierunā teicējas vārdu vēlākai audiofaila atpazīšanai
00:07 sasveicināšanās
00:26 jautā, vai teicēja saprot latgaliski
00:40 dažādas fona sarunas krievu valodā, intervētāji sarunājas savā starpā
01:22 intervētāja paskaidro, ka krieviski neprotot, lai teicēja runā latgaliski
01:50 teicēja krieviski skaidro, ka dēls Petja prasot, lai viņa ar dēlu runājot savā (latgaliešu) valodā
02:00 jautā, no kurienes esot teicēja
02:06 teicējas māte dzimusi Sibīrijā, vecvecāki – Kruoslavkā
02:46 mātes tēvocis vedis teicējas māti uz baznīcu 15. augustā
03:17 stāsta par tēvoci, kurš paņēmis sievu no Dvinkas
04:16 Čenstohovkā nav slēguši durvis
04:26 māte dzimusi Čenstohovkā, atbraukuši zemes dēļ
04:49 vecvecāki drīz miruši
04:56 stāsta par savu māsu, kurai no dzimšanas nav bijis vienas auss
05:32 mātes aprūpē palikuši divi brāļi pēc mātesmātes nāves
05:46 uz nāves gultas māte teicējas tēvam lūgusi parūpēties par vienu no brāļiem, kuram bijusi invaliditāte, tas nomiris jauns
06:22 Čenstohovkā bijis daudz latgaliešu
06:30 sākumā tur bijis biezs mežs, līdz upei bija novilktas auklas, lai neapmaldītos
06:55 visi draudzīgi dzīvojuši, guļanka bija visam ciemam vienā vietā
07:14 ciemā dzīvojuši gan poļi, gan krievi, bijušas trīs ielas
07:29 kad sāka kolhozus taisīt un bijis karš, ciems pamazām izzudis
08:09 baltkrievi arī bijuši, vēlāk atvesti arī vācieši, tie iemācījušies latgaliski runāt
08:49 vectēvs laikam bijis viens no pirmajiem atbraucējiem, paši izcirtuši mežu, lai uzceltu māju
09:45 teicējas vīra brālis aizbraucis uz Rīgu, bijis dienestā, palicis tur dzīvot
09:54 krieviski mēģina atcerēties, kā viņa meitas sauc
10:14 gandrīz visu dzīvi nodzīvojusi ar svekrovku (vīramāti)
10:30 vīrs latgalietis, tikai bērni nemāk runāt
10:41 teicējai ir trīs bērni
10:55 vīramāte saņēmusi vēstuli no vīrabrāļa meitām, ar lūgumu sameklēt apliecinājumu, ka viņas vīrs ir latvietis
11:22 vīramāte braukusi ciemos uz Rīgu, stāstījusi, ka nesaprotot, ko mazmeitas runā
11:50 vīrs arī bijis no Čenstohovkas
12:16 no Čenstohovkas izbraukuši, kad teicējai bijis gadu četrdesmit
12:24 Čenstohovkā bijuši divi kolhozi
12:45 Dvinkā dzīvo teicējas māsas Geļa Sprinča un Varvara Šemeļa
13:13 vēl tur dzīvo Adeļa Dzalba no Čerņigovkas
13:30 intervētāji gribējuši pērn braukt, bet ceļi slikti, uz ko teicēja paskaidro, ka šogad esot laboti, esot labāk, pati nesen bijusi
14: 08 bijušas kopā četras māsas, bet viena jau mirusi; Dvinkas māsas viena pie otras ciemos staigājot
14:56 Geļa skolā mācījusies “pa sovam” (latgaliski)
15:07 lūdz parādīt, kāda grāmata teicējai mājās ir
15:54 pātarus daudz skaitījuši, stāsta, kā kapos dziedājuši
16:47 teicējas māte ņēmusi līdzi bērnus, kad kaut kur pati gājusi pātarus skaitīt
17:16 fonā telefona saruna krievu valodā
17:30 teicēja lēnām lasa latgaliski
18:24 teicēja skolā latgaliski nav mācījusies, vecākā māsa Geļa tikai
18:42 visas vecās sievas labi dziedājušas
19:16 pēta teicējas grāmatas
19:53 teicēja kautrējas skaļi dziedāt, skaidro, ka viena pati mājās mēdz padziedāt
20:08 māsa Varvara slikti dzied, bet otra māsa ar Adeļu dziedot, daudz zina no galvas
20:47 teicēja kristīta baznīcā Borokovkā
21:02 no Čenstohovkas varēja uz Borokovku aizbraukt, tagad viss aizaudzis; katru svētdienu uz turieni braukuši
21:57 jautā, vai ciemā bijis krusts

22:02 Beja. I bie kryss, bie solā. I, vot, vacuos, vot, babuks myus, es veļ haro… lab pomneju. Kai svādine, ituos, jou kalhozy bie, tāvs ai muoti iz dorba īt, a itaidys, vot, kai baba muna, vysys krugom krysta puoterus skaita. A mes mozenis, gody pīci, mes krugom tī skraidom, a juos – puoterus. Kod itei suoka saveckuo vlasts pra.. pa itū nastupala, tod par nakti atguoja jei tū krystu nūgrīze, solā bie. I tik raudāva staruškys, cīš raudāva. Nu, kopy toža natuoļ myus. Iz kopu bie lels kryss taids. I vot, iz tūs kopu vysod staigāva. Pi myusu na tai, ka nosāva bļūdys tī, vys. (Nu, nu, nalīk, nalīk pi myusu, nalīk.) A staigāva, puoterus skaitie. Vysod tī. I vot, mes jou, ladna, es jou pi veira beju, a veļ vacuos dzeivys bie babuškys, vot, svjakrouka vys, mamuks muna. I tī Dzalbīni tī. Daudz. Juos sasalosa, nūīt. I mes až iz teiruma dzierdēm, kai juos dzīdāva tī, iz kopu. A tān jou i kopy zavalilisj, daže krystu moz jou jira. Vysskas sapyva tī. (Nu a jim koč sātmaļs ir kaids?) Nav sāt... (Nav?) Tī nabie sātmaļu, tai iz kolna bieja, iz kolna. (Teicējas dēls: V ļesu.) Jis tod nabie, a tān aizauga vapšče, soka jou. Nu tī Dzalbu vysa saime veļ braukalej i, vot, vosor to iz Vysys svā... Iz Osorys svātku vysi nazkurī braukalej. Vot, munys muosys Varkys mužyks tī paglobuots i, i kas tī. Vot, Adelis radņa tī, jou Juoņa radņa – Adeļa nu Čerņigovkys pi juo pajimta. A Juoņa radņa tī paglobuota. Tī pametnīki dzeļža pastateiti. Tak vysot Juoņs, koļam dzevs bie, vysot – kažnu svātdiņ, kažnū Osorys svātku tī byvala vysod.

24:09 uz kapiem vecās sievas gājušas katru svētdienu
24:21 citos katoļu svētkos savākušās pie kādas istabā, maijā vilkušas značkas, daudz pātaru skaitījušas
25:19 stāsta atšķirību starp krievu un latgaliešu pātaru skaitīšanu
25:43 intervētāja stāsta par Aglonu un 15. augustu, dāvina svētbildīti
26:48 dēls Rīgā bijis baznīcā, brīnās, ka tās padomju gados nav izpostītas
27:26 piedāvā pabrokastot, dēls piedāvā arī šoferi pabarot
28:16 teicējas dēls novēl veiksmi, padomās par citiem latgaliešiem, ko varētu apciemot
28:55 intervētāji sarunājas savā starpā
29:30 pauze līdz ieraksta beigām, fona trokšņi

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Tjuhteta
(Tyukhtet, Krasnoyarsk Krai, Russia)
08.07.2006RecordingCity
Showing 1-1 of 1 item.
#TitleNumber
   
1Tjuhteta1
Showing 1-1 of 1 item.
#TitleNumber
   
1City1

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs