Sen dzirdēju, nu redzējuAdd comment

TitleSen dzirdēju, nu redzēju
Unit number1995
Collection24th scientific expedition in Madona and Aizkraukle districts
MediumAudio
TypeLente
Original166
File code002431
Archive copy115
CD No.032
Work copylente 64
RepositoriesArchives of Latvian Folklore
Classification
Narrator
Recorder
Transcription (music)Yes
Files
File
Recording1970
Keywords
File
TranscriberElvīra Žvarte
CompletedYes
AcceptedYes
Created2019-01-18 12:57:23
Updated2019-01-18 12:57:03
Transcription (text)Sen dzirdēju, nu redzēju
Rīgā zaļu ozoliņ'.
Vara saknes, zelta zari,
Sudrabotām lapiņām.

Sen to Rīgu daudzināja,
Nu to Rīgu ieraudzīj'.
Visapkārti smilkšu kalni,
Pate Rīga ūdenī.
Transcribe text
File File
2020-03-02 21:26:36
LivaPriede
"Sen dzirdēju, nu redzēju" Līva Priede, Ķekavas novads, Plakanciems 2020. gada 2. marts
2024-06-17 08:02:58
laumamama
Dziesmu izpilda kokles spēles pasniedzējas Laumas Matules koklētāju grupas "Vasarā" un "Rudenī". Ieraksts veikts 28.05.2024. Rīgā, koklētāju sezonas noslēguma koncertā "Maijā". Spēlē un dzied: Artūrs Krolmanis, Evita Rudoviča, Māra Šterna, Sandra Tene, Daiga Leimane-Eglīte, Lauma Matule, Ieva Šterna-Tikaiže, Brigita Āboliņa, Antra Linarte, Karlīna Īvāne, Inga Kārkliņa un Kristaps Kļaviņš.
Open

Sen dzirdēju, nu redzēju
Rīgā zaļu ozoliņ'.
Vara saknes, zelta zari,
Sudrabotām lapiņām.

Sen to Rīgu daudzināja,
Nu to Rīgu ieraudzīj'.
Visapkārti smilkšu kalni,
Pate Rīga ūdenī.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs