Collection of children songs

LFK Bdz
Collection of children songs

Bdz-manuskripti.jpg

Folkloristes un skolotājas Annas Bērzkalnes ierosināts pēc īpašām jautājumu lapām sakrāts (1922–1930) skolēnu 42 358 folkloras vienību krājums, kas iesākumā sūtīts uz Rīgas 2. vidusskolu. LFK apzīmēts ar šifru Bdz.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.